Now showing items 1-621 of 621

   Subject
   "Kulten" [1]
   -ina-namn [1]
   -ine-navn [1]
   -ish [1]
   1700-tallet [1]
   1800-tallet [2]
   1900-tallet [1]
   1970-tallet [1]
   Adjektiver [1]
   affinitetsspråk [1]
   Aftenposten [1]
   Aksjonsart [1]
   Aksjonsarthypotesen [1]
   Aksjonsartklassifisering [1]
   Alfabetisering [1]
   Alþingi [1]
   andrespråk [1]
   Andrespråksforskning [1]
   andrespråksinnlærere [1]
   Andrespråksinnlæring [1]
   Andrespråkslæring [3]
   androgynisering [1]
   animal studies [1]
   Anne-Cath. Vestly [1]
   arabiske innlærere [1]
   Argumenterende skriving [1]
   Arne Lygre [1]
   Arvedokument [1]
   Aurora [1]
   avgrammatikalisering [1]
   Avledningsnavn [1]
   Avleiingsnamn [2]
   Åsatru [1]
   Bakhtin [2]
   Bal [1]
   Barn [1]
   Bergen [1]
   Bergenhus [1]
   Bergson, Henri [1]
   bias [1]
   Bildebok [1]
   Bildetbøker [1]
   bindestrek [1]
   Blogg [1]
   Bokmål [1]
   bruksbasert teori [1]
   Butler [1]
   Butler Lehmann [1]
   bymål [1]
   CAF [1]
   Carlyle [1]
   Chronotope [1]
   conceptual semantics [1]
   Connell [1]
   Cora Sandel [1]
   Dagbladet [1]
   Dagligspråksfilosofi [3]
   Dannelse [1]
   danning [1]
   dansk litteratur [1]
   Darwinisme [1]
   Dataspill [1]
   Dativnamn [1]
   den queere vendingen [1]
   Det sør-vestlandske dialektområdet [1]
   Diachrony [1]
   Dialect variation [1]
   Dialekt [3]
   dialekt [3]
   Dialekter [3]
   Dialog [3]
   Didaktikk [3]
   didaktikk [1]
   Digital danning [1]
   Digital kompetanse [1]
   diskursanalyse [1]
   Diskursar [1]
   Dobbelnamn [1]
   Dobbeltnamn [1]
   Dobbeltnavn [3]
   doble fornavn [1]
   double surnames [1]
   Dr. Munks testamente [1]
   Dragseth [1]
   Dramatikk [1]
   Droplaugarsona saga [1]
   Düzakin, Akin [1]
   Dyr [1]
   Dyster [1]
   Død [1]
   Døden [1]
   Ebba Haslund [1]
   Edith Øberg [1]
   Eidfjord [1]
   Eirik Ingebrigtsen [1]
   Eksistensialisme [1]
   Ekteskap [1]
   Ekvivalens [1]
   Elektroniske innlærerkorpus [1]
   Elever [2]
   elever [1]
   elocutio [1]
   En Folkefiende [1]
   Ensomhet [1]
   Epenthesis [1]
   Espedal [1]
   essay [1]
   essayteori [1]
   Evanger [1]
   eventyrtolkning [1]
   Factorial typology [1]
   fagtekster [1]
   Fairclough [1]
   fantasy [1]
   farskap [1]
   Feature geometry [1]
   Feilkoding [1]
   Feler [1]
   Feministisk litteraturteori [1]
   figurer [1]
   Filologi [1]
   Filosofi [1]
   Flaggermus-vinger [1]
   flyktning [1]
   folkediktning [1]
   folketro [1]
   Fonologi [1]
   fordypningsoppgave [1]
   Foreldre [1]
   Formativ vurdering [1]
   formativ vurdering [2]
   Formative assessment [1]
   Forskning [1]
   Fosse [1]
   Fosse, Jon [1]
   Foucault [1]
   fragment [1]
   fravær [1]
   Frekvens [1]
   fremmedspråk [1]
   Frøy [1]
   Færøyene [1]
   Galskap [1]
   Gammel norsk homiliebok, AM 619 qv. [1]
   Garborg [1]
   [1]
   Gårdsnavn [1]
   gender [1]
   Genier [1]
   Genus [1]
   given name [1]
   Gloppen [1]
   Grammatikalisering [1]
   grammatikalisering [1]
   grammatikk [1]
   Granvin [1]
   Grágás [1]
   Grupper [1]
   Gudeskikkelse [1]
   Gulliksen [1]
   Gutter [1]
   gutter [1]
   Hafslo [1]
   Hagen, Oddmund [1]
   Halliday [1]
   Handlingsplan [1]
   Hardanger [1]
   Hatløy [1]
   Hauger, Torill Thorstad [1]
   Håp [1]
   Helle Helle [1]
   Hellig hakkepølse [1]
   Henrik Ibsen [1]
   Herdsla [1]
   heterogent klasserom [1]
   Higher education [1]
   Historie [1]
   Holberg [1]
   homofil [1]
   homofobi [1]
   homonegativisme [1]
   homonegativitet [1]
   Hordaland [1]
   Hovland, Ragnar [1]
   Hva er det med mor [1]
   Ibsen [1]
   Ibsen, Henrik [2]
   Identitet [2]
   identitet [2]
   Ikonotekst [1]
   Indre Sogn [1]
   Inger Bråtveit [1]
   Innlærerspråk [1]
   Intertekstualitet [1]
   Introduction [1]
   ish [1]
   Island [1]
   Islandsk ordsamband [1]
   Islandsk språk [1]
   Íslendingasögur [1]
   Íslendingaþættir [1]
   Jentenamn [1]
   Jentenavn [1]
   Johannsson [1]
   John Locke [1]
   Jon Fosse [1]
   Joseph Campbell [1]
   Jostedal [1]
   jungiansk [1]
   Juridisk språk [1]
   Jølster [1]
   kallenavn [1]
   Katarsis [1]
   kenningar [1]
   Kinck, Hans E. [1]
   Kjell Askildsen [1]
   Kjønn [4]
   kjønn. [1]
   kjønnsperformativ [1]
   Klang [1]
   Klassekampen [1]
   Klasserom [1]
   Klasseromsforskning [1]
   Kognitiv [1]
   Kognitiv lingvistikk [2]
   kognitiv lingvistikk [1]
   Kognitiv teori [1]
   Komedie [1]
   komme-ut [1]
   Kommunikasjon [1]
   Kommunikativt formål [1]
   kontaktlingvistikk [1]
   Konungs skuggsja [1]
   Kortprosa [1]
   Kritikkteori [1]
   Kritisk diskursanalyse [2]
   Kronotop [1]
   Kropp [3]
   Kroppen [1]
   Kult [1]
   Kultpraksis [1]
   Kulturbygging [1]
   Kunnskapsløftet [2]
   kvantitativ korrelasjonsanalyse [1]
   Kvinnelighet [2]
   Kvinnelitteratur [1]
   Kvinnenamn [2]
   Kvinnenavn [2]
   Laila Aase [1]
   Landskyld [1]
   Language change [1]
   Language history [1]
   Latvisk [1]
   legning [1]
   Leksikografi [1]
   Lerfald [1]
   lesbisk [1]
   Leser [1]
   leseridentitet [1]
   Lesing [5]
   lesing [2]
   Lexical accent [1]
   LHBTQ [1]
   Lille Eyolf [1]
   Lindgren, Torgny [1]
   Linguistic variation [1]
   Lingvistikk [2]
   Lista [1]
   Literacy [1]
   literacy [1]
   litteratur [1]
   litteraturdidaktikk [1]
   litteraturhistorie [1]
   Litteraturkritikk [1]
   Litteraturvitenskap [1]
   Litterær analyse [1]
   Litterær samtale [2]
   Livet [1]
   Ludvig Holberg [2]
   Luster [1]
   Lyrikk [3]
   lærar [1]
   Lærebok [1]
   Lærebøker [6]
   Læreplan [1]
   læreplan [2]
   Margaret Johansen [1]
   Marginalisering [1]
   Markedness [1]
   Maskulinitet [1]
   Masteroppgave [1]
   Maurice Merleau-Ponty [1]
   Målformer [1]
   medborgerskap [1]
   mediational means [1]
   Mellomkrigstiden [1]
   Mellomspråksvariasjon [1]
   Meningsdannelse [1]
   Menn [1]
   Metafor [1]
   metaforar [1]
   Metaforer [2]
   metaspråklig kompetanse [1]
   metodefrihet [1]
   metronymics [1]
   Middelalder [1]
   middle name [1]
   migrasjon [1]
   Mikhail Bakhtin [1]
   mikroaggresjoner [1]
   minoriteter [1]
   minoritetsspråk [1]
   Mobiltelefon [1]
   Modernisering [2]
   Molde [1]
   monomyten [1]
   Montessori [1]
   montessorimateriell [1]
   montessoripedagogikk [1]
   montessoriskole [1]
   Morfologi [3]
   Morgon og kveld [1]
   Morsmålstransfer [1]
   Morsrolle [1]
   Mosse [1]
   motivasjon [1]
   Moveringar [1]
   Moveringer [1]
   Multimodal [1]
   Musikk [1]
   Mystikk [1]
   Myte [1]
   mytisk-eventyrlig [1]
   Mytologi [1]
   name law [1]
   Names Act [1]
   Namn [1]
   Namnegransking [2]
   Namnemiljø [1]
   narrativ [1]
   narrative skjema [1]
   narrativer [1]
   Narvik [1]
   Naustet [1]
   Navn [2]
   Navnegranskning [2]
   Nettverk [1]
   Newth, Mette [1]
   Nietzsche [1]
   Nietzsche, Friedrich Wilhelm [1]
   Nils Kjær [1]
   Non-literate [1]
   Nordahl Grieg [1]
   nordisk [1]
   Nordisk litteratur [1]
   Nordland [1]
   Nordnorsk [1]
   Norn [1]
   norrøn filologi [2]
   Norrøn litteratur [1]
   Norrøn religion [1]
   norrøn religion [1]
   Norrønt [2]
   Norsk [4]
   norsk [1]
   Norsk litteratur [12]
   norsk litteratur [1]
   Norsk som andrespråk [1]
   Norsk språk [9]
   norsk språk [2]
   Norsk språkbruk [1]
   Norskdidaktikk [1]
   norskdidaktikk, didaktikk, digitalisert undervisning, nordisk [1]
   Norskfaget [8]
   norskfaget [2]
   norsklærebøker [1]
   North Germanic [2]
   North-Germanic [1]
   Norwegian [5]
   Noveller [2]
   Nynorsk [3]
   nynorsk [1]
   Nærbø [1]
   nærvær [1]
   Offer [1]
   Onomastikk [2]
   oppkalling [1]
   Optimality Theory [1]
   Orddannelse [1]
   Ordinary Language Philosophy Literary Criticism Paraphrase Agreement in judgements Agreement in language Stanely Cavell Ludwig Wittgenstein Arv og Miljø Literary studies Studies of criticism Ingunn Økland Tom Egil Hverven Cathrine Krøger Margunn Vikingstad Morgenbladet [1]
   Orientalisme [1]
   Oversettelse [1]
   Overtru [1]
   Ölkofra saga [1]
   Ölkofra þáttr [1]
   Palatal segments [1]
   paleografisk analyse [1]
   Parafrase [1]
   parallel architecture [1]
   patronymics [1]
   Pedagogikk [1]
   Pedro Carmona-Alvarez [1]
   Peer Gynt [1]
   performance act [1]
   performativity [1]
   personal names [1]
   Personnamn [2]
   Personnavn [3]
   Phonology [3]
   Phonology, Norwegian Language [1]
   Pierre Bayle [1]
   Poltikk [1]
   population register [1]
   postdramatic [1]
   Postmodernisme [1]
   Praksis [1]
   Pronominal clitics [1]
   prosessorientert skriving [1]
   Prosodi [1]
   Prosody [1]
   Prototypeteori [1]
   Pseudokoordinasjon [1]
   psykiatri [1]
   Psykoanalyse [1]
   Purism [1]
   Quality reform [1]
   queer [1]
   queer teori [1]
   radiospråk [1]
   Rallarer [1]
   Realisme [1]
   Relasjon [1]
   religiøs toleranse [1]
   representasjon [1]
   Research librarian [1]
   Resepsjon [3]
   Resepsjonsestetikk [1]
   resepsjonshistorie [1]
   resepsjonsteori [1]
   Retorikk [1]
   retorikk [1]
   Retroflex rule [1]
   Rettskriving [1]
   Rettskrivning [1]
   Ricoeur [1]
   Rimbereid [1]
   Roman [1]
   Romanperson [1]
   Rorty [1]
   Rómverja saga [1]
   Ryfylke [1]
   Røldal [1]
   Saga [2]
   Sakprosa [1]
   sakprosa [1]
   Sakrale stadnamn [1]
   samfunnsproblem [1]
   Samhandling [1]
   samklang [1]
   Sammenligningsfella [1]
   samvitsfridom [1]
   Sandel, Cora [1]
   Sara Stridsberg [1]
   self fashioning [1]
   Selvbevist [1]
   Semantikk [1]
   Seternamn [1]
   sex [1]
   Shetland [2]
   Sigrid Undset [2]
   Simone de Beauvoir [1]
   Situasjonsbetinga variasjon [1]
   Situasjonssemantikk [1]
   Sjanger [3]
   Sjangerteori [1]
   Skaldedikting [1]
   skeiv [1]
   Skeptisisme [1]
   Skiftedokument [1]
   skjult læreplan [1]
   Skolebibliotek [1]
   Skolen [2]
   Skriftleg norskeksamen yrkesfag lokalt gitt eksamen [1]
   skriveferdigheter [1]
   Skriveforskning [1]
   Skriveopplæring [2]
   Skrivepedagogikk [1]
   Skriveundervisning [1]
   Skriving [3]
   Skule [1]
   Skulebibliotek [1]
   SMS [1]
   Sociology of language [1]
   Sogn [1]
   Sogn og Fjordane [1]
   Sorg [1]
   Sosial verdi [1]
   Sosikontekstuell [1]
   Sosiolingvistikk [11]
   sosiolingvistikk [1]
   Spansk morsmål [1]
   Språk [3]
   språk [1]
   Språkanalyse [1]
   Språkbruk [2]
   Språkendring [3]
   Språkhaldningar [1]
   Språkhistorie [1]
   Språklig kommunikasjon [1]
   Språklig relativisme [1]
   Språklig Universalisme [1]
   Språklærere [1]
   Språknorm [1]
   Språknormering [1]
   Språkrøkt [1]
   Språkskifte [1]
   Språkundervisning [1]
   Språkverdi [1]
   Stadnamn [1]
   stadnamn [1]
   Stage language [1]
   Stanley Cavell [1]
   stavelser [1]
   Stedsnavn [1]
   stedsnavn [1]
   Stig Sæterbakken [1]
   stilanalyse [1]
   Stilistikk [2]
   Stina Aronson [1]
   Stress [1]
   Strukturalism [1]
   Stølsnamn [1]
   Subjekt/verb-inversjon [1]
   Suldal [1]
   Sunnhordland [1]
   surname [1]
   Svensk litteratur [1]
   svensk litteratur [1]
   Syntaks [1]
   syntaksutvikling [1]
   syntaktisk kompleksitet [1]
   tale [1]
   Talemål [3]
   Talespråk [1]
   tap [1]
   tegneserier [1]
   Teignavn [1]
   tekst [1]
   Tekstanalyse [6]
   Tekster [1]
   tekster [1]
   tekstkritikk [1]
   Tekstlingvistikk [2]
   Tekstmelding [1]
   tekstvurdering [1]
   Telemark [1]
   Temporal morfologi [1]
   tentamen [1]
   Thing [1]
   Thomas Espedal [1]
   Thomas Ziehe [1]
   tilegnelse av relativsetninger [1]
   Tilgangskompetanse [1]
   tilgjengelighetshierarkiet [1]
   tingteori [2]
   Tonal accent [4]
   Tone [2]
   Tone bearing unit [1]
   Tonelag [1]
   Tor Ulven [1]
   Toril Moi [1]
   Tove Nilsen [1]
   trans [1]
   traume [1]
   Tredje person entall [1]
   troll [1]
   troper [1]
   Trykk [1]
   Tunström [1]
   tysk språk [1]
   Ullensvang [1]
   Ulvik [1]
   Ulysses von ithacia [1]
   Undervisning [9]
   undervisning [3]
   Ungdom [1]
   Ungdomsgrupper [1]
   Ungdomsskole [1]
   ungdomsskole [1]
   Ungdomsskolen [1]
   Ungdomsspråk [1]
   Ungdomstrinnet [3]
   University library [1]
   Uppdal [1]
   Uppdal, Kristofer [1]
   Utdannelse [1]
   utelatelse [1]
   Utroskap [1]
   Vangen [1]
   Varhaug [1]
   Vest-Agder [1]
   videorespons [1]
   Videregående opplæring [4]
   Videregående skole [2]
   videregående skole [1]
   Vigdis Hjorth [1]
   Vik, Bjørg [1]
   Vinje [1]
   Vitalisme [2]
   Voss [1]
   Vossestrand [1]
   vurdering [2]
   vurdering for læring [1]
   Vygotskij [1]
   Vygotsky [1]
   Wergeland romantikk far sønn motiv [1]
   Workshop [1]
   Yahya Hassan [1]
   Yrkesfag [2]
   þing [1]
   þættir [1]