Now showing items 924-943 of 944

  • Vannbasert eor i oppsprukne bergarter - økt oljeutvinning ved kjemikalietilsetning i injeksjonsvannet 

   Nyheim, Arita (The University of Bergen, 2010-06-01)
   En stor del av verdens hydrokarbonreserver finnes i karbonater. Karbonatreservoarer er komplekse fordi reservoarbergarten ofte er sprø og sprekker lett. Mineralsammensetningen av karbonater gjør poreoverflaten mer tilbøyelig ...
   Master thesis
  • Vanninjektivitet og svekking av kalk under injeksjon av kaldt vann 

   Selvåg, Julia (The University of Bergen, 2014-12-05)
   Primær oljeutvinning ved trykkavlastning gir ofte lav utvinningsgrad, og etterlater stor restoljemetning i reservoaret. For å forbedre oljeutvinningsgraden kan andre produksjonsmetoder benyttes; vanninjeksjon har i lang ...
   Master thesis
  • Vannutfelling på rustoverflater i gassrør 

   Haynes, Martin (The University of Bergen, 2009-06-12)
   Målet for denne oppgaven har vært å legge et grunnlag for beregninger av vannegenskaper i adsorbert fase på rust. Egenskaper bestemmes av et antall kompliserte termodynamiske og kinetiske mekanismer, som gjør at problemstillingen ...
   Master thesis
  • Veksling mellom ulike fokus i et utvalg av læreres veiledning av elever under praktisk natufagsarbeid 

   Sinnes, Svein Tore (The University of Bergen, 2015-06-08)
   Dialogue and discourse in science classrooms have been well studied, and multiple articles have been written about both challenges and opportunities related to classroom dialogue between teacher and students. In my ...
   Master thesis
  • Vented gas and dust explosions - External explosions 

   Klausen, Mads-Jørgen (The University of Bergen, 2016-06-01)
   The use of explosion venting is a widely applied safety measure, mitigating the effects of an internal gas and dust explosion. Implementation of this safety measure does however not eliminate all risks and hazards associated ...
   Master thesis
  • Videreutvikling av instrumentering - for studier av mikroalgers vertikalmigrasjon under ulike lysforhold 

   Silgjerd, Ørjan (The University of Bergen, 2017)
   Mikroalger er viktige som primærprodusent i økosystem, både som næring til andre organismer men også som oksygenprodusent. Endringer av miljøforhold som lysintensitet, bølgelengde og tilgang på næringsstoffer, vil påvirke ...
   Master thesis
  • Viking and early middle ages Northern Scandinavian textiles proven to be made with hemp 

   Skoglund, Git; Nockert, Margareta; Holst, Bodil (Nature Publishing Group, 2013-10-18)
   Nowadays most plant textiles used for clothing and household are made of cotton and viscose. Before the 19th century however, plant textiles were mainly made from locally available raw materials, in Scandinavia these ...
   Journal article
  • Viscous potential flow analysis of peripheral heavy ion collisions 

   Wang, Du-Juan; Néda, Zoltán; Csernai, Laszlo (American Physical Society, 2013-02-19)
   The conditions for the development of a Kelvin-Helmholtz instability (KHI) for the quark-gluon plasma (QGP) flow in a peripheral heavy ion collision is investigated. The projectile and target side particles are separated ...
   Journal article
  • Visualization and interpretation of methane hydrate growth and dissociation in synthetic porous media 

   Flatlandsmo, Josef (The University of Bergen, 2015-12-22)
   Sedimentary natural gas hydrates might play an important role in the future energy mix and the impact of methane release from natural gas hydrates can be significant also with respect to climate change. Vast amounts of ...
   Master thesis
  • Vorticity in peripheral collisions at the Facility for Antiproton and Ion Research and at the JINR Nuclotron-based Ion Collider fAcility 

   Csernai, Laszlo; Wang, Du-Juan; Bleicher, Marcus; Stöcker, Horst (American Physical Society, 2014-08-29)
   The flow vorticity development is studied in the reaction plane of peripheral relativistic heavy-ion reactions at energies just above the threshold of the transition to a quark-gluon plasma (QGP). Earlier calculations at ...
   Journal article
  • W and Z boson production in p–Pb collisions at $\sqrt{s_{\rm NN}}=5.02$ TeV 

   Adam, Jaroslav; Adamová, Dagmar; Aggarwal, Madan M.; Aglieri Rinella, G; Agnello, Michelangelo; Agrawal, Nikita; Ahammed, Zubayer; Ahmad, N; Ahn, SU; Alme, Johan; Altinpinar, Sedat; Arsene, Ionut Christian; Bätzing, Paul Christoph; Dordic, Olja; Helstrup, Håvard; Hetland, Kristin Fanebust; Kileng, Bjarte; Lønne, Per-Ivar; Mahmood, Sohail Musa; Milosevic, Jovan; Nystrand, Joakim; Qvigstad, Henrik; Rehman, Attiq Ur; Richter, Matthias Rudolph; Røed, Ketil; Røhrich, Dieter; Tveter, Trine Spedstad; Ullaland, Kjetil; Velure, Arild; Wagner, Boris; Wikne, Jon Christopher; Zhang, Hui; Zhao, Chengxin; Zhou, Zhuo; Zhu, Hongsheng; Langøy, Rune; Lien, Jørgen André; Aiola, Salvatore; Akindinov, Alexander; Alam, Sk Noor; De Albuquerque, Danilo Silva; Aleksandrov, Dimitry; Allesandro, B.; Alexandre, D; Alfaro Molina, R; Alici, A; Alkin, A; ALICE, Collaboration (Springer, 2017-02)
   The W and Z boson production was measured via the muonic decay channel in proton-lead collisions at $\sqrt{s_{\rm NN}}=5.02$ TeV at the Large Hadron Collider with the ALICE detector. The measurement covers backward ($-4.46 ...
   Journal article
  • Waterflood Efficiency and Single-Phase Flow Properties of Carbonate Porous Media 

   Pourmohammadi, Shahram (The University of Bergen, 2009-12-17)
   Doctoral thesis
  • Wettability effects on oil recovery mechanisms in fractured chalk 

   Aspenes, Eirik (The University of Bergen, 2007-02-02)
   This thesis is a part of the ongoing project, “Oil recovery from fractured chalk reservoirs”, which is a collaboration between the Reservoir Physics Group at the University of Bergen and ConocoPhillips Research Center ...
   Doctoral thesis
  • What is the appropriate coordinate system for magnetometer data when analyzing ionospheric currents? 

   Laundal, Karl Magnus; Gjerløv, Jesper (WileyAmerican Geophysical Union, 2014-10)
   In this paper we investigate which coordinate representation is most appropriate when analyzing ground magnetometer data in terms of ionospheric currents, in particular the westward electrojet. The AL and the recently ...
   Journal article
  • Økt oljeutvinning i kalk basert på vannkjemi og potensialbestemmende ioner for endring av fukt 

   Grønsdal, Reidar (The University of Bergen, 2010-06-01)
   Om lag 50 % av verdens oljereserver ligger lagret i karbonatreservoarer. Slike reservoarer har ofte en fukt som ligger i området fra nøytralt fuktet til moderat oljefuktet. Nøkkelmekanismen for høy oljeutvinning ved ...
   Master thesis
  • Λ polarization in an exact rotating and expanding fluid dynamical model for peripheral heavy ion reactions 

   Xie, Yilong; Glastad, Robert C.; Csernai, László P. (American Physical Society, 2015-12-02)
   We calculate the Λ polarization in an exact analytical, rotating model based on parameters extracted from a high resolution (3+1)D particle-in-cell relativistic hydrodynamics calculation. The polarization is attributed to ...
   Journal article
  • Λ polarization in an exact fluid dynamical model for heavy-ion collisions 

   Xie, Yilong (EPJ, 2016)
   Λ polarization is calculated in an exact analytical, rotating model based on parameters from a high resolution (3+1)D Particle-in-Cell Relativistic hydrodynamics calculation. The polarization is attributed to effects ...
   Journal article
  • Λ polarization in peripheral collisions at moderately relativistic energies 

   Xie, Y. L.; Bleicher, M.; Stöcker, H.; Wang, D. J.; Csernai, L. P. (American Physical Society, 2016-11-21)
   The polarization of Λ hyperons from relativistic flow vorticity is studied in peripheral heavy ion reactions at FAIR and NICA energies, just above the threshold of the transition to the quark-gluon plasma. Previous ...
   Journal article
  • Λ polarization in peripheral heavy ion collisions 

   Becattini, Francesco; Csernai, Laszlo; Wang, Du-Juan (American Physical Society, 2013-09-13)
   We predict the polarization of Λ and Λ¯ hyperons in peripheral heavy ion collisions at ultrarelativistic energy, based on the assumption of local thermodynamical equilibrium at the freeze-out. The polarization vector is ...
   Journal article
  • π0 and η meson production in proton-proton collisions at √s=8 TeV 

   Acharya, Shreyasi; Adam, Jaroslav; Adamová, Dagmar; Adolfsson, Jonatan; Aggarwal, Madan M.; Aglieri Rinella, Gianluca; Agnello, Michelangelo; Agrawal, Nikita; Ahammed, Zubayer; Ahmad, Shafiq F.; Alme, Johan; Altenkaemper, Lucas; Djuvsland, Øystein; Fionda, Fiorella Maria Celeste; Lønne, Per-Ivar; Nystrand, Joakim; Rehman, Attiq ur; Røhrich, Dieter; Tambave, Ganesh Jagannath; Ullaland, Kjetil; Velure, Arild; Wagner, Boris; Zhang, Hui; Zhou, Zhuo; Zhu, Hongsheng; Helstrup, Håvard; Hetland, Kristin Fanebust; Kileng, Bjarte; Nesbø, Simon Voigt; Storetvedt, Maksim Melnik; Arsene, Ionut Christian; Bätzing, Paul Christoph; Dordic, Olja; Lardeux, Antoine Xavier; Lindal, Svein; Mahmood, Sohail Musa; Milosevic, Jovan; Richter, Matthias Rudolph; Røed, Ketil; Skaali, Toralf Bernhard; Tveter, Trine Spedstad; Wikne, Jon Christopher; Zhao, Chengxin; Langøy, Rune; Lien, Jørgen André; Ahn, Sang Un; Aiola, Salvatore; Akindinov, Alexander; Al-Turany, Mohammed; Alam, Sk Noor; ALICE, Collaboration (Springer, 2018-03-26)
   An invariant differential cross section measurement of inclusive π^0 and η meson production at mid-rapidity in pp collisions at √s=8 TeV was carried out by the ALICE experiment at the LHC. The spectra of π^0 and η mesons ...
   Journal article