Now showing items 1-2 of 2

  • Infrared (810-nm) low-level laser therapy on rat experimental knee inflammation 

   Pallotta, Rodney Capp; Bjordal, Jan Magnus; Frigo, Lúcio; Leal Junior, Ernesto Cesar Pinto; Teixeira, Simone; Marcos, Rodrigo Labat; Ramos, Luciano; Messias, Felipe de Moura; Lopes-Martins, Rodrigo Álvaro Brandão (Springer, 2011-04-12)
   Arthritis of the knee is the most common type of joint inflammatory disorder and it is associated with pain and inflammation of the joint capsule. Few studies address the effects of the 810-nm laser in such conditions. ...
   Peer reviewedJournal article
  • Laserbehandling av infeksjoner ved dentale implantater 

   Alstad, Miriam Elisabeth; Angelsen, Stine Victoria (The University of Bergen, 2009-04-27)
   En gjennomgang av litteraturen indikerer at peri- implantatrelaterte sykdommer oppstår svært ofte etter implantatforankret protetikk. Det er derfor viktig at det utarbeides forslag til behandlingsprotokoller og ...
   Master thesis