Now showing items 1-3 of 3

  • Ei undersøking av finansterminologi i undervisning og formidling 

   Bukve, Trude (The University of Bergen, 2012-05-15)
   I denne masteroppgåva har eg undersøkt finansterminologi i undervisning og formidling. Eg har delt ut ei haldningsundersøking til økonomistudentar for å sjå kva haldningar dei har til bruken av engelsk i ei elles ...
   Master thesis
  • Priming adult beginner learners: A study of cross-linguistic lexical priming in German and Spanish learners of Norwegian 

   Sverreson, Julie Matilde Stenhammer (The University of Bergen, 2016-05-17)
   In a previous experiment, Stremme, Troland, and Johansson (2014) found that beginner learners of Norwegian also experience an effect of meaning related words in a primed lexical decision task. The study tested the ...
   Master thesis
  • Why the child cannot be happy 

   Vea, Joakim Andreassen (The University of Bergen, 2017-06-13)
   Intetkjønnsformer av adjektiver i norsk og svensk dannes ved en regelmessig og produktiv regel der man legger et intetkjønnsmorfem /-t/ til stammen av adjektivet. Det finnes unntak i at enkelte adjektiv ikke følger denne ...
   Master thesis