Now showing items 1-1 of 1

  • "Det egalitære teater": Devising theatre - mellom sensur og motkultur 

    Watson, Anna (The University of Bergen, 2010-11-22)
    I denne oppgaven skisserer jeg forholdene til teatergrupper som benytter seg av devising theatre i Storbritania fra 1945 til 2010. Jeg ser på hvordan kulturpolitikk har hat tinnvirkning på devising theatre og hvordan ...
    Master thesis