Now showing items 1-5 of 5

  • bioCEED Survey 2015 

   Hole, Torstein Nielsen; Jeno, Lucas Matias; Holtermann, Kristin; Raaheim, Arild; Velle, Gaute; Simonelli, Anne Laure; Vandvik, Vigdis (bioCEED – Centre of Excellence in Biology Education, 2016-04)
   The bioCEED Survey 2015 is a baseline study of major tertiary-level biology education in Norway. The survey addresses themes such as learning in practice, transferable skills, motivation, laboratory and field learning, ...
   Research report
  • Electrical Stunning of Edible Crabs 

   Roth, Bjørn; Grimsbø, Endre (Nofima, 2013)
   In the project StunCrab, kindly supported by the Norwegian Research Council, SeaSide AS, Hitramat AS and Nofima has successfully developed and implemented electrical stunning of edible crab. The research has shown highest ...
   Research report
  • Overvåkingsprogram og kompetansehevingstiltak knyttet til vannkvalitet og fiskehelse i marine yngel- og settefiskanlegg (MarinVest) 

   Hess-Erga, Ole-Kristian; Johannessen, Torill Vik; Åtland, Åse (Norsk institutt for vannforskning, 2015)
   Prosjektet «Overvåkingsprogram og kompetansehevingstiltak knyttet til vannkvalitet og fiskehelse i marine yngel- og settefiskanlegg (MarinVest)».har blitt utført i samarbeid med industrideltagerne Sterling White Halibut ...
   Research report
  • Vannkvalitet i marin yngelproduksjon 

   Åtland, Åse; Hess-Erga, Ole-Kristian; Rosseland, Bjørn Olav; Johannessen, Torill Vik (Norsk institutt for vannforskning, 2015)
   Research report
  • Vurdering av lakselusindusert villfiskdødelighet per produksjonsområde i 2016 og 2017 

   Nilsen, Frank; Ellingsen, Ingrid; Finstad, Bengt; Jansen, Peder A.; Karlsen, Ørjan; Kristoffersen, Anja B.; Sandvik, Anne D.; Sægrov, Harald; Ugedal, Ola; Vollset, Knut W.; Myksvoll, Mari Skuggedal (2017)
   Ekspertgruppen ble i mars 2017 oppnevnt for ett år for å foreta en vurdering av lakselusindusert dødelighet på villfisk i 13 produksjonsområder i Norge. En foreløpig rapport basert på data fra 2016 ble levert i april ...
   Research report