Now showing items 1-1 of 1

  • Kartlegging av område med potensiell skredfare i Os kommune, Hordaland 

   Berge, Lise Våge (The University of Bergen, 2011)
   Frå 2010 trådde plan- og bygningslova i kraft. Den seier at risiko- og sårbarheitanalyse med omsyn på mellom anna skred skal utførast i samanheng med nybygging og merkast på aktsemdkart. Dette er bakgrunnen for at Os ...
   Master thesis