Now showing items 1-230 of 230

   Subject
   "animot" [1]
   1800-tallet [1]
   1900-tallet [1]
   absurdteater [1]
   Agamben [1]
   Aksept [1]
   Alice [1]
   Alice i Eventyrland [1]
   Alice's Adventures in Wonderland [1]
   allmenn litteraturvitenskap [1]
   Anaïs Nin [1]
   animal studies [1]
   Anne Rice [1]
   Apostrofe [1]
   Art [1]
   Auster, Paul [1]
   autoreferensialitet [1]
   Barn [1]
   barokk [1]
   Beckett [1]
   Beckett, Samuel [2]
   Bergson, Henri [1]
   Bildeskaping [1]
   Billedskapelse [1]
   Billy Budd, sailor [1]
   birds [1]
   Bjørgen, Kåre [1]
   Bjørnson [1]
   bokmediet [1]
   Borges, Jorge Luis [1]
   Brekke, Paal [1]
   byen [1]
   Character [1]
   Clemens Petersen [1]
   Colette [1]
   comparative literature [1]
   definisjonsmakt [1]
   dekonstruksjon [1]
   Deleuze, Gilles [1]
   Der Zauberberg [1]
   Desubjektivering [1]
   det ideelle spillet [1]
   Diktning [1]
   Don Carlos [1]
   Don Karlos [1]
   Duration [1]
   dyrespråk [1]
   Dystopi [1]
   død [1]
   Dødsdrift [1]
   elektronisk litteratur [1]
   Emily Dickinson [1]
   Erkjennelse [1]
   Feminisme [1]
   Feministisk teori [1]
   filosofi [1]
   Fiskerjenten [1]
   Foe [1]
   Forteller [1]
   Fortrengning [1]
   Fosse [1]
   Fransk litteratur [1]
   Fremmedgjøring [1]
   Freud, Sigmund [1]
   Frigjøring [1]
   fugler [1]
   Garland, Alex [1]
   Georg Brandes [1]
   Giorgio Agamben [1]
   Girard [1]
   Goethe [1]
   Grenser [1]
   grenser for mennesket [1]
   Grotesk [1]
   Guddom [1]
   Gullfisken [1]
   Gundelach, Kristen [1]
   Hamsun, Arild [1]
   Hans-Georg Gadamer [1]
   Hardy [1]
   Hedonisme [1]
   Hillis Miller [1]
   Holocaustkultur [1]
   homosexuality [1]
   Houellebecq, Michel [1]
   hva er jeg [1]
   hvem er jeg [1]
   identietsproblematikk [1]
   Identitet [1]
   identitet [2]
   identitetsproblematikk [1]
   Ikaros [1]
   Impasse [1]
   imperiet [1]
   Innsikt [1]
   Intermedialitet [1]
   Interpretation [1]
   Intertekstualitet [2]
   Iphigenie [1]
   ipseity [1]
   J.M. Coetzee [1]
   Jacques Derrida [1]
   Jelinek, Elfriede [1]
   Jensen, Axel [1]
   Jord [1]
   Jødedom [1]
   Kertész, Imre [1]
   Kierkegaard, Søren [1]
   Kjønn [1]
   Kjønnskonstruksjon [1]
   Kognitiv teori [1]
   Kunst [1]
   Kvinner [1]
   Lacan, Jacques [2]
   Law and Literature [1]
   Lawrence Durrell Alexandria Bylitteratur Seinmodernisme Klassisime [1]
   Le Clézio, J.M.G. [1]
   literary studies [1]
   literary theory [1]
   Literature [1]
   litteratur [2]
   Litterær analyse [1]
   Livsbekreftelse [1]
   Lykke [1]
   Lyrikk [1]
   Martin A. Hansen [1]
   Martin Heidegger [2]
   Mat [1]
   Melankoli [1]
   Melville, Herman [1]
   Memory [1]
   Mening [1]
   Menneskeofring [1]
   Methodology [1]
   Mise en abyme [1]
   Modernisme [1]
   Monrad, Cally [1]
   Moral. [1]
   Morsbinding [1]
   Morsoverføring [1]
   Mrs. Dalloway [1]
   Musikkritikk [1]
   Musiko-litteraritet [1]
   Narrativ [1]
   Nasjonalsosialistisk lyrikk [1]
   Nazilyrikk [1]
   Neither [1]
   Nietzsche [1]
   Nietzsche, Friedrich Wilhelm [2]
   nihilisme [1]
   Norsk litteratur [2]
   Næss, Kate [1]
   oceanen [1]
   Paglia [1]
   Paris [1]
   Perception [1]
   performativitet [1]
   perspektivisme [1]
   Pirandello [1]
   Plagiarism [1]
   Plattform [1]
   Poesi [2]
   poesi [2]
   poetikk [1]
   Politikk [1]
   Pornografi [1]
   Portnoy's Complaint [1]
   Postmoderne [1]
   Postmodernisme [1]
   poststrukturalisme [1]
   pragmatism [1]
   prometheus [1]
   proper to man [1]
   Psykoanalyse [1]
   realisme [1]
   Reiseskildringer [1]
   Religion [1]
   religiøs tvil [1]
   replikker [1]
   rett og litteratur [1]
   Richard Rorty [1]
   rom [1]
   Roth, Philip [2]
   Sabbath's Theater [1]
   Samlinger [1]
   Sandel, Cora [1]
   Sannhet [1]
   Sansning [1]
   Saramago, José [1]
   Sartre [1]
   Schiller [1]
   Schopenhauer, Arthur [1]
   Science fiction [1]
   Seksualitet [1]
   Selvovervinnelse [1]
   Shelley [1]
   Sonnevi, Göran [1]
   Sorgarbeid [1]
   spill [1]
   språk [1]
   Spring and All [1]
   Stanley Cavell [1]
   Stirrings Still [1]
   Subjektivitet [1]
   Susan Sontag [1]
   Tap [1]
   teater [1]
   Tendens [1]
   Tess [1]
   Textes pour rien [1]
   The Beach [1]
   The Image [1]
   Thomas Hardy [1]
   Thomas Mann [1]
   Through the Looking Glass [1]
   tid [1]
   Time [1]
   To the Lighthouse [1]
   Tor Ulven [2]
   Trolldomsfjellet [1]
   Trær [1]
   uendelig [1]
   underliggjøring [1]
   vampires [1]
   Vann [1]
   Virginia Woolf [1]
   What is the Word [1]
   Williams, William Carlos [1]
   Zwilgmeyer, Dagfinn [1]
   Zwilgmeyer, Ludvig Daae [1]