Now showing items 1-9 of 9

  • "Det egalitære teater": Devising theatre - mellom sensur og motkultur 

   Watson, Anna (The University of Bergen, 2010-11-22)
   I denne oppgaven skisserer jeg forholdene til teatergrupper som benytter seg av devising theatre i Storbritania fra 1945 til 2010. Jeg ser på hvordan kulturpolitikk har hat tinnvirkning på devising theatre og hvordan ...
   Master thesis
  • Det nye regiteatret i ljos av samspelet mellom norsk og tysk tradisjon 

   Gjefsen, Ragnhild (The University of Bergen, 2012-05-15)
   Denne masteroppgåva forsøker å sette det nye regiteatret i perspektiv, gjennom å sjå på utviklinga av moderne regiteater i Noreg og Tyskland. Eg vil sjå på korleis tysk tradisjon har påverka det norske regiteatret ...
   Master thesis
  • Det scenografiske rom, -muligheter og begrensninger. En studie av teaterrommets historiske utvikling, og analyse av scenografi og scenebruk i 2013/14 

   Hovland, Svein Hofseth (The University of Bergen, 2014-11-20)
   En teaterforestilling må finne sted i et rom. Denne oppgaven tar for seg de muligheter og begrensninger som gis av dette rommet. Oppgavens første del skisserer det jeg anser som de fem viktigste «skiftene» i utviklingen av ...
   Master thesis
  • Kjønn i klassisk japansk teater: Repertoar, roller og kjønn: Møter med klassiske japanske teaterforestillinger i dag 

   Heid, Margrethe Hærem (The University of Bergen, 2011-05-15)
   Tradisjonelt japansk teater har historisk lenge vært en arena forbeholdt menn. I den senere tid har enkelte av disse teaterformene åpnet for kvinnelig deltakelse og flere kvinnelige forskere ved japanske universiteter peker ...
   Master thesis
  • Landskapets dramaturgiske potensiale 

   Sekse, Marit Gulli Kristina (The University of Bergen, 2014-05-15)
   Begrepet landskap synes å ha blitt mer og mer sentralt i nyere teaterpraksis, teaterforståelse, og videre omdiskutert i teaterteori. I tillegg har også begrepet om et landskapsteater gjort sitt inntog i teatervitenskap. ...
   Master thesis
  • Musikalske elementer i musikaler 

   Jensen, Linnea Reitan (The University of Bergen, 2014-11-20)
   Denne masteroppgaven undersøker hvordan musikalske elementer kan bli brukt i musikaler for å påvirke den dramaturgiske helheten. Gjennom både musikalsk og dramaturgisk analyse viser jeg hvordan elementer i musikk kan ha ...
   Master thesis
  • Musikkens dramaturgiske funksjon. En analyse av musikalens og teaterkonsertens dramaturgi. 

   Boge, Marte Alfheim (The University of Bergen, 2014-05-15)
   I oppgaven undersøkes musikkens dramaturgiske funksjon i to varianter av musikkteateret, henholdsvis musikalformen og teaterkonsertformen. Med utgangspunkt i en forståelse av hvordan musikk kan inngå som virkemiddel i ...
   Master thesis
  • Norsk samtidskoreografi, postmodernisme og recycling 

   Iversen, Anette Sture (The University of Bergen, 2008-11-18)
   Beskriver form og innhold i norsk samtidskoreografi, særlig i forhold til postmodernisme og begrepet om recycling.
   Master thesis
  • Vildanden som total og radikal fiksjon 

   Vigeland, Anne Marie Møller (The University of Bergen, 2013-05-14)
   Denne masteroppgaven inneholder en analyse av forestillingen Vildanden som ble satt opp under Festspillene i Bergen i 2009 av Vegard Vinge og Ida Müller. Oppgaven analyserer forestillingen og dens virkemidler med ...
   Master thesis