Now showing items 1-1 of 1

  • Syntaktisk fraselenking 

   Unhammer, Kevin Brubeck (The University of Bergen, 2010-11-21)
   Denne oppgåva presenterer ein kunnskapsbasert metode for automatisk frasesamanstilling, kor formålet er å annotere ein fleirspråkleg trebank for lingvistiske studium. Dei fleste frasesamanstillingsmetodane nyttar N-gramtabellar ...
   Master thesis