Now showing items 1-1 of 1

  • Alternative læringsmåter for derivasjon i R1 - en komparativ analyse 

   Aksdal, Tom (The University of Bergen, 2016-06-01)
   I denne masteroppgaven har jeg studert elever som har arbeidet med derivasjon i matematikk R1. Formålet har vært å sammenligne to alternative læringsmåter med tradisjonell oppgaveregning, med tanke på læringsutbytte på ...
   Master thesis