Now showing items 1-1 of 1

  • Ei undersøking av finansterminologi i undervisning og formidling 

   Bukve, Trude (The University of Bergen, 2012-05-15)
   I denne masteroppgåva har eg undersøkt finansterminologi i undervisning og formidling. Eg har delt ut ei haldningsundersøking til økonomistudentar for å sjå kva haldningar dei har til bruken av engelsk i ei elles ...
   Master thesis