Now showing items 1-1 of 1

  • Spenninger i klasserommet: Mikroaggresjon som pedagogisk utfordring 

   Gressgård, Randi; Harlap, Yael (Universitetsforlaget, 2014)
   Når spenninger eller konflikter oppstår i klasserommet, oppleves det gjerne som et hinder for læring. Mange undervisere betrakter konfliktsituasjoner som et problem som må håndteres for å reetablere ro og orden. Vi ...
   Journal article