Now showing items 1-13 of 13

  • Arkaismar i nynorsken 

   Brunstad, Endre (Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, 2011)
   An “archaism” in this context means a word deemed obsolete or typical of an older period in language history, while being out of tune in present-day usage. Nynorsk has a tradition of purism, especially directed against ...
   Peer reviewedChapter
  • Bestemt form entall hankjønn 

   Kristoffersen, Gjert (Novus, 2007)
   Artikkelen er en optimalitetsteoretisk analyse av forskjellene i realisasjon av suffikset tittelen på artikkelen refererer til i tre ulike varieteter av norsk. Forskjellene mellom de tre varietetetene beskrives gjennom ...
   Chapter
  • A comparative OT-analysis of tone in three East Norwegian dialects 

   Kristoffersen, Gjert (The University of Bergen, 2007-01)
   The manuscript complements and enlarges upon the analysis given in the paper “Dialect variation in East Norwegian tone”, published in Tones and Tunes. Typological and Comparative Studies in Word and Sentence Prosody I, ...
   Chapter
  • "Det va'kje no vanskli å snakke med du" Litt om trykksterke og trykksvare personlige pronomener i Arendal 

   Kristoffersen, Gjert (Novus, 1997)
   Artikkelen tar for seg en endring som har spredd seg i dialektene langs sørlandskysten i løpet av de siste femti årene, nemlig skifte fra ’deg’ til ’du’ i trykksterk, avhengig posisjon. Denne endringen blir vanligvis ...
   Chapter
  • Dialect variation in East Norwegian tone 

   Kristoffersen, Gjert (Mouton de Gruyter, 2007)
   In recent analyses of Scandinavian tonal accent, two competing hypotheses can be identified, the privativity hypothesis and the timing hypothesis. The more widespread is the privativity hypothesis, which assumes that the ...
   Chapter
  • Is 1 always less than 2 in Norwegian tonal accents? 

   Kristoffersen, Gjert (Franz Steiner Verlag GmbH, Stuttgart, 2006)
   As in Swedish, a tonal accent distinction is found in most Norwegian dialects. The distinction is dependent on primary stress, so that any primary stress will be pronounced with one of the two melodies that manifest the ...
   ChapterPeer reviewed
  • Om palataler, men fra en fonologisk synsvinkel 

   Kristoffersen, Gjert (Norsk bokreidingslag, 1998)
   Artikkelen er en diskusjon i hvilken grad settet av palatale segmenter som finnes i ulike norske dialekter lar seg gjøre rede for innenfor de ulike måtene å representere palatale segmenter på vi finner innenfor generativ fonologi
   Chapter
  • Osjlo! En undersøkelse av uttalen av sl-sekvenser i NoTa-korpuset 

   Kristoffersen, Gjert; Simonsen, Hanne Gram (Novus forlag, 2008)
   Chapter
  • Språkomgrepet, språkholdningar og purisme 

   Sandøy, Helge (Høgskulen i Volda, 2003)
   Artikkelen viser korleis språkomgrepet veks fram som ein del av språkkulturen, som eit resultat av den politiske fokuseringa. Dette blir drøfta i samband med nordisk språkhistorie. Forholdet mellom standardspråk og dialekt ...
   Chapter
  • Språkverdiar 

   Brunstad, Endre (Novus forlag, 2007)
   Peer reviewedChapter
  • To err or not to err: Litt om retroflektering i norsk scenespråk 

   Kristoffersen, Gjert (Novus, 2000)
   Artikkelen er en variasjonsanalyse av retroflektering i en innspilling av Henrik Ibsens John Gabriel Borkman fra 1960-årene. Norsk scenespråk har tradisjonelt vært konservativt i forhold til avslappet østlandsk dagligtale. ...
   Chapter
  • The tone bearing unit in Swedish and Norwegian tonology 

   Kristoffersen, Gjert (University Press of Southern Denmark, 2003)
   In Scandinavian tonology two views exist with respect to how tones are associated with the segmental string. The first is the orthodox, autosegmental view that all tones are autosegmentally associated with a tone bearing ...
   Chapter