Now showing items 1-1 of 1

  • Miocen utvikling av Vøringbassenget, basert på 2D multikanals seismikk 

    Kollsgård, Kristian (The University of Bergen, 2010)
    2D multikanals seismikk, i kombinasjon med brønndata, er i denne studien benyttet for å studere de kenozoiske sedimentene i Vøringbassenget. I tillegg til den seismiske studien er fire brønner knyttet sammen med det seismiske ...
    Master thesis