Now showing items 1-3 of 3

  • Postglasiale sedimentære prosesser og avsetningsmiljø i Skagerrak 

   Bergeland, Jørgen Isachsen (The University of Bergen, 2015-11-30)
   Målet med denne studien har vært å kartlegge og studere avsetninger i Skagerrak og sørøstlige deler av Norskerenna for å gi et innblikk i den postglasiale utviklingen mot et moderne sedimentasjonsmønster. I tillegg ...
   Master thesis
  • Sedimentology of the Aspelintoppen Formation (Eocene-Oligocene), Brogniartfjella, Svalbard 

   Naurstad, Olav Aleksander (The University of Bergen, 2014-12-09)
   The following study investigate the vertical changes in fluvial channel and interchannel geometry and facies architecture of the Aspelintoppen Formation in the Cenozoic Central Basin on Svalbard. Sedimentary structures was ...
   Master thesis
  • Skredkartlegging i Uskedalen, Kvinnherad kommune, Sunnhordland 

   Hardeng, Johannes (The University of Bergen, 2018-06-30)
   Exhaustive knowledge of avalanche trigger mechanisms, dynamics and run-out length is of paramount importance when planning infrastructure. Recognizing active avalanche processes in an area is crucial to determine which ...
   Master thesis