Now showing items 1-1 of 1

  • La mise en scène en classe 

    Sæterdal, Ingeborg K (The University of Bergen, 2012-05-14)
    Sammendrag Denne oppgaven tar for seg samhandling mellom lærer og elev i en pedagogisk situasjon. Skolen kan bli sett på som en arena med egne koder og regler for samhandling. Denne studien tar utgangspunkt i en ...
    Master thesis