Now showing items 1-2 of 2

  • Musikalske elementer i musikaler 

   Jensen, Linnea Reitan (The University of Bergen, 2014-11-20)
   Denne masteroppgaven undersøker hvordan musikalske elementer kan bli brukt i musikaler for å påvirke den dramaturgiske helheten. Gjennom både musikalsk og dramaturgisk analyse viser jeg hvordan elementer i musikk kan ha ...
   Master thesis
  • Musikkens dramaturgiske funksjon. En analyse av musikalens og teaterkonsertens dramaturgi. 

   Boge, Marte Alfheim (The University of Bergen, 2014-05-15)
   I oppgaven undersøkes musikkens dramaturgiske funksjon i to varianter av musikkteateret, henholdsvis musikalformen og teaterkonsertformen. Med utgangspunkt i en forståelse av hvordan musikk kan inngå som virkemiddel i ...
   Master thesis