Now showing items 1-1 of 1

  • Landskapets dramaturgiske potensiale 

   Sekse, Marit Gulli Kristina (The University of Bergen, 2014-05-15)
   Begrepet landskap synes å ha blitt mer og mer sentralt i nyere teaterpraksis, teaterforståelse, og videre omdiskutert i teaterteori. I tillegg har også begrepet om et landskapsteater gjort sitt inntog i teatervitenskap. ...
   Master thesis