Now showing items 1-12 of 12

  • Å passe verden inn i en ytring 

   Johansen, Hilde (Nordisk institutt, Universitetet i Bergen, 2005)
   Journal article
  • Fra jamvekt til etterleddstrykk og tonelag 3: Kvantitetsomleggingen i Ovansiljan 

   Kristoffersen, Gjert (Novus, 2010)
   Artikkelen tar opp to ulike særutviklinger av den såkalte kvantitetsomleggingen som har skjedd i to nabodialekter talt i Mora kommune i Dalarna i Sverige. Kvantitetsomleggingen er den endringen som førte til at norrøne ...
   Journal article
  • How to optimalise relations between library, administration and teaching staff? 

   Akselberg, Gunnstein (Asociaţia Bibliotecarilor din România (ABR), 2009)
   As a consequence of implementing the Quality Reform of Higher Education, the Universities and implicitly their libraries undergo a process of positive change. An edifying example to this purpose is constituted by the ...
   Journal article
  • Industristedtalemål og dialektendring 

   Neteland, Randi (Novus forlag, 2013)
   De norske industristedtalemålene kan sees på som resultat av en språkendringsprosess som har mange fellestrekk med annen dialektendring. Samtidig kan prosessen tolkes inn i en språkkontaktkontekst og sammenliknes med ...
   Journal article
  • Innflyttertalemåls innvirkning på talemålsendringer i industristeder 

   Neteland, Randi (Novus forlag, 2014)
   Artikkelen er en empirisk undersøkelse av endring i totalt seksten språklige variabler i industristedtalemålene i Sauda og Årdal. Det drøftes om talemålsendringene følger typiske mønstre for koinéformingsprosesser, og ...
   Journal article
  • Inversjon i norsk innlærerspråk. En undersøkelse av variasjonsmønstre i skrevne tekster. 

   Johansen, Hilde (Novus Forlag, 2008)
   Journal articlePeer reviewed
  • Jamvektseffekten En fonetisk analyse av jamvekt i nordgudbrandsdalsdialekten 

   Kristoffersen, Gjert (Novus forlag, 2007)
   Level stress (Norwegian: jamvekt) is a prosodic pattern found in Norwegian and Swedish dialects which have retained mono-moraic (short) root syllables from Old Norse. In disyllables with accent 2 and short initial root ...
   Journal articlePeer reviewed
  • Kva er god nynorsk språkføring? 

   Brunstad, Endre (Novus forlag, 2009)
   This article discusses perceptions of what is characterized as good written Nynorsk by persons with a close relationship to Nynorsk written culture. The material includes a survey of 67 informants, as well as a selection ...
   Peer reviewedJournal article
  • Markedness in Urban East Norwegian tonal accent 

   Kristoffersen, Gjert (Cambridge University Press, 2006)
   A new formal analysis of the tonal accent contrast in Urban East Norwegian (UEN), is developed in this paper, based on Optimality Theory. In opposition to the widespread assumption that the contrast is based on privativity, ...
   Journal article
  • Norsk andrespråkskorpus (ASK) - design og metodiske forutsetninger 

   Tenfjord, Kari; Hagen, Jon Erik; Johansen, Hilde (Novus forlag, 2009)
   Artikkelen gir en presentasjon av Norsk andrespråkskorpus (ASK) – et nytt elektronisk innlærerkorpus som er utviklet ved Universitetet i Bergen. Korpuset inneholder personopplysninger om og tekster skrevet av kandidater som ...
   Journal articlePeer reviewed
  • Saudamålet i 1981 

   Neteland, Randi (Novus forlag, 2013)
   Artikkelen presenterer språklig variasjon i et talemålsmateriale fra Sauda i 1981. Saudamålet er et industristedtalemål, og artikkelen dokumenterer en endring i tilsynelatende tid, der noen tradisjonelle språktrekk ...
   Journal article
  • Ti år med den norske navneloven 

   Utne, Ivar (Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur, 2012)
   The current Personal Names Act of Norway has been in force since 2003. Inspired by a liberalised cultural ideology, it sought to simplify decision making and to take greater account of the name cultures of immigrant ...
   Journal article