Now showing items 1-1 of 1

  • Kunstnerdalen En kulturvitenskapelig analyse av kunst i et stedsperspektiv 

   Schaller, Ulla Elisabeth Kalager (The University of Bergen, 2007)
   Profileringsprosjektet "Kunstnerdalen - midt i Buskerud" har vært utgangspunkt for hvordan kunst tillegger landskapet mening. Særlig har kunstnerne Th. Kittelsen og Chr. Skredsvig, med verker og kunstnerhjem, stått sentralt.
   Master thesis