Now showing items 755-756 of 756

  • Økt oljeutvinning i kalk basert på vannkjemi og potensialbestemmende ioner for endring av fukt 

   Grønsdal, Reidar (The University of Bergen, 2010-06-01)
   Om lag 50 % av verdens oljereserver ligger lagret i karbonatreservoarer. Slike reservoarer har ofte en fukt som ligger i området fra nøytralt fuktet til moderat oljefuktet. Nøkkelmekanismen for høy oljeutvinning ved ...
   Master thesis
  • Λ polarization in peripheral heavy ion collisions 

   Becattini, Francesco; Csernai, Laszlo; Wang, Du-Juan (American Physical Society, 2013-09-13)
   We predict the polarization of Λ and Λ¯ hyperons in peripheral heavy ion collisions at ultrarelativistic energy, based on the assumption of local thermodynamical equilibrium at the freeze-out. The polarization vector is ...
   Journal article