Now showing items 1-1 of 1

  • Høyfrekvens finans og markedets mikrostruktur på Oslo Børs 

    Danielsen, Arne (The University of Bergen, 2009-09-09)
    Høyfrekvens finans, som er tema for denne oppgaven, tar for seg studiet av høyfrekvente finansielle data. I denne oppgaven har vi sett på data med den høyest mulige frekvensen, nemlig data fra hver eneste handel. De ...
    Master thesis