Now showing items 66-85 of 107

  • Om kvantilregresjon 

   Leknes, Jon Harald (The University of Bergen, 2008)
   Vi skal i denne oppgaven beskrive teorien bak kvantilregresjon. I klassisk regresjonsanalyse bruker man minste kvadraters metode, hvor man beregner betingede gjennomsnittsestimater av forventningen til responsvariabelen. ...
   Master thesis
  • Operator splitting methods for systems of convection-diffusion equations: nonlinear error mechanisms and correction strategies 

   Karlsen, Kenneth Hvistendahl; Lie, Knut-Andreas; Natvig, Jostein Roald; Nordhaug, Hans Fredrik; Dahle, Helge K. (Elsevier, 2001)
   Many numerical methods for systems of convection-diffusion equations are based upon an operator splitting formulation, where convective and diffusive forces are accounted for in separate substeps. We describe the nonlinear ...
   Journal articlePeer reviewed
  • Passer og linjal, origami og Galoisteori 

   Vasdal, Thomas Arneberg (The University of Bergen, 2011-06-01)
   Denne oppgaven prøver å belyse konstruksjoner med passer og linjal og origami ved hjelp av Galois- teori. De tre klassiske problemene: Kubens fordobling, sirkelens kvadratur og vinkelens tredeling er sentrale. Oppgaven er ...
   Master thesis
  • Portfolio Optimization with PCC-GARCH-CVaR model 

   Xi, Linda Mon (The University of Bergen, 2014-06-02)
   This thesis investigates the Conditional Value-at-Risk (CVaR) portfolio optimization approach combined with a univariate GARCH model and pair-copula constructions (PCC) to determine the optimal asset allocation for a ...
   Master thesis
  • Projective models of algebraic surfaces in scrolls 

   Hana, Gert Monstad (The University of Bergen, 2002)
   Master thesis
  • Punktprosessmodeller for linjetransektdata 

   Olsen, Håvard Goodwin (The University of Bergen, 2010-04-27)
   Oppgaven omhandler punktprosesser som modell for observasjoner ved en transektlinje. Hovedprosessen er en Markovmodulert Poissonprosess som tillater at punkter opptrer oftere i noen perioder enn andre, den er her begrenset ...
   Master thesis
  • Quality of the Analysis Step in EnKF 

   Bergo, Brede Rem (The University of Bergen, 2011-06-15)
   In many physical applications we want to characterize the parameters of a system based on indirect observations or measurements. In a reservoir simulator setting, the goal is to simulate the production of hydrocarbons ...
   Master thesis
  • Reactive Transport in Porous Media 

   Sævik, Pål Næverlid (The University of Bergen, 2011-08-01)
   In this thesis, we show how the common equations for flow in porous media can be expanded to account for geochemical reactions. Furthermore, the complications arising when solving the new equations numerically are described ...
   Master thesis
  • Regresjonsmodeller i skipsforsikring 

   Schei, Ole Johan Sørensen (The University of Bergen, 2009-09-15)
   Master thesis
  • Rekneark på ungdomstrinnet 

   Johansson, Kari (The University of Bergen, 2014-06-06)
   Problemstillinga i oppgåva var korleis opplever elevane bruk av rekneark i matematikk på ungdomstrinnet. Gjennom eitt år vart ulike reknearkoppgåver prøvd ut i 9./10. klasse. I etterkant henta eg inn data ved hjelp av ...
   Master thesis
  • Renal Function Estimation using Magnetic Resonance Images 

   Schwinger, Eyram A. Kojo (The University of Bergen, 2009-06-02)
   This study is aimed at testing the use of Magnetic Resonance (MR) images and mathematical models for renal parameter estimation. The study was based on four models; the Patlak model, Cortical Compartment model, Separable ...
   Master thesis
  • Risk of Leakage versus Depth of Injection in Geological Storage 

   Celia, Michael A.; Nordbotten, Jan Martin; Bachu, Stefan; Dobossy, Mark E.; Court, Benjamin (Elsevier, 2009-02)
   One of the outstanding challenges for large-scale CCS operations is to develop reliable quantitative risk assessments with a focus on leakage of both injected CO2 and displaced brine. A critical leakage pathway is associated ...
   Journal article
  • Robusthet ved skadereservering - Chain-Ladder og influens funksjoner 

   Ones, Sindre (The University of Bergen, 2011-06-01)
   I denne oppgaven har jeg sett på hvordan uteliggere kan påvirke IBNR reserven i skadereservering. Jeg har studert influens funksjoner for den klassiske Chain-Ladder metoden, og videre sett at uteliggere kan påvirke ...
   Master thesis
  • Sequential Data Assimilation in High Dimensional Nonlinear Systems 

   Stordal, Andreas Størksen (The University of Bergen, 2011-10-21)
   Since its introduction in 1994, the ensemble Kalman filter (EnKF) has gained a lot of attention as a tool for sequential data assimilation in many scientific areas. Due to its computationally fast and easy to implement ...
   Doctoral thesis
  • Sequential Monte Carlo Methods for Bayesian Filtering 

   Stordal, Andreas Størksen (The University of Bergen, 2008)
   Master thesis
  • Sigma coordinate pressure gradient errors and the basin problem 

   Ness, Borghild (The University of Bergen, 2010-04-15)
   This work will focus on how the internal pressure gradient errors affect the numerical instability in idealised ocean basins. The nature of the errors will be investigated and discussed. First, in Chapter 1, the ocean model ...
   Master thesis
  • Simulering av torsk (Gadus Morhua) sin reaksjon på fartøystøy 

   Handegard, Nils Olav (The University of Bergen, 2000)
   Master thesis
  • Solitoner generert av trykkperturbasjon på grunt vann 

   Torsvik, Tomas (The University of Bergen, 2003)
   Master thesis
  • Some Regularity Results for Certain Weakly Quasiregular Mappings on the Heisenberg Group and Elliptic Equations 

   Li, Qifan (The University of Bergen, 2011-06-01)
   The thesis is organized as follows. In chapter 1, we set up a higher integrability result for the horizontal part of certain weakly quasiregular maps on the Heisenberg group. Unlike the Euclidean case, the exponential of ...
   Master thesis