Now showing items 1-1 of 1

  • Betydinga av oppvekstmiljø for fødeåtferd hjå lakseyngel 

   Fauske, Anne Marte (The University of Bergen, 2017-01-16)
   Fisk nytta til styrking av populasjonar som veks opp hjå klekkeri, har vist seg å ha høgare dødelegheit enn vill fisk. Hovudårsakane til dette er svolt og predasjon. Med føremål å auke andelen fisk som overlev har ein i ...
   Master thesis