Now showing items 13-4200 of 4200

   Subject
   Aassistenter [1]
   Abolitionist [1]
   abstinens [1]
   abuse [1]
   Abusive supervision [2]
   acceptance [1]
   Access to and control over resources [1]
   access to and control over resources [1]
   access to clean water [1]
   accessibility hypothesis [1]
   accommodation [1]
   Acculturation [4]
   acculturation [3]
   Achievement [1]
   achievement goal [1]
   Achievements [1]
   achievements [1]
   Act 560 [1]
   actigraphy [1]
   action competence [1]
   activation [1]
   adaptation [1]
   Addiction [2]
   addiction [2]
   addiction treatment [1]
   Adferdsproblemer [1]
   ADHD [13]
   adherence [1]
   Adolescence [9]
   adolescence [4]
   Adolescent [1]
   Adolescent at risk [1]
   Adolescent depression [1]
   Adolescent Development [2]
   Adolescent gambling [1]
   Adolescent girls [1]
   Adolescent health [1]
   Adolescent Psychiatry [1]
   Adolescent Psychology [2]
   Adolescent Psychopathology [2]
   Adolescents [16]
   adolescents [7]
   Adopsjon [1]
   Adoptive mother [1]
   adult education [1]
   Adult identity [1]
   Adults [3]
   adults [1]
   Adverse effects of alcohol [1]
   adverse life events [1]
   aerobic fitness [1]
   aesthetic affective theory [1]
   Aesthetics [1]
   Aetiology [1]
   AF [1]
   Afasi [3]
   Affect [1]
   Affect regulation [3]
   Affective Disorders [1]
   affective forecasting [1]
   Affektinntoning [1]
   Affektopplevelse [1]
   Affektregulering [2]
   Afghan [1]
   Africa [3]
   Age [2]
   age [1]
   ageing [1]
   Agency [2]
   agency [2]
   Ages and Stages questionnaire [1]
   Aggression [2]
   aggression [2]
   Aggression Replacement Training [1]
   Aging [4]
   aha! experience [1]
   Aid [1]
   AIDS [1]
   AIDS-competent communities [1]
   Aila [1]
   akademisk mestringsforventning [1]
   akademisk utvikling [1]
   Akkulturasjon [3]
   akkulturasjon [4]
   Akseptering [1]
   Aktelse [1]
   Aktive ingredienser [1]
   Aktivitetsdata [1]
   Alcohol [1]
   alcohol [3]
   alcohol and drug-related problems [1]
   Alcohol consumption [1]
   alcohol consumption [1]
   alcohol culture [1]
   Alcohol intoxication [1]
   Alcohol policy [2]
   alcohol use [2]
   Alder [1]
   aldersforskjeller [1]
   alertness [1]
   algebra [1]
   Alienation [1]
   Alkohol [1]
   Alliance [1]
   Alliance ruptures and impasses [1]
   Alliansebrudd og låsninger [1]
   Allmenn faktor [1]
   Alternativ Kroppsøving [1]
   Alvorlige atferdsvansker, [1]
   Alzheimer’s disease [3]
   amming [1]
   amodal utfylling [1]
   amodal volume completion [1]
   amodalt fravær [1]
   Amphetamine [1]
   Amygdala [1]
   Anabolic-androgenic steroids [2]
   Analyse [1]
   anchoring bias [1]
   Andes [1]
   andre-regulering [1]
   andrespråk [1]
   Andrespråkslæring [1]
   Anerkjennelse [1]
   Angst [3]
   angst [2]
   angstlidelser [1]
   Anorexia nervosa [1]
   ansattes erfaringer [1]
   ANT [1]
   Antagony [1]
   Antenatal [1]
   Anterior cingulate cortex [2]
   antidepressiva [1]
   Antipsykiatri [2]
   Antiretroviral therapy [1]
   Antisocial Behavior [1]
   antisocial behavior [1]
   Antisosial atferd [1]
   antisosial atferd [2]
   Antisosial personlighetsforstyrrelse [1]
   Antonovsky [1]
   Anxiety [18]
   anxiety [1]
   Anxiety and depressive symptoms [1]
   anxiety disorders [1]
   AQAL model [1]
   Arbeid [1]
   Arbeid og helse / Working life and health [1]
   Arbeid-familie balanse [1]
   Arbeid-familie konflikt [1]
   arbeidsengasjement [1]
   Arbeidshukommelse [1]
   Arbeidsliv [1]
   arbeidsliv [1]
   arbeidslivsfaget [1]
   Arbeidsmiljøendringer [1]
   Arbeidsminne [1]
   arbeidsplassen [1]
   arbeidspress [1]
   Arbeidsrelatert alkoholbruk [1]
   arbeidsrettet metodikk [1]
   arc [1]
   arcuate fasciculus [1]
   Argentinian tango [1]
   Argentinsk tango [1]
   argumentation analysis [1]
   Ark for Children [1]
   Ark n'Mark [1]
   ART [1]
   Art [1]
   Art therapies [1]
   article-based dissertation [1]
   Artificial grammar learning [1]
   artificial grammar learning [1]
   artikkelbasert avhandling [1]
   Artikulasjon [1]
   ASD [1]
   ASRT [1]
   ASSERT [1]
   Assessment [4]
   assessment [2]
   assessment criteria [1]
   Associated factors [1]
   ASSQ [1]
   asylbarn [1]
   asylmottak [1]
   asylsøkere [1]
   asymmetry [1]
   atferdsforstyrrelse [1]
   Atferdsproblemer [2]
   atferdsproblemer [1]
   atferdsvansker [1]
   atletisk [1]
   Attachment [1]
   attachment [1]
   Attachment Behavior [1]
   Attachment disorder [1]
   Attachment disorganization [1]
   Attachment theory [1]
   Attention [1]
   attention [2]
   Attention Deficit Disorder With Hyperactivity [1]
   Attention Deficit Disorder with Hyperactivity [1]
   Attention deficit hyperactivity disorder [1]
   attention restoration theory [1]
   attitude [1]
   Attitudes [2]
   attitudes [3]
   Attractiveness [1]
   Attribusjon [1]
   attribution [1]
   Atypisk autisme [1]
   Audiovisual integration [1]
   Auditiv forståelse [1]
   Auditiv rehabilitering [1]
   auditiv trening [1]
   Auditiv-motorisk prosessering [1]
   auditive hallusinasjoner [1]
   auditory [1]
   Auditory attention [1]
   auditory attention [1]
   auditory cortex [1]
   Auditory hallucinations [1]
   auditory hallucinations [2]
   Auditory Verbal Hallucinations [1]
   Auditory verbal hallucinations [1]
   auditory verbal hallucinations [1]
   augerørsler [1]
   Autentisk ledelse [1]
   autentisk ledelse [2]
   authentic [1]
   authentic leadership [2]
   Autism [3]
   Autism spectrum symptoms [1]
   Autism symptoms [1]
   Autistic features [1]
   automated scoring [1]
   Autonomi [4]
   autonomi [4]
   Autonomistøtte [3]
   autonomistøtte [1]
   Autonomy [2]
   autonomy support [1]
   autopsy [1]
   Avalanche [1]
   Avalanche transceiver [1]
   avbryte behandling [1]
   AVH [2]
   Avhengighet [2]
   avhengighet [1]
   avhengighetsbehandling [1]
   avoidant attachment [1]
   avslapning [1]
   Awareness [3]
   å henge teorien på praksisknaggen [1]
   åndelighet [1]
   åpenhet [1]
   årsakssammenheng [1]
   Bachelorstudenter [1]
   Bakhtin [1]
   Bangladesh [2]
   Bangladeshi women trafficked survivors [1]
   Bargaining [1]
   Bargaining power [1]
   bargaining power [1]
   Barn [11]
   barn [11]
   barn av innvandrere [1]
   Barn som rettighetsbærer [1]
   Barndom [2]
   barndomstraumer [2]
   Barnehage [3]
   barnehage [2]
   barnehagelærer [1]
   barnehagelærere [1]
   barnehagelærerstudent [1]
   barnehagelærerstudiet [1]
   barnehagelærerutdanning [2]
   Barnehagestyrere [1]
   barnekonvensjonen [1]
   Barnesentrert leketerapi [1]
   Barnevern [15]
   barnevern [7]
   Barnevernarbeider [1]
   Barneverninstitusjon [1]
   Barneverninstitusjoner [1]
   Barnevernloven § 6-4 [1]
   Barnevernsbarn [1]
   barnevernspedagog [1]
   barnevernstjenesten [1]
   Barneverntjenesten [2]
   Barns rett til beskyttelse [1]
   Barns rettigheter [1]
   barns rettigheter [1]
   barns utvikling [1]
   barseldepresjon [1]
   basal ganglia [1]
   Baseline characteristics [1]
   Baseline symptoms [1]
   baseorganisert skole [1]
   Bateman [1]
   BAVQ-R [1]
   Bay, Jens [1]
   Bayes Theorem [1]
   Beacon [1]
   Beauty [2]
   Beck`s cognitive theory [1]
   Becks kognitive teori [1]
   Beck´s kognitive teori [1]
   beginning teachers’ needs [1]
   Beginnings [1]
   Behandling [1]
   behandling [2]
   behandlingseffekt [2]
   behandlingsgjennomføring [1]
   Behandlingsmetoder [1]
   behandlingsutbytte [1]
   behandlingsutfall [1]
   Behavior Problems [2]
   Behavior problems [1]
   Behavioral problems [1]
   Behavioral tracking data [1]
   behaviour [1]
   Behavioural problems [1]
   Behovstilfredsstillelse [1]
   Bekymringsmelding [1]
   Bekymringsmelding til barnevernet [1]
   beliefs [1]
   Benefits and Threats of Diversity Scale (BTDS) [1]
   Benevning [1]
   bereaved [2]
   bereavement [1]
   Beredskapshjem [2]
   Bergen [4]
   Bergen Child Study [1]
   Bergen Social Relationships Scale [2]
   Bergen social relationships scale [1]
   Beskyttelse [1]
   Beslutningsprosesser [1]
   Beste praksis [1]
   Bet characteristics [1]
   Betting [1]
   betting [1]
   Bifil [1]
   Big-Five [1]
   bilder [1]
   binge eating [1]
   binge eating disorder [1]
   Biomarkører|Belastning [1]
   biomedical interventions [1]
   Biomedicine [2]
   Bion [1]
   Biopsychosocial [1]
   Biopsykososial forklaringsmodell til smerter [1]
   Bipolar disorder [1]
   bipolar disorders [1]
   Birth weight [2]
   Biseksualitet [1]
   Bivariat statistikk [1]
   Blended learning [1]
   Blind source separation [1]
   Blogging [1]
   blue light [1]
   BMAL1 [1]
   BMI [1]
   BMI-distribution [1]
   Body [1]
   body ideal [1]
   Body image [2]
   body language [1]
   Body mass index [2]
   Body Weight [1]
   body weight [1]
   Bodynamic [1]
   BOLD [1]
   Bond to school [1]
   Borderline [2]
   Borderline Personality Disorder [1]
   Borderline personality disorder [2]
   borderline personality disorder [2]
   Borderline personlighetsforstyrrelse [3]
   Boredom [1]
   boredom [1]
   Born [1]
   born [1]
   Botswana [3]
   Bottle-feeding [1]
   bottom-up processing [1]
   bottom-up prosessering. [1]
   BPSD [1]
   brain [1]
   brain function [1]
   Brann- og redningskonstabler [1]
   Brazil [1]
   BrdU [1]
   Breast cancer [2]
   Breastfeeding [1]
   breastfeeding [2]
   bridge operations [1]
   brief [1]
   brief questionnaire [1]
   BRIEF-A [2]
   brille for praksis [1]
   broaden-and-build theory [1]
   Brukermedvirkning [1]
   Brumming [1]
   buddhism [1]
   buddhisme [2]
   Buddhist psychology [1]
   Bullying [1]
   bullying [2]
   BUP [1]
   Burnout [1]
   burnout [1]
   Bæring av spedbarn [1]
   Calcium recommandation [1]
   callous - unemotional [1]
   cannabis [1]
   Canonical correlation analysis [1]
   Capabilities [1]
   capabilities [1]
   capability approach [1]
   capacity building [1]
   CAPP [1]
   captains [1]
   Cardiovascular disease [1]
   Care [1]
   care practices [1]
   Caregiver-infant-interplay, [1]
   Caregivers [1]
   Caregiving job [1]
   Case study [1]
   case study [1]
   casestudie [2]
   Cash transfer [1]
   Cash transfers [2]
   causal attribution [3]
   causal cognition [2]
   causal explanations [1]
   causal inference [1]
   causal judgments [1]
   CBT [5]
   CBT-E [1]
   CCC-2 [2]
   CCPT [1]
   Cerebral blood flow [1]
   challenge demands [1]
   Challenges [2]
   change [1]
   Change in consumption levels [1]
   character strengths [1]
   Child Abuse [1]
   child abuse [1]
   Child beggars [1]
   Child development [1]
   child development [1]
   Child health [1]
   Child immunization coverage [1]
   Child overweight [1]
   Child physical growth [1]
   Child protection [1]
   Child Psychology [1]
   Child psychology [1]
   Child Psychotherapy [1]
   Child psychotherapy [1]
   Child Rights [1]
   Child stunting [2]
   Child trafficking [1]
   Child welfare [1]
   child welfare [1]
   child welfare workers [1]
   Child-Centered Play Therapy [1]
   Childhood [1]
   childhood adversities [1]
   Childhood anxiety [1]
   childhood maltreatment trauma [1]
   Children [7]
   children [12]
   Children under-five [1]
   Children with physical disabilities [1]
   Children without parental care [1]
   Children's homes [1]
   children’s rights in sports [1]
   Choice [1]
   choice [1]
   Chronic kidney disease [1]
   Chronic musculoskeletal pain [1]
   Chronic pain [1]
   chronic pain [1]
   Chronic social stress [1]
   Chronic whiplash [1]
   Chronicity [1]
   Chronotope [1]
   Chronotopical thinking [1]
   CI [1]
   Cigarette smoking [1]
   Circadian rhythms [1]
   circadian rhythms [1]
   Citizenship [1]
   classification [1]
   classrom interacti [1]
   Classroom achievement goal structure [1]
   Clickers [1]
   Client perspective [1]
   Client representativeness [1]
   climate change [1]
   Climate for conflict management [1]
   clinical and non-clinical hallucinations [1]
   clinical voice-hearers [1]
   CLT [1]
   cluster analysis [1]
   Co-existing symptoms [1]
   Co-morbidity [1]
   co-occurring disorders [1]
   Coach-created climate [1]
   coaches [1]
   coaches’ perspectives [1]
   Cochleaimplantat [2]
   coercion [1]
   Cognition [1]
   cognition [5]
   Cognitive abilities [2]
   Cognitive Ability [1]
   Cognitive Activation Theory of Stress (CATS) [1]
   Cognitive activation theory of stress (CATS) [1]
   cognitive aging [1]
   Cognitive Behavior Therapy [1]
   Cognitive behavior therapy [1]
   Cognitive behaviour therapy [1]
   cognitive behaviour therapy [1]
   Cognitive behavioural therapy [2]
   Cognitive control [2]
   cognitive control [1]
   Cognitive decline [1]
   cognitive decline [1]
   Cognitive ecology [1]
   cognitive factors [1]
   Cognitive function [2]
   cognitive function [1]
   Cognitive impairment [1]
   cognitive impenetrability [1]
   cognitive inhibition [1]
   cognitive load [1]
   Cognitive Load Theory [1]
   cognitive mapping [1]
   Cognitive Processes [1]
   cognitive schemas [1]
   cognitive screening tool [1]
   cognitive tasks [1]
   Cognitive Theory of Multimedia Learning [2]
   Cognitive training [1]
   Cognitive workplace interventions [1]
   Cognitive-behavioral intervention [1]
   Cognitive-behavioral therapy [1]
   cognitive-behavioral therapy (CBT) [1]
   cognitive-behaviour therapy [1]
   cohesion [1]
   Colectiva Mujer y Salud [1]
   Collaboration [7]
   Collaborative functioning [2]
   Collaborative home and school [1]
   collective efficacy [1]
   College students [1]
   Collins [1]
   Combined fMRI–MRS [1]
   Commodity [1]
   Common Mental Disorders [1]
   Common mental disorders [1]
   Communication [2]
   Communication patterns [1]
   communities and teachers training [1]
   Community conversations [1]
   Community groups [1]
   Community health promotion [1]
   Community Led Total Sanitation (CLTS) programme [1]
   Community mobilisation [2]
   Community of inquiry [1]
   community of practice [1]
   Community participation [1]
   Companion resucue [1]
   Companionship [1]
   compassion [1]
   Compassion Focused Therapy [1]
   compensatory [1]
   Competence [1]
   Complementary feeding [1]
   complex rehabilitation [1]
   complicated grief [2]
   Composite interventions [1]
   compulsive buying [1]
   Computer [2]
   concentrated [1]
   conditional cash transfer (CCT) [1]
   Condom use [2]
   Conduct Disorder [1]
   Conduct problems [1]
   confidence [1]
   Confidence rating [1]
   confidence ratings [1]
   confirmation bias [1]
   Confirmatory factor analysis [1]
   confirmatory factor analysis [1]
   conflict [1]
   Conflict Tactics Survey [1]
   conformity [1]
   Congenital prosopagnosia [1]
   connection to nature [1]
   Connectivity [1]
   Consciousness [2]
   consideration of future consequences [1]
   construal level [1]
   construct validity [1]
   Constructive leadership behaviour [1]
   content effect [1]
   Context [1]
   Contexts [1]
   contextual performance [1]
   Continuity [1]
   contraceptive use [1]
   contrast effect [1]
   Control [1]
   control [1]
   Control-mastery theory [1]
   Convention on the Rights of the Child [1]
   Coping [14]
   coping [2]
   Coping styles [1]
   Copts [1]
   Correlates [1]
   Cortisol [1]
   cortisol [1]
   cortisol awakening response [1]
   Cosmetic Surgery [1]
   COST Action IS1406 [1]
   counties [1]
   County [1]
   co‐worker conflict [1]
   crew [1]
   crime [2]
   criminal justice professionals [1]
   crisis resolution [1]
   crisis response [1]
   crisis support [1]
   critical pedagogy [1]
   Critical psychology [1]
   cross cultural [1]
   Cross-cultural comparisons [1]
   cross-cultural teamwork [1]
   cross-linguistic comparison (German, US-English, Mandarin Chinese, Tongan) [1]
   Cross-Sectional Survey [1]
   Crosscultural [1]
   Crossmodal [1]
   cruise ship [1]
   Crystallized intelligence [1]
   CSA [1]
   CSS [1]
   CTML [1]
   CU-traits [1]
   cue-target paradigm [1]
   Cultural capital [1]
   cultural differences [1]
   Cultural Polarization [1]
   cultural practices [1]
   cultural psychology [1]
   cultural sensitivity [1]
   cultural transmission [1]
   Culture [2]
   culture [5]
   Culture competence [1]
   curriculum [1]
   CVLT [1]
   cytokines [1]
   D-KEFS [1]
   Dagbokstudie [1]
   dagbokstudie [4]
   dagbokstudier [1]
   Daghjem [1]
   daglig [1]
   daglig fluktuering [1]
   daily fluctuations [1]
   Daily hassles [1]
   daily recovery experiences [1]
   Dance movement therapy [1]
   Danning [1]
   Data quality [1]
   Dataspill [1]
   Day care [1]
   DBT [1]
   Death scene investigation [1]
   Decision strategy [1]
   decision-making [2]
   deep learning [1]
   deep processing [1]
   default mode network [1]
   Default-mode [1]
   default-mode network [1]
   Del&bruk [1]
   Delayes sleep phase syndrome [1]
   deliberative democracy [1]
   deliberative pedagogy [1]
   Deltakelse [4]
   deltakelse [1]
   deltakerbane [1]
   Delte mentale modeller [2]
   Demand-control-support model [1]
   Dementia [2]
   Dementia with Lewy bodies [1]
   dementia with Lewy bodies [1]
   Demographic and Health Survey [2]
   Demographic variables [1]
   Demographics [1]
   Demokrati [1]
   Den emosjonssentrerte jobbstressmodellen [1]
   den kommunale barneverntjenesten [1]
   Denmark [1]
   Dentate gyrus [1]
   dependency [1]
   Depresjon [6]
   depresjon [7]
   depresjon- og angstsymptomer [1]
   depresjonssymptomer hos mødre [1]
   Depression [20]
   depression [2]
   Depression (Emotion) [1]
   depression- and anxiety symptoms [1]
   depressive symptomer [2]
   Depressive symptoms [1]
   descriptive social norms [1]
   desorganisert tilknytning [1]
   destructive leadership [1]
   destruktiv ledelse [1]
   det kroppslige sinnet [1]
   Development [4]
   Development Studies [1]
   development support [1]
   Developmental [1]
   Developmental assessment [1]
   Developmental processes [1]
   developmental trajectories [1]
   Dewey [1]
   DHA [2]
   DHS [1]
   Diagnosebegrep [1]
   diagnostics [1]
   Diagnostiseringspraksis [1]
   diagnostisk vurdering [1]
   Dialektikk [1]
   dialektisk atferdsterapi [1]
   Dialog [2]
   Dialogmøtet [1]
   Dialogue [1]
   Dialysis [1]
   diary studies [1]
   Diary study [1]
   diary study [2]
   Diaschisis [1]
   Dichotic listening [3]
   dichotic listening [1]
   Didactic awareness [1]
   Didaktikk [1]
   Diet [1]
   dietary diversity [1]
   Diets [1]
   difference [1]
   Differensialdiagnose [1]
   different blood alcohol concentrations [1]
   Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS) [1]
   digital communication [1]
   digital divide [1]
   Digital intervensjon [1]
   Digital learning [1]
   digital learning aids [1]
   Digital literacy [2]
   digital technology [1]
   Digitale praksisfellesskap|Helsearbeidere [1]
   digitalization [1]
   dimensional obsessive-compulsive scale short-form [1]
   Dimorphism [1]
   Dipo [1]
   Disability [2]
   Disability leave [1]
   Disability pension [1]
   disbelief [1]
   disclosure [3]
   Discontinuity [1]
   discourse [2]
   Discourse Analysis [2]
   Discourse analysis [1]
   discourse analysis [2]
   Disinhibited social engagement disorder [1]
   diskurs [1]
   Diskursanalyse [1]
   diskursanalyse [4]
   Diskusjonsforum [1]
   disorder [1]
   disorganized attachment [1]
   Disossiering [1]
   Dispositions [1]
   Dissociation [2]
   dissociation [1]
   Dissociative Experiences Scale [1]
   dissociative identity disorder [1]
   dissociative processes [1]
   dissociative symptoms [1]
   Dissosiasjon [1]
   dissosiasjon [1]
   dissosiativ identitetsforstyrrelse [1]
   dissosiative prosesser [1]
   distress [1]
   distributed situation awareness [1]
   distribution of exposure [1]
   Distributive and procedural justice [1]
   Diurnal cortisol [1]
   Diversity [1]
   diversity [2]
   diversity leadership [2]
   diversity management [1]
   Diving [1]
   DO fra behandling [1]
   Docosahexaenoic acid [1]
   docosahexaenoic acid [1]
   Dog [1]
   Doing Gender [1]
   doktorgrad [1]
   domain knowledge [1]
   Domestic decision-making [1]
   domestic decision-making [1]
   Domestic Violence [2]
   Domestic violence [2]
   domestic violence [1]
   Dominican Republic [1]
   Donor-NGO partnership [1]
   Donors [1]
   donor–recipient relations [1]
   Doping [1]
   Doublecortin [1]
   Downsizing [1]
   DPS [1]
   DPT [1]
   Dream content [1]
   Dreaming [1]
   Dreamschool [1]
   Dreier [1]
   Drikkekultur [1]
   Drinking patterns [1]
   drop-out [1]
   dropout [3]
   Drug Abuse [1]
   drug calculation [1]
   Drug induced psychosis [1]
   drug use [1]
   drunkenness [1]
   Drømmeskolen [1]
   DSC [1]
   DSM [1]
   dual diagnosis [1]
   dual process model [1]
   Dual representation theory [1]
   dynamic causal modeling [2]
   dynamic system control [1]
   Dysartri [2]
   Dysfagi [1]
   dysfunction [1]
   Dysleksi [7]
   dysleksi [5]
   Dyslexia [1]
   dyslexia [2]
   Dysregulering [1]
   Dyssosial personlighetsforstyrrelse [1]
   E-learning [1]
   early intervention [1]
   Early life factor [1]
   Early life factors [2]
   early maladaptive schema [1]
   Early marker [1]
   Early reading [1]
   Early writing [1]
   East Africa [1]
   Eating behavior [1]
   eating disorders [1]
   Eating habits [1]
   ecological footprint [1]
   economy [1]
   ECT [1]
   Education [4]
   education for democracy [1]
   education policy [3]
   educational development [1]
   educational experiences [1]
   Effect [1]
   Effective connectivity [1]
   effectiveness [1]
   Effekt [1]
   EFT [1]
   EH-IUS [1]
   EHS [1]
   Eicosapentaenoic acid [1]
   eicosapentaenoic acid [1]
   eIF4E [1]
   Eigenrapportering [1]
   Einslege mindreårige flyktningar [1]
   eKAT-I [1]
   Eksekutive funksjoner [1]
   eksekutivfunksjon [1]
   Eksplisitt hukommelse [1]
   eksplorerende studie [1]
   eksternalisert atferd [1]
   Elderly [1]
   Eldre [2]
   electroconvulsive therapy [1]
   electroencephalogram [1]
   electromagnetic hypersensitivity [1]
   electromyography [1]
   electronic gaming machines [2]
   electronic media [1]
   Elektrokonvulsiv terapi [1]
   elektronisk innsyn [1]
   Elev [1]
   Elever [1]
   elevmedverknad [1]
   Elevmedvirkning [2]
   elevmedvirkning [1]
   elevperspektiv [1]
   emancipation of women [1]
   Embodiment [1]
   EMDR [1]
   Emergent literacy [2]
   emerging adulthood [1]
   Emic/Etic [1]
   Emosjonell bevissthet [1]
   emosjonell labilitet [1]
   emosjonell nonverbal kommunikasjon [1]
   Emosjonell støtte [1]
   emosjonell støtte [1]
   Emosjonelt ustabil [1]
   emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse [1]
   Emosjoner [1]
   emosjonsfokusert terapi [1]
   emosjonsgjenkjenning i ansiktsuttrykk [1]
   Emosjonsregulering [3]
   emosjonsregulering [1]
   Emosjonstilstanden angst [1]
   emotion [2]
   emotion recognition in faces [1]
   Emotion regulation [1]
   emotion regulation [1]
   emotion regulation strategies [1]
   emotion work [1]
   emotion-focused therapy [1]
   emotional abuse [1]
   emotional and behavioral problems [1]
   emotional attribution [1]
   Emotional Development [1]
   emotional exhaustion [1]
   Emotional flexibility [1]
   Emotional Instability [1]
   emotional intelligence [1]
   Emotional problems [1]
   emotional processing [1]
   Emotional Regulation [3]
   Emotional support [2]
   emotional support [1]
   Emotional Trauma [1]
   emotions [1]
   Emphasized femininity [1]
   Employee empowerment [1]
   Employee health [1]
   Employee selfratings [1]
   Employment [2]
   empowering leadership [1]
   Empowerment [14]
   empowerment [1]
   Empowerment Theory [1]
   empowermentbasert ledelse [1]
   Endring [1]
   endring [1]
   Endringsmekanismer [1]
   endringsmekanismer [1]
   Engagement [1]
   Enhanced cognitive behavioral therapy [1]
   Enrolment [1]
   Enslig mindreårig asylsøker [1]
   Enslige mindreårige asylsøkere [1]
   Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger [1]
   enslige mindreåriges rettigheter [1]
   Enthusiasm [1]
   Environment [2]
   Environmental Attitudes [1]
   Environmental behavior [1]
   environmental risks [1]
   Environmental Security [1]
   EORTC QLQ-C30 [1]
   EPA [1]
   EPDS [2]
   Epidemiology [4]
   epidemiology [1]
   epigenetics [1]
   Epistemology [1]
   Equality [1]
   equality of opportunity [1]
   equity [1]
   Erfaring [1]
   erfaring [1]
   Erfaringer [1]
   Erfaringslæring [1]
   ergative case [1]
   Ergogenic aids [1]
   Ethiopia [1]
   Ethnic [1]
   Ethnic Identity [1]
   Ethnic minorities [1]
   ethnic minorities [1]
   Ethnicity [1]
   Ethnography [1]
   Ethnomedicine [1]
   Etikk [1]
   etisk infrastruktur [1]
   etisk klima [1]
   Etisk ledelsesskala [1]
   Etnisitet [4]
   Etniske minoritetsbarn [1]
   Etniske minoritetsgrupper [1]
   Etnografisk undersøkelse [1]
   ettervirkninger [1]
   Europa [1]
   Europe [2]
   Evaluation [3]
   evaluation anxiety [1]
   Evaluering [2]
   Event cognition [1]
   event-related potentials [2]
   everyday challenges [1]
   evidence base [1]
   Evidence Based Practice [1]
   evidence-based assessment [1]
   Evidence-based practice [1]
   Evidensbasert praksis [1]
   evidensbasert praksis [1]
   Evner [1]
   Evnerike elever [1]
   Evolution [1]
   evolutionary psychology [1]
   evolutionary psychopathology [1]
   Ex-prostitutes [1]
   exclusion [2]
   exclusive breastfeeding [1]
   Executive Function [1]
   Executive function [2]
   executive function [3]
   executive function deficit [1]
   Exercise [4]
   exhaustion [2]
   Expectancies of returning to work [1]
   expectancy [2]
   Expectations [1]
   Experience [2]
   experience [1]
   Experience of outcome [1]
   Experience-based feelings [1]
   Experiment [1]
   experiment [1]
   expert [1]
   explanations [1]
   Explanatory Model [1]
   exploration [1]
   exposure [1]
   Exposure Therapy [1]
   exposure with response prevention (ERP) [1]
   eye-tracking [1]
   Factor analysis [2]
   Factor associated with IPV [1]
   fag- og språkintegrert læring og undervisning [1]
   fagdisipliner [1]
   faglig samarbeid [1]
   Fairness [1]
   fairness [1]
   Fairness perceptions [1]
   familie [2]
   Familier [1]
   familierelasjoner [1]
   families [1]
   Familievold [3]
   familievold [1]
   family [1]
   Family assessment [1]
   Family characteristics [1]
   family functioning [1]
   Family Members [1]
   Family Planning [1]
   family practice [1]
   Family process [1]
   fange [1]
   Fanger [9]
   fanger [1]
   farsrollen [1]
   FAS [4]
   FASIII [3]
   fatalism [1]
   father [1]
   Fatherhood [1]
   Fathers [1]
   fathers [1]
   fatigue [1]
   Fatty acids [1]
   Fatty fish [1]
   fatty fish [1]
   fatty fish consumption [1]
   FDG-PET [1]
   fearavoidance [1]
   Fedme [1]
   fedme [1]
   fedre [1]
   Feedback [2]
   feedback [3]
   feedback strategies [1]
   feeling-of-knowing [1]
   feelings [1]
   Fellesfaktorer [1]
   fellesskap [1]
   feltstudie [1]
   Female Headed Households [1]
   Female Porters [1]
   Femininities [1]
   Feminism [2]
   feminisme [1]
   Feminist Theory [1]
   Feminist theory [1]
   Fengsel [7]
   fengsel [1]
   fengselspsykologi [1]
   fengselsundervisning [1]
   fengselundervisning [1]
   fengselutdanning [1]
   fengsler [5]
   Fenomenologi [3]
   fenomenologisk analyse [1]
   fertility preference [1]
   fertility theories [1]
   fetal origins of adult disease [1]
   Field experiment [1]
   field study [1]
   Fieldwork [1]
   Fight Against GBV [1]
   Filmanalyse [1]
   Finance [1]
   First year student [1]
   first-episode major depression [1]
   First-time fathers [1]
   Five-factor model [1]
   five-factor model [1]
   Flerkulturell [1]
   flerkulturell arbeidsplass [1]
   Flerkulturell bakgrunn [1]
   Flerkulturelt barnevernarbeid [1]
   flernivåanalyse [1]
   Flexibility [1]
   flexibility [2]
   Flood [1]
   Flow [1]
   Fluency [1]
   Fluid intelligence [1]
   flyktninger [1]
   fMRI [14]
   focalism [1]
   Focus Group [1]
   Focus Group Discussions [1]
   Focus groups [1]
   Foetal origins of disease [1]
   Fokusgruppe [2]
   fokusgruppediskusjon [1]
   Folk beliefs [1]
   Folk illnesses [1]
   folk psychology [1]
   Folkehelse [2]
   Follow-up [3]
   follow-up [2]
   FoMOs [1]
   Fonagy [1]
   Fonologi [1]
   food [1]
   Food habits [1]
   food security [1]
   For tidlig født [1]
   Forebyggende tiltak [1]
   Forebygging [1]
   foreign languages [1]
   Foreldre [4]
   foreldre [5]
   Foreldre-skole-relasjoner [1]
   Foreldremedverknad [1]
   Foreldrerelasjon [1]
   foreldreroller [1]
   Foreldresamarbeid [2]
   Foreldresamtale [1]
   Foreldresamtalen [1]
   foreldreskap [2]
   foreldreskapspraksis [1]
   Foreldrestøtte [1]
   Foreldretrening [1]
   forensic psychology [1]
   foresatte [1]
   forholdet mellom erfaringer og undervisning [1]
   forholdet mellom teori og praksis [1]
   Formativ vurdering [3]
   formativ vurdering [2]
   Formative assessment [1]
   Former Camp Residents (FCRs) [1]
   Forpleiningsansatte [1]
   forskarskule [1]
   forskerskole [1]
   forståelse av problem og behov [1]
   Forsvaret [2]
   fortelle [1]
   forventning [1]
   Forventninger [1]
   forventninger [1]
   Forventninger om å komme tilbake i jobb [1]
   forverring [1]
   foster [1]
   Foster children [2]
   foster children [1]
   Fosterbarn [2]
   fosterbarn [2]
   Fosterbarnsadopsjon [1]
   fosterforeldre [1]
   Four quadrant model [1]
   Fractal dimension [1]
   frames of reference (FoR) [1]
   Framing [1]
   framing [1]
   framing effect [1]
   framing effects [1]
   freedom [1]
   frekvens [1]
   fremmedsituasjonen [1]
   Fremmedspråkslæring [1]
   Frenchay Dysartritest [1]
   frequency [1]
   Friends [1]
   friends [1]
   Friendship [1]
   Friluftliv [1]
   Fringe consciousness [1]
   Fritidsaktiviteter [1]
   Frivillig organisasjon [1]
   frontal vs. dorsal referencing [1]
   frontal-parietal network [1]
   Fronto-parietal [1]
   Fruit [1]
   fruit intake [1]
   fruktbarhet [1]
   Functional behavioral association [1]
   functional connectivity [1]
   Functional magnetic resonance imaging [1]
   functional magnetic resonance imaging [1]
   Funksjonell magnetresonansavbildning [1]
   funksjonelle utfall [1]
   Funksjonshemmede [1]
   Funksjonshemmede barn [1]
   funksjonshemmede barns rettigheter [1]
   Funksjonshemning [1]
   Fusiform gyrus [1]
   Fylkesmannen [1]
   fysiologi [1]
   fysiologiske responser [1]
   Fysisk aktivitet [9]
   fysisk aktivitet [1]
   Fysisk aktivitetsnivå [1]
   Fysisk funksjonshemmede [1]
   fysisk inaktivitet [1]
   Fysisk kontakt [1]
   Fødselsdepresjon [1]
   fødselsdepresjon [1]
   følelser [1]
   Føresetnader [1]
   Førskolelærer [1]
   Galskap [1]
   gambler’s fallacy [1]
   gambling [3]
   Gambling attitudes [1]
   gaming [2]
   gaming addiction scale for adolescents [1]
   gaming disorder [1]
   gaming motivation [1]
   Gastrointestinal complaints [1]
   gastrointestinale plager [1]
   Gastrointestinale symptom [1]
   Gatemagasiner [1]
   Gay [1]
   gay [1]
   gay families [1]
   gaze [1]
   Gender [8]
   gender [3]
   Gender and power [1]
   Gender Attitude [1]
   Gender difference [1]
   gender differences [1]
   Gender discrimination [1]
   Gender equality [2]
   Gender identities [1]
   Gender identity [1]
   gender identity [1]
   gender inequality [1]
   gender interests [1]
   Gender norms [1]
   gender norms [1]
   Gender relation [1]
   Gender role [1]
   gender role and family obligations. [1]
   gender socialization [1]
   Gender stereotypes [1]
   Gender structures [1]
   Gender Theory [1]
   Gender theory [1]
   Gender Violence [1]
   Gender-Based Violence [1]
   Gender-based violence (GBV) [1]
   gendered activity behavior [1]
   general psychological symptoms [1]
   Generalized Resistance Resources [1]
   generational [1]
   Generational differences [1]
   generell psykologisk symptom [1]
   generelle kommunikasjonsferdigheter [1]
   Genetics [1]
   Geographically weighted regression (GWR) [1]
   Geriatric Patients [1]
   gestational weight gain [1]
   Ghana [5]
   GHQ [1]
   Giardia [1]
   Girl-to-girl [1]
   Girls [2]
   GIS [1]
   gjennomføre behandling [1]
   Global health [1]
   Global social policy [1]
   Global Workspace Theory [1]
   globalisation [1]
   Globalisering [1]
   Glutamate [1]
   GMT [1]
   Goal Management Training [1]
   grade point average (GPA) [1]
   grandiose narcissism [1]
   Granule cell layer [1]
   grassroots [1]
   green behaviour [1]
   Grey matter [1]
   group classification [1]
   Group processes [1]
   Group selection interview [1]
   Group sex composition [1]
   growth curve analysis [1]
   grunnskolelærer [1]
   grunnskolen [2]
   Gruppearbeid [1]
   Gruppebehandling [1]
   Gruppeforskjeller [1]
   Gruppeprosesser [1]
   Gruppeterapi [1]
   grønn adferd [1]
   Guatemala [1]
   Guided self-help [2]
   guidelines [1]
   Guilt [1]
   guilt [1]
   Gut microbiota [1]
   H1N1-vaccination [1]
   habits [1]
   Habitus [1]
   HADS [2]
   hallucinations [3]
   handedness [1]
   Haptic [1]
   harassment [1]
   hardførhet [1]
   Hardiness [1]
   hardiness [3]
   hashish [1]
   Hawai'i [1]
   Hawaii [1]
   håndtering [1]
   HBSC [3]
   Health [9]
   health [2]
   health accessibility [1]
   Health anxiety [1]
   health behavior [1]
   Health behaviour [2]
   health belief model [1]
   health beliefs [1]
   Health care [1]
   health care professionals [1]
   Health complaints [1]
   Health education [1]
   Health in All Policies [1]
   health in all policies [1]
   health outcomes [1]
   Health policy [1]
   health professionals [1]
   Health promoting effects [1]
   Health promoting school [2]
   health promoting schools [1]
   Health Promotion [2]
   Health promotion [20]
   Health promotion nongovernmental organisations [1]
   Health sector [1]
   health services [1]
   Health survey [1]
   Health surveys [1]
   Health systems [1]
   Health worker motivation [2]
   Health-promoting school [1]
   Health-promoting working places [1]
   Health-promotion [1]
   Health-related quality of life [2]
   Healthy eating [1]
   healthy voice-hearers [1]
   hearing voices [2]
   Heart rate [1]
   Heart rate variability [1]
   heart rate variability [3]
   Heart Rate Variability (HRV) [1]
   Heavy episodic drinking (HED) [1]
   Hegemonic masculinity [1]
   Helse [2]
   helse [4]
   Helsefremjing [1]
   Helsefremmande effektar [1]
   Helsefremmende arbeid [6]
   helsefremmende arbeid [3]
   Helsefremmende arbeidsplasser [1]
   Helsehjelp [1]
   Helsepersonelloven § 33 [1]
   Helseplager [1]
   Helseplager / Health complaints [1]
   Helsepolitikk [1]
   Helsesøstre [1]
   helsetjenester [1]
   helsetjenester. [1]
   Hemispheric asymmetry [1]
   hemispheric asymmetry [1]
   hen [1]
   Hensynet til barnet [1]
   hermeneutical-phenomenological [1]
   Hermeneutics [2]
   hermeneutics [1]
   Hermeneutikk [2]
   hermeneutisk fenomenologisk [1]
   heteronormativitet [2]
   heteronormativity [1]
   HiAP [1]
   high reliability organizations [1]
   Higher Education [1]
   Higher education [1]
   higher education [1]
   Higher-Order Thought Theory [1]
   hindrance demands [1]
   hindrende krav [2]
   hindringer [1]
   History [1]
   history [1]
   HIV [3]
   HIV and AIDS [1]
   HIV competence [1]
   HIV/AIDS [6]
   HIV/AIDS prevention [1]
   hjem [1]
   Hjem-skole-relasjoner [1]
   Hjem-skolesamarbeid [1]
   Hjerneslag [1]
   Hjerneutvikling [1]
   hjerterate [1]
   Holdninger [5]
   holdninger [2]
   Home [1]
   Home birth [1]
   home care [1]
   home treatment [1]
   Home- school partnerships [1]
   Homebased rehabilitation [1]
   Homo [1]
   Homofil [2]
   homofile [1]
   homofile familier [1]
   Homofobi [2]
   Homoseksualitet [1]
   homosexual [1]
   Homosexuality [1]
   hope [1]
   horticultural therapy [1]
   Hospital [1]
   Hospitalbased rehabilitation [1]
   hospitality industry [1]
   Hot-spot analysis [1]
   Household [1]
   Household bargaining model [1]
   HPA-axis [1]
   HRO-team [1]
   hukommelse [1]
   Human Biological Rhythms [1]
   Human Body [1]
   Human relations [1]
   Human resource management [1]
   Human resources [1]
   Humanistisk-eksistensiell psykologi [1]
   Humor [1]
   HUNT 2 study [1]
   hverdagsgleder [1]
   hverdagslige utfordringer [1]
   hvit lyd [1]
   hvit støy [1]
   hvitlyd paradigmet [1]
   Hyperactivity-inattention [1]
   Hypernasalitet [1]
   Hypnose [2]
   Hypoactivity [1]
   Hypochondriasis [1]
   hypothesis [1]
   høgare utdanning [1]
   Hørsel [1]
   Hørselshallusinasjoner [1]
   Høyere utdanning [2]
   høyere utdanning [4]
   Høyt begavede barn [1]
   Høyt begavede elever [1]
   I-Change Model [1]
   IAPT [2]
   IBS [1]
   ICD [1]
   ICG [1]
   ICT [1]
   Ideal [1]
   Ideal Fertility [1]
   Identitet [2]
   identitet [1]
   Identities [1]
   Identity [2]
   Ideologi [1]
   Ideology [1]
   Idrett [3]
   idrettsfag [1]
   IES [1]
   IES-R [1]
   ikke-kliniske grupper [1]
   Ikke-permanens [1]
   Ikke-selv [1]
   IKT [1]
   IKT-basert læring [1]
   illicit drug use [1]
   Illness perception [1]
   illness perceptions [1]
   Image Problem [1]
   Immigrant [1]
   immigrant [2]
   Immigrant adolescents [1]
   immigrant students [2]
   Immigrant youth [1]
   immigrant youth [1]
   Immigrants [2]
   immigrants [1]
   Immigrasjon [1]
   Immigration [4]
   impact bias [1]
   Implementeringsfaktorer [1]
   Implementeringskvalitet [1]
   Implicit learning [2]
   implicit learning [2]
   implicit verb causality [1]
   Importance of education [1]
   impulsivitet [1]
   Inattention [1]
   Incentives [2]
   Incivility [1]
   Inclusion [1]
   inclusion [1]
   inclusive education [2]
   Inclusive working life [1]
   Income [2]
   independence [1]
   India [3]
   Indigenous health [1]
   Individual differences [1]
   individual differences [1]
   individual education plan [1]
   Individual placement and support [1]
   indre motivasjon [1]
   inequality [1]
   Inequity [1]
   Infant Development [2]
   infant development [1]
   infant dysregulation [1]
   infant problem solving [1]
   infants [1]
   infection-related illness [1]
   Inferior parietal lobe [1]
   informere [1]
   inhibition [3]
   inhibitorisk dysfunksjon [1]
   inhibitory control [1]
   Initial learning [1]
   initiativ [1]
   Initiative [2]
   Injeksjonsbehandling [1]
   injunctive social norms [1]
   Inkludering [2]
   inmates [1]
   innleggelser [1]
   innrammingseffekter [1]
   innsatt [1]
   Innsatte [5]
   innsatte [2]
   innsyn [1]
   innvandrere [1]
   Innvandrere med høyere utdanning [1]
   inpatient treatment [1]
   insight [2]
   Insomni [1]
   Insomnia [6]
   Institutional context of care [1]
   Instructional mediums [1]
   instructional mediums and methods [1]
   instrumental [1]
   Instrumental mastery oriented coping [1]
   Instrumental Mastery Oriented Coping (IMOC) [1]
   Instrumental support [2]
   Instrumentalism [1]
   instrumentell ledelse [1]
   Instrumentell mestringsorientering [1]
   Instrumentell support [1]
   Integral theory [2]
   Integration [5]
   integration [1]
   Integrering [6]
   integrering [1]
   integrering av praksis [1]
   integrert kunnskap [1]
   intelligence [1]
   intensiv [1]
   intensive [1]
   Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy [1]
   inter-subjectivity [1]
   Interaction [1]
   interactional justice [1]
   Interactions [1]
   interagency coordination [1]
   Interaksjon [3]
   interaksjonsrettferdighet [1]
   intercultural education [1]
   Interessestyrt skriving [1]
   interesseutvikling [1]
   interest development [1]
   intergenerational conflict [1]
   Internal displacement [1]
   internalisert atferd [1]
   Internalizing and externalizing problems [1]
   internally displaced persons [1]
   International medical graduates [1]
   Internet [2]
   Internet-delivered cognitive behavioral therapy [1]
   Internet-delivered cognitive behavioural therapy [1]
   internettbasert kognitiv atferdsterapi for insomni [1]
   Interpersonal conflict [1]
   Interpersonal Interaction [1]
   Interpersonal interaction [1]
   Interpersonal Relationships [1]
   Interpersonal stress [1]
   interpersonlig fungering [1]
   Interpersonlig konflikt [1]
   interprofessional collaboration [1]
   interprofessional working [1]
   intersubjectivity [1]
   Intersubjektiv teori [1]
   Intersubjektivitetsteori [1]
   Intervensjon [1]
   intervensjon [1]
   intervensjonsprogrammer [1]
   intervention [2]
   Interview [2]
   Interviews [1]
   intervju [1]
   Intim partnervold [1]
   Intimate Partner Violence [2]
   intimate relationships [1]
   intolerance of uncertainty [1]
   intoleranse for usikkerhet [1]
   Intraindividual variability [1]
   Intrinsic motivation [1]
   intrinsic networks [1]
   Intuition [1]
   intuition [1]
   invaderende minner [1]
   involuntary treatment [1]
   Iowa Gambling Task [1]
   IPA [1]
   ipRGC [1]
   IPS [1]
   IPV [1]
   IPV-stigma. [1]
   IQ [2]
   Ironisk prosess teori [1]
   Islam [1]
   Islamic Feminism [1]
   islandsk [1]
   ISTDP [1]
   jamstilte former [1]
   JD-R model [1]
   jegere og sankere [1]
   jenter [1]
   Job crafting [1]
   job demand-control-social support [1]
   Job demands [1]
   Job Demands-Resources model [1]
   Job engagement [1]
   Job insecurity [2]
   Job performance [3]
   Job resources [1]
   Job Satisfaction [2]
   Job satisfaction [5]
   job satisfaction [1]
   Job-demand model [1]
   job-specific self-efficacy [1]
   job-specific worry [1]
   jobb-familie konflikt [1]
   Jobbengasjement [1]
   jobbengasjement [4]
   Jobbkarakteristikker [1]
   Jobbkrav [2]
   jobbkrav [1]
   Jobbkrav-ressurs modellen [1]
   Jobbprestasjon [1]
   jobbprestasjon [2]
   Jobbressurser [2]
   jobbstatus [1]
   Jobbtilfredsheit [1]
   Jobbtilfredshet [2]
   jobbtilfredshet [2]
   Jobbusikkerhet [2]
   John Locke [1]
   journal [1]
   journalinnsyn [1]
   Judgement of learning [1]
   Judgment [1]
   Juntos Sí Podemos [1]
   just world [1]
   justice [1]
   Kameratredning [1]
   karriereoppnåelse [1]
   kartlegging [1]
   kasusstudie [1]
   KAT [1]
   Keane [1]
   Kengurumetoden [1]
   Kenguruomsorg [1]
   Kenya [4]
   Key stroke logging [1]
   Keywords: environmental risk evaluation [1]
   Kharisiri [1]
   Kierkegaard, Søren [1]
   Kindergarten [1]
   kinship [1]
   Kirkens Bymisjon [1]
   kjemikalietankskip [1]
   Kjønn [2]
   kjønn [5]
   kjønnsdiskriminering [1]
   Kjønnsforskjeller [1]
   kjønnsforskjeller [1]
   kjønnsidentitet [1]
   Kjønnsminoriteter [1]
   kjønnsnøytralt pronomen [1]
   klassetilhørighet [1]
   Klienter [1]
   Klientperspektiv [1]
   klima [1]
   Klima for konflikthåndtering [1]
   knowledge [3]
   Kognisjon [1]
   kognisjon [1]
   Kognitiv aktiveringsteori om stress [1]
   Kognitiv aktiveringsteori om stress (CATS) [1]
   Kognitiv atferdsterapeutiske intervensjoner [1]
   Kognitiv atferdsterapi [1]
   kognitiv atferdsterapi [1]
   kognitiv kartlegging [1]
   Kognitiv svekkelse [1]
   kognitive forvrengninger [1]
   kognitivt screeningverktøy [1]
   koherens [1]
   kombinerte metoder [1]
   komme ut [1]
   Kommunal barneverntjeneste [1]
   kommune [1]
   Kommunikasjon [1]
   kommunikasjon [2]
   komorbiditet [1]
   Kompetanse [3]
   kompetanse [5]
   kompetanseheving [1]
   Komplekse traumer [1]
   Konflikt [1]
   konflikthåndtering [1]
   konformitet [1]
   Konsekvenspedagogikk [1]
   konsentrert [1]
   Konstruktutvikling [1]
   Kontekstualisme [1]
   kontekstuell prestasjon [1]
   Kontroll [1]
   Kontroll-mestringsteori [2]
   Kontrollmestringsteori [2]
   KOR [1]
   kort [1]
   Korttids dynamisk psykoterapi [1]
   Korttidsminne [1]
   kortvarig [1]
   kosmetisk kirurgi [1]
   Kosthold [1]
   Krav [1]
   Krav-kontroll-ressurs-modellen [1]
   kreftoverlevere [1]
   krig [1]
   kriminalitet [2]
   Kriminelle [1]
   Kriminogene faktorer [1]
   Krisepedagogikk [1]
   Kritikk [1]
   Kritisk psykologi [1]
   Kritisk realisme [1]
   kronisk inflammasjon [1]
   kronisk insomni [1]
   Kronisk smerte [1]
   kroniske lidelser [1]
   kropp [1]
   kroppen [1]
   kroppen i psykoterapi [1]
   kroppsbaserte intervensjoner [1]
   Kroppsbilde [1]
   kroppsideal [2]
   Kroppsoving [2]
   kroppsspråk [1]
   krysskultur [1]
   krysskulturell [1]
   Kultur [1]
   kultur [4]
   kulturell distanse [1]
   kulturell tilpasning [1]
   kultursensitivitet [1]
   kunnskap [3]
   Kunnskap i handling [1]
   kunnskap om barnehagen [1]
   kunnskaps- og kompetansebehov [1]
   kunnskaps- og kompetanseutfordringer [1]
   kunnskaps- og kompetanseutvikling [1]
   Kunnskapsideal [1]
   kunnskapsområder [1]
   Kunnskapsoppsummering [1]
   kunnskapsoversikt [1]
   Kunnskapsrasjonalitetar [1]
   kunnskapsutvikling [2]
   Kunstdidaktikk [1]
   kunstpedagogikk [1]
   kvalitativ [2]
   Kvalitativ forskning [2]
   kvalitativ forskning [1]
   kvalitativ jobbusikkerhet [1]
   Kvalitativ metode [4]
   kvalitativ metode [3]
   kvalitativ studie [1]
   kvalitativt intervju [1]
   Kvalitetssikring [1]
   Kvantitativ innholdanalyse [1]
   kvantitativ jobbusikkerhet [1]
   Kvantitativ metode [1]
   kvantitativt dagbokstudie [1]
   Kvinner [2]
   Labor market participation [1]
   Labour [1]
   laissez-faire [1]
   laissez-faire leadership [2]
   Laissez-faire ledelse [1]
   laissez-faire ledelse [1]
   laissez-faire ledelse. [1]
   Laissez-faire leiing [1]
   laissez‐faire leadership [1]
   lange skift [1]
   Langtidsfrisk [1]
   Langtidskonsekvenser [1]
   Langtidsnærvær [1]
   language [2]
   Language acquisition [1]
   language acquisition [1]
   Language comprehension [1]
   Language impairment [1]
   language impairment [1]
   Language impairments [1]
   Language lateralization [1]
   Language proficiency [1]
   Langvarige korsryggsmerter [1]
   Late-life [1]
   latent class analysis [2]
   latent class factor modeling [1]
   latent class growth analysis [1]
   latent class modeling [1]
   Lateralisering [1]
   Laterality [1]
   lateralization [1]
   Lave & Wenger [1]
   Lavinntekt [1]
   lay theories [1]
   LDA [1]
   leader behavior [1]
   Leadership [5]
   leadership [3]
   Leadership Style [1]
   leadership style [2]
   learning [2]
   Learning environment [1]
   Learning management system [1]
   Learning managment systems (LMS) [1]
   Learning outcome [1]
   Lectures [1]
   Ledelse [3]
   ledelse [2]
   ledelsesstil [2]
   Leder [1]
   Leder - medarbeider interaksjon [1]
   lederadferd [1]
   Ledere [2]
   Lederkonflikt [1]
   Lederstil [1]
   Left–right discrimination [1]
   Legal pluralism [1]
   Legitim perifer deltakelse [1]
   leisure activities [1]
   Leisure time [1]
   Lek [2]
   Leppe-, kjeve-, og/ eller ganespalte [1]
   Leppe-kjeve-ganespalte [2]
   Lesbian [1]
   lesbian [1]
   lesbian families [1]
   Lesbisk [2]
   lesbiske [1]
   lesbiske familier [1]
   lesefart [1]
   leseferdigheit [1]
   Leseferdigheter [1]
   leseferdigheter [1]
   lesetrening [1]
   Lesevansker [1]
   lesevansker [4]
   Lesing [1]
   Lesion-symptom mapping [1]
   Letter knowledge [1]
   levd erfaring [1]
   levelling the gradient [1]
   LGB [1]
   LGM [1]
   LHBT personer [1]
   Lidelse [1]
   LIDO-modellen [1]
   Life Mode Interview [1]
   Life Satisfaction [2]
   Life satisfaction [4]
   life satisfaction [2]
   Life Span [1]
   Life-satisfaction [1]
   Life-stories [1]
   Lifestyle [1]
   Lifestyle behaviour [1]
   Light mobilization [1]
   linear mixed models [1]
   Linked independent component analysis [1]
   Literacy development [1]
   Literature review [1]
   literature review [3]
   Litigation [1]
   Litteraturgjennomgang [2]
   litteraturgjennomgang [3]
   Litteraturstudie [1]
   Livelihoods [1]
   livskvalitet [2]
   livsstress [1]
   Livstilfredsheit [1]
   Livstilfredshet [4]
   livstilfredshet [2]
   LMX Leadership [1]
   LMX-ledelse [1]
   Local council [1]
   Local Getis-Ord Gi statistic [1]
   Local goverment [1]
   Logopedi [10]
   logopedi [4]
   loneliness [1]
   Long lasting low back pain [1]
   long term memory [1]
   Long-term care [1]
   long-term effects [1]
   Long-term health [1]
   Longitudinal [5]
   longitudinal [2]
   Longitudinal studies [1]
   longitudinal studies [1]
   Longitudinal study [1]
   longitudinell [1]
   longitudinelle studier [1]
   Longterm clients of social security [1]
   loss [1]
   losses [1]
   lover [1]
   Lovfestet plikt [1]
   Low back pain [1]
   Low-income contexts [1]
   LPS [1]
   Luo [1]
   Lvstilfredshet [1]
   lyttetrening [1]
   Lærarrettleiing [1]
   Lærarstøtte [1]
   Lærende organisasjon [1]
   Lærer [1]
   lærer [2]
   Lærere [1]
   lærerrolle [1]
   lærerrollen [2]
   lærerstøtte [1]
   lærerutdanner [1]
   lærerutdanning [2]
   lærerutdanningen [1]
   Læring [3]
   læring [3]
   læring i arbeidslivet [1]
   Læring på arbeidsplassen [1]
   Læringsanalyse [1]
   Læringseffekt [1]
   læringsklima [1]
   læringspotensiale [1]
   MacArthur [1]
   Madagascar [1]
   MADRS-S [1]
   magic [2]
   Magnetic Resonance Imaging [1]
   Magnetic resonance imaging [1]
   Major Depression [2]
   makt [2]
   Malaria control [1]
   Malaria treatment [1]
   Malnutrition [1]
   Maltreatment [1]
   Management [2]
   Managers [1]
   Managua [1]
   mandatory reporting [1]
   mangfoldsledelse [1]
   Mangyan [1]
   manual coding [1]
   mapping [1]
   Marginalisering [1]
   marijuana [1]
   Maritime [1]
   maritime [1]
   maritime officers [1]
   Maritime safety [1]
   Maritime workers [1]
   Market vendors [1]
   Marketplaces [1]
   martial arts [1]
   Masculinities [1]
   master [1]
   Matematikk [4]
   matematikk [2]
   matematikkundervisning [1]
   Material capita [1]
   Maternal and child health [1]
   maternal depressive symptoms [1]
   Maternal health [1]
   Maternal healthcare [1]
   Mathematics [2]
   mathematics [2]
   Mathematics teaching [1]
   måling [1]
   Målorientering [1]
   MBCT [1]
   MBSR [3]
   MBT [2]
   MDD [1]
   Meal frequency [1]
   measure [1]
   Measurement [4]
   measurement [2]
   Measurement invariance [1]
   mechanical restraints [1]
   Medarbeider [1]
   Medarbeiders selvvurdering [1]
   medfølelse [1]
   Media [1]
   media [3]
   Media literacy [1]
   medias rapportering [1]
   Mediation [1]
   mediation analysis [1]
   medical decision making [1]
   Medical pluralism [1]
   medieeksponering [1]
   Medier [1]
   medier [1]
   medikamentregning [1]
   medisinbruk [1]
   Meditasjon [2]
   Meditation [2]
   meditation [2]
   Medvirkning [1]
   medvirkning [2]
   meistring [1]
   meistringsforventning (Self-efficacy) [1]
   meistringsstrategiar [1]
   mekaniske tvangsmidler [1]
   Meldeplikt [1]
   meldeplikt [1]
   mellomleder [1]
   Mellomspråk [1]
   Mellomtrinnet [1]
   Memory [1]
   memory [1]
   Men [1]
   Meningsdannelse [1]
   Meningsdanning [1]
   meningsfulle sammenhenger [1]
   Menstrual cycle [1]
   Menstrual Hygiene Management [1]
   Menstruation [1]
   Mental disorders [2]
   mental distress [1]
   Mental Health [2]
   Mental health [6]
   mental health [20]
   Mental health complaints [1]
   mental health day centres [1]
   Mental health services [1]
   mental helse [2]
   mental illness [2]
   mental imagery [1]
   Mental kontroll [1]
   Mental rotation [1]
   mental trivsel [1]
   Mental well-being [1]
   mental well-being [1]
   Mentalisering [3]
   Mentaliseringsbasert psykoterapi [1]
   Mentaliseringsbasert terapi [2]
   Mentalization [1]
   mentalization [1]
   mentoring [1]
   Mesterlære [1]
   Mestring [4]
   mestring [2]
   Mestringsforventning [1]
   mestringsforventning [3]
   Mestringsstiler [1]
   Mestringsstrategi [1]
   Meta-analysis [2]
   meta-analysis [1]
   meta-kognitiv terapi [1]
   Metaanalyse [1]
   metabolic disturbance [1]
   Metabolic syndrome [1]
   metabolic syndrome [1]
   Metacognition [2]
   metacognition [4]
   Metacognitive experiences [1]
   Metacognitive feelings [1]
   metacognitive feelings [1]
   metacognitive therapy [1]
   metakognitiv [1]
   Metakognitiv terapi [1]
   Metasynthesis [1]
   metasynthesis [1]
   Methamphetamine [1]
   methodology [1]
   Metoder [1]
   metoder [1]
   Metodeundervisning [1]
   Mettet fett [1]
   MI [1]
   microbiota [1]
   Midlife mental distress [1]
   Midlife risk [1]
   midwife [1]
   military [2]
   Military families [1]
   military identity [1]
   Military psychology [1]
   Militærfamilier [1]
   Militærpsykologi [1]
   Milk [1]
   mind wandering [1]
   Mindful Self-Compassion [1]
   Mindfulness [9]
   mindfulness [3]
   Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) [1]
   mindfulness based stress reduction (MBSR) [1]
   Mindfulness-based coping [1]
   Mindfulness-based Stress Reduction [1]
   Mindfulness-based stress reduction [1]
   mindfulness-based stress reduction [1]
   Mindoro [1]
   Mindreårige flyktninger [1]
   Minimal depression [1]
   minimum acceptable diet [1]
   minimum dietary diversity [1]
   minimum meal frequency [1]
   Minoritet [1]
   Minoritetspråklege [1]
   minoritetsspråklige [1]
   minoritetsspråklige elever [1]
   Minority [1]
   minority language [1]
   Minority participation [1]
   mixed effect regression model [1]
   MMORPG [1]
   MMPI-2 [1]
   Mobbing [4]
   mobbing [2]
   Mobile application [1]
   Mobility/freedom of movement [1]
   Mobilization [1]
   Mobiltelefon [1]
   mode [1]
   Model of child sexual abuse [1]
   Model of Childcare [1]
   Modellering [1]
   modellering av lesing og skriving i matematikk [1]
   Modelling [1]
   modernization [1]
   modified [1]
   modus [1]
   Mood [2]
   mood [1]
   Mor-barn [1]
   moral disengagement [1]
   Moral hazard [1]
   moral identity [1]
   moral reasoning [1]
   morality [3]
   moralsk utkobling [1]
   Morondava [1]
   morsrollen [1]
   Mortality [2]
   mother [1]
   Mother Child Relations [2]
   motherhood [2]
   mothering [1]
   Mothers [2]
   mother–infant interaction [1]
   Motivasjon [10]
   motivasjon [5]
   Motivation [8]
   motivation [3]
   Motivational interviewing [1]
   motiver [1]
   motiverende samtale [1]
   motivering [1]
   motstandfanger [1]
   MPT modeling [1]
   MRI [1]
   Multi-level partnership [1]
   Multicultural background [1]
   multicultural workplace [1]
   multiculturalism [1]
   Multidisciplinary treatment [1]
   multidisciplinary vocational rehabilitation [1]
   multikulturalisme [1]
   multikulturell personlighet [1]
   Multilevel modelling [1]
   Multimodal presentations [1]
   Multiple Drafts Model [1]
   multiple sessions [1]
   multiprofessional collaboration [1]
   Multisensory integration [1]
   municipalities [2]
   Municipality [1]
   Muntlig kommunikasjon [1]
   music [2]
   music tempo [1]
   Musikk [1]
   Musikkfag [1]
   musikktempo [1]
   muskel- og skjelettplager [1]
   Muskelskjelettsmerter / Musculoskeletal pain [1]
   Muslims [1]
   Mvomero [1]
   myelin [1]
   myelogenesis [1]
   myndiggjøring [1]
   møtet med praksislærer [1]
   NAFOL [1]
   Nakkesleng / Whiplash [1]
   Narrativ [2]
   narrativ analyse [1]
   narrativ eksponeringsterapi (NET) [1]
   Narrative [1]
   Narrative synthesis [1]
   Narrative Therapy [1]
   narrativer [1]
   Narratives [1]
   Narrativity [1]
   Nasalitet [2]
   Nasalverdier [1]
   Nasometer II [1]
   National income [1]
   natural language [1]
   nature-assisted therapy [1]
   Naturopplevelse [1]
   navigation [1]
   Nå-øyeblikk [1]
   NDHS [1]
   Nedskjæringer [1]
   need for achievement [1]
   Need satisfaction [1]
   Negativ affektivitet [1]
   negative affect [1]
   negative effekter [1]
   negativt utfall [1]
   neoliberalism [1]
   Nepal [1]
   Nestin [1]
   Network [1]
   network [1]
   network analysis [1]
   Neural Inhibition [1]
   Neural plasticity [1]
   neural plasticity [1]
   Neuro-g [1]
   Neuroaffective developmental psychology [1]
   neurochemistry [1]
   Neurogenesis [1]
   Neurological disorders [1]
   Neuroprogenitor cells [1]
   Neuropsychological assessment [1]
   neuropsychology [2]
   Neuroticism [2]
   Nevroaffektiv utviklingspsykologi [1]
   Nevrobiologi [1]
   Nevrokognisjon [1]
   Nevrokognitive fordeler [1]
   nevropsykologi [1]
   nevrotisisme [1]
   Nevrovitenskap [1]
   Newly educated [1]
   newspapers [1]
   NHS [1]
   Nicaragua [1]
   nicotine [1]
   night work [1]
   Nightmare [1]
   Nightmare distress [1]
   NIHSS [1]
   noise [1]
   non-clinical [1]
   non-clinical sample [1]
   non-compliance [1]
   non-executive function [1]
   Non-governmental organization [1]
   non-verbal communication [1]
   nondirective [1]
   Nongovernmental organisations [1]
   nonverbal communication [1]
   nonverbal kommunikasjon [1]
   Noonan syndrome [1]
   Norden [1]
   Nordic food culture [1]
   Nordic welfare model [1]
   Norge [2]
   Norge / Norway [1]
   Norsk [2]
   norsk fordypning [1]
   Norsk ledelse [1]
   Norskfaget [1]
   norskfaget [1]
   North-South Migration [1]
   North-South Partnership [1]
   Northern Uganda [1]
   Norway [15]
   Norwegian Leadership [1]
   Norwegian Longitudinal Health Behaviour Study (NLHB) [1]
   Norwegian Military [1]
   Norwegian Mother and Child Cohort Study [1]
   Norwegian mother and child cohort study [1]
   Norwegian public health policy [1]
   novice [1]
   ntersectoral and multilevel collaboration [1]
   Nuclear Medicine [1]
   Nuclear medicine [1]
   nucleus accumbens [1]
   Nurse [1]
   Nurse manager [1]
   Nursery [1]
   Nurses [2]
   Nursing [1]
   Nursing adversity [1]
   Nursing Home [1]
   Nursing homes [3]
   nursing students [1]
   Nutrition [2]
   Nutritional epidemiology [1]
   Nutritional policy [1]
   nutritional status [1]
   Nyansatt [1]
   Nyliberalisme [1]
   Nynorsk [1]
   nynorsknormalen [1]
   Nyutdannede [1]
   Nærmiljø [1]
   Nøkkelord: Drop-out [1]
   OAS [1]
   Obesity [3]
   OBRE [1]
   observation [1]
   Observer perspective [1]
   observers [1]
   Obsessive Compulsive Disorder [1]
   obsessive-compulsive disorder [1]
   obsessive-compulsive disorder (OCD) [1]
   Obstetrics [1]
   Occupational health [3]
   Occupational Safety [1]
   Occupational self-efficacy [1]
   occupational self-efficacy [1]
   occupational status [2]
   OCD [2]
   OCSP [1]
   OECD [1]
   offentlig sektor [1]
   Offshore [3]
   offshore [1]
   offshore oil and gas [1]
   Oksytocin [1]
   Old age [3]
   Older adults [1]
   Olfaction [1]
   oljeindustri [1]
   Omega-3 [1]
   Omega-3 index [1]
   omsorg [3]
   Omsorgsevne [1]
   Omsorgssvikt [1]
   omsorgssvikt [1]
   Omstilling [1]
   online [1]
   online kommunikasjon [1]
   online peer communication [1]
   Online Therapy [1]
   Ontology [1]
   operative [1]
   Operative team [1]
   operative teams. [1]
   operative yrker [1]
   operative. [1]
   oppdragelse [1]
   oppfølging [1]
   oppfølgingsarbeid [1]
   oppgavenivå [1]
   oppgaveprestasjon [2]
   oppgaveutførelse [1]
   Opplevd kompetanse [1]
   opplevd sosial støtte [1]
   opplevelse av praksis [1]
   opplevelse av sammenheng [1]
   Opplysningsplikt [1]
   Opplæring [7]
   opplæring [1]
   Opplæringsloven § 15-3 [1]
   Oppmerksomhet [1]
   oppmerksomhet [1]
   Oppmerksomhetstrening [1]
   Oppmerksomt nærvær [2]
   oppmerksomt nærvær [3]
   Oppreisning [1]
   Oppreisningsordninger [1]
   oppsøkende arbeid med ungdom [1]
   oppsøkende arbeid med ungdom. [1]
   Oppvåkning [1]
   oppvekstbetingelser [1]
   optimal activation [1]
   oral health [1]
   ordering [1]
   organisasjonsendring [1]
   organisatorisk etikk [1]
   Organisatorisk rettferdighet [1]
   organisatoriske faktorer [1]
   Organised physical activity [1]
   Organisert fysisk aktivitet [3]
   Organiserte fritidsaktiviteter [1]
   Organization of health services [1]
   Organization performance [1]
   Organizational Change [1]
   Organizational Citizenship Behavior (OCB) [1]
   organizational commitment [1]
   Organizational learning [1]
   organizational traits [1]
   Organized physical activity [2]
   orientations to happiness [1]
   Orphan [1]
   orthography [1]
   ortografi [1]
   Osteoporosis [1]
   Osteoporotic fracture [1]
   Outcome [1]
   outdoor education [1]
   Overføringsprosess [1]
   overgang [1]
   Overgang til foreldreskap [1]
   overgang ungdomsskule–vidaregåande skule [1]
   Overgrep [2]
   Overvekt [1]
   Overweight [1]
   Ownership [1]
   Oxfordshire Community Stroke Project [1]
   P-FIT [1]
   P3 [1]
   Pain Management [1]
   Pakhtun [1]
   Pakistan Demographic and Health Survey [1]
   Pakistani immigrant women [1]
   PANAS scale [1]
   Panelstudie [1]
   Panic disorder [2]
   Papua New Guinea [1]
   Paralegal Services [1]
   paranoia [1]
   Paranoid personlighetsforstyrrelse [1]
   Parent characteristics [1]
   Parent relationships [1]
   Parent Training [1]
   Parent training [1]
   Parent-teacher conferences [1]
   Parent/parental collaboration [1]
   Parent/parental cooperation [1]
   parental cancer [1]
   parental loss [1]
   Parental mental illness [1]
   Parenting [1]
   parenting [2]
   parenting beliefs and practices [1]
   parenting practices [1]
   Parenting style [1]
   Parents [4]
   Parents call [1]
   parents’ experience [1]
   Parforhold [2]
   parforhold [1]
   Parkinson [1]
   partial knowledge [1]
   Participation [2]
   participation [1]
   Participation in leisure activities [1]
   Participative decision-making [1]
   Participatory research [1]
   partner violence [1]
   Partnership [5]
   partnership [1]
   Partnership functioning [2]
   partnervold [2]
   pasientsikkerhet [1]
   Passenger ferries [1]
   passing [1]
   Passiv-unnvikende ledelse [1]
   passiv-unnvikende ledelse [1]
   Passiv-unnvikende lederatferd [1]
   Passive-avoidant leadership [1]
   passive-avoidant leadership [1]
   Passive-avoidant leadership behavior [1]
   Paternal [1]
   Paternalisme [1]
   Pathogenic beliefs [1]
   patient participation [1]
   Patient perspective [1]
   Patient perspectives [1]
   Patient Safety [1]
   Patient safety [1]
   Patients’ experience [1]
   Patogene antakelser [2]
   Patogenese [1]
   Patriarchy [2]
   patriarchy [1]
   patriarkatet [1]
   Pay for Performance (P4P) [1]
   Payment for performance [1]
   Payment for performance (P4P) [1]
   Pårørende [1]
   pårørende [1]
   PCL-R [1]
   PDA [1]
   PDD-NOS [1]
   PDQ-4+ [1]
   peacekeepers [1]
   peacekeeping missions [2]
   Pedagogikk [1]
   pedagogikk [2]
   pedagogisk ledelse [1]
   pedagogisk praksis [1]
   pedagogisk utviklingsarbeid [1]
   peer effects [1]
   Peer relationships [1]
   pengespillproblemer [1]
   Perceived competence [1]
   Perception [2]
   perception [2]
   Perceptions [3]
   perceptual organization [1]
   perfeksjonisme [1]
   Performance [1]
   performance [1]
   Performance appraisal [1]
   performance monitoring [2]
   periodontitis [1]
   persepsjon [2]
   Perseptuell vurdering [1]
   persistent symptoms [1]
   person-centered analysis [1]
   personal norms [1]
   Personality [1]
   personality [4]
   Personality Applicant reactions [1]
   Personality traits [1]
   Personalledelse [1]
   Personlegdom [1]
   Personlighet [1]
   Personlighetsforstyrrelse [2]
   Peru [2]
   Petty tyranny [1]
   PGSI [1]
   ph.d [1]
   Pharmaceuticals [1]
   Phd [1]
   Phenomenological [1]
   phenomenological hermeneutics [3]
   Phenomenology [3]
   phenomenology [1]
   Phonological awareness [1]
   phonological awareness [1]
   photoperiod [1]
   Physical Activity [2]
   Physical activity [11]
   physical activity [2]
   Physical component summary score [1]
   physical domain [1]
   Physical education [1]
   physical fitness [1]
   Physical Pain [1]
   Physiological Correlates [1]
   physiological responses [1]
   physiology [1]
   pilot [1]
   pilot study [1]
   place of articulation [1]
   Placebo [1]
   placebo [1]
   planlagte homofile familier [1]
   planlagte lesbiske familier [1]
   planned gay families [1]
   planned lesbian families [1]
   Plattformsjef [1]
   Play [1]
   Play Therapy [1]
   Policing [1]
   policy [1]
   policy development for youth athletics [1]
   policy documents [2]
   policy dokumenter [1]
   Policy making [1]
   policyer [1]
   polio 0 [1]
   political discourse [1]
   political discourse analysis [1]
   politics of education [1]
   politisk diskurs [1]
   politisk diskursanalyse [1]
   politiske dokumenter [1]
   Polske foreldre [1]
   Polske innvandrere [1]
   Polygamy [1]
   Polysomnography [1]
   Polysubstance [2]
   polysubstance use [1]
   polyvagal teori [1]
   Polyvagal theory [1]
   Poor ruralities [2]
   Positionality [1]
   positiv psykologi [2]
   positiv tilpassing. [1]
   Positive Deviance [1]
   positive deviance (PD) [1]
   positive deviant regions [1]
   Positive health [1]
   positive health outcomes [1]
   positive organizational behavior [1]
   Positive Psychology [1]
   Positive psychology [1]
   positive symptoms [1]
   Post-graduate education [1]
   Post-traumatic stress disorder [1]
   post-traumatic stress symptoms [1]
   post-traumatisk stress [1]
   post-traumatisk stress-symptom [1]
   Postmodernism [1]
   Postnatal [1]
   Postnatal stress [1]
   postoperativ [1]
   Postpartum [1]
   postpartum [1]
   Postpartum depression [1]
   postpartum depression [1]
   postpartum period [1]
   Postpartum weight retention [1]
   Posttraumatic stress [1]
   Posttraumatic Stress Disorder [3]
   Posttraumatic stress disorder [1]
   posttraumatic stress disorder [2]
   posttraumatic stress symptoms [1]
   posttraumatisk stress [1]
   posttraumatisk stressforstyrrelse [1]
   posttraumatisk stresslidelse [1]
   posttraumatisk stresslidelse (PTSD) [1]
   posttraumatiske stress-symptomer [1]
   Poverty [2]
   poverty [1]
   Power [2]
   power (im-)balance [1]
   PowerPoint [1]
   PP-tjenesten [1]
   PPT [1]
   practical methodology [1]
   Practice [2]
   Pragmatic clinical trial [1]
   Pragmatic language deficits [1]
   pragmatics [1]
   pragmatisk kompetanse [1]
   Praksis [1]
   praksis [3]
   praksis for teori [1]
   praksis i undervisningen [1]
   praksis som del av utdanningen [1]
   praksisbarnehagen [1]
   praksiserfaringer [1]
   Praksisfelleskap [1]
   praksisfellesskap [1]
   praksisknagg [1]
   praksislærer [1]
   praksisoppgaver [1]
   praksisopplæring [1]
   praksisperiode [1]
   Praksissjokk [1]
   Praksisutplassering [1]
   praktisk metodikk [1]
   praktisk pedagogikk [1]
   praktisk-pedagogisk utdanning [1]
   praktiske synteser [1]
   Pre-literacy [1]
   Prediction of performance [1]
   Predictive factors [1]
   Predictors [2]
   Predictors of outcome [1]
   Preference [1]
   prefrontal cortex [1]
   Prefrontal korteks [1]
   Pregnancy [4]
   pregnancy [1]
   Pregnancy school [1]
   premature [1]
   Premature Birth [1]
   premature spedbarn [1]
   Preschoolers [1]
   preschoolers [1]
   Prestasjon [1]
   prestasjon [1]
   prestasjonsmotivasjon [1]
   Prevalence [4]
   prevalence [2]
   Prevalence of IPV [1]
   Prevalens [1]
   Prevention [5]
   prevention [2]
   Preventive measures [2]
   Preventive tiltak [1]
   primary auditory cortex [1]
   primary health care [1]
   Primary healthcare [1]
   Primary psychotic disorder [1]
   Prinsipal komponentanalyse [1]
   prison [1]
   Prisoners [1]
   privacy [1]
   Pro-rights [1]
   problem gaming [1]
   problem solving [1]
   problematferd [2]
   Procedural justice [1]
   Process [1]
   process dissociation procedure [1]
   processing demands [1]
   Processing fluency [1]
   produktivitet [1]
   profesjon [1]
   Profesjonell ledelse [1]
   profesjonell selvforståelse [1]
   Profesjonell utvikling [2]
   profesjonskunnskap [1]
   profesjonsrettet [1]
   professional development [1]
   Professional discretion [1]
   professional education [1]
   professional identity [3]
   Professional leadership [1]
   Professional learning [1]
   Professional management assistants [1]
   professionalism [1]
   Prognosis [1]
   Programa Bolsa Família (PBF) [1]
   Programimplementering [1]
   Prompt mental health care [1]
   PROMS [1]
   Prosess [1]
   Prosessforskning [1]
   prosessnivå [1]
   prospect theory [1]
   prospective cohort study [1]
   Prostitute [1]
   Prostitution [2]
   Protective Services [1]
   protein synthesis [1]
   pseudonevrologiske plager [1]
   Psychiatric Patients [1]
   Psychiatric patients [2]
   Psychiatry [1]
   psychiatry [3]
   psycho-education [1]
   psycho-social [1]
   psycho-social outcomes [1]
   Psychodynamic therapy [1]
   Psychoeducation [1]
   psychological abuse [1]
   Psychological capital [2]
   psychological consequences [1]
   psychological detachment [1]
   psychological difficulties [1]
   psychological distance [2]
   Psychological distress [1]
   psychological distress [2]
   psychological empowerment [1]
   Psychological hardiness [2]
   psychological hardiness [1]
   psychological practice [1]
   Psychological therapies [1]
   psychological treatments [1]
   psychologists [1]
   Psychology [3]
   Psychometric [1]
   psychometric properties [1]
   Psychometrics [1]
   Psychopathy [2]
   Psychosis [1]
   psychosocial [1]
   Psychosocial health [1]
   psychosocial outcomes [1]
   psychosocial stress [1]
   psychosocial work environment [1]
   Psychosomatic health [1]
   Psychotherapeutic Outcomes [1]
   Psychotherapeutic Processes [2]
   Psychotherapeutic Techniques [1]
   Psychotherapy [3]
   psychotherapy [5]
   psychotherapy integration [1]
   psychotic experiences [1]
   psykiatri [3]
   psykiatri maktesløshet [1]
   Psykiatrihistorie [1]
   Psykisk [1]
   Psykisk helse [4]
   psykisk helse [6]
   psykisk helsevern [2]
   Psykisk misbruk [1]
   psykisk viktimisering [1]
   psykisk vold [1]
   psykiske helsetjenester [1]
   psykiske lidelser [1]
   psykiske overgrep [1]
   psykiske plager [1]
   psykiske problemer [1]
   psykiske vansker [3]
   psyko-sosiale [1]
   psyko-sosiale utfall [1]
   Psykoanalyse [2]
   Psykodynamisk [1]
   psykodynamisk teori [1]
   Psykodynamisk terapi [1]
   psykologer [1]
   Psykologi [2]
   psykologi [1]
   psykologisk [1]
   psykologisk avkobling [1]
   psykologisk empowerment [1]
   psykologisk ubehag [1]
   psykologutdanning [1]
   Psykopati [2]
   Psykosomatikk / Psychosomatic medicine [1]
   Psykososial helse [1]
   psykososiale [1]
   psykososiale utfall [1]
   psykososialt klassemiljø [1]
   Psykoterap [1]
   Psykoterapi [2]
   psykoterapi [6]
   PTE [1]
   PTSD [8]
   ptsd [1]
   PTSD scale [1]
   public attitude [1]
   Public health [4]
   public health [2]
   public health dentistry [1]
   public health nursing [3]
   public opinion [1]
   public-health [1]
   Pull [1]
   Push [1]
   pust [1]
   Q-methodology [1]
   qEEG [1]
   Qualification programme [1]
   qualitative [3]
   qualitative content analysis [1]
   Qualitative inquiry [1]
   qualitative method [1]
   Qualitative methodology [1]
   Qualitative methods [1]
   qualitative methods [1]
   Qualitative research [5]
   qualitative research [3]
   qualitative study [1]
   Quality assurance [1]
   Quality improvement [1]
   Quality of care [2]
   Quality of life [4]
   quality of life [1]
   quantitative analysis [1]
   quasi experiment [1]
   questionnaire [1]
   questionnaire development [1]
   Race [1]
   rammeplan [1]
   Randomised controlled study [1]
   Randomisert kontrollert [1]
   randomiserte kontrollerte studier [1]
   Randomized clinical trial [1]
   Randomized control trial [1]
   Randomized controlled [1]
   Randomized controlled trial [2]
   randomized controlled trial [2]
   Rape [1]
   rape [1]
   rape myths [1]
   rapid naming [1]
   Rasisme [1]
   rat model [1]
   rats [1]
   råd til media [1]
   Rådgivning [1]
   RCT [3]
   RE-AIM [1]
   re-entry [1]
   re-entry to treatment. [1]
   Reaction time [1]
   Reactive attachment disorder [1]
   Reading [2]
   Reading the Mind in the Eyes Test [1]
   reaksjoner [1]
   recall [1]
   recidivism [1]
   reciprocal relationships between symptoms [1]
   Recovery [4]
   recovery [1]
   Recurrensparese [1]
   reflection [1]
   refleksjon [1]
   refleksjon i praksisfellesskap [1]
   refleksjon knyttet til handling [1]
   reflektere [1]
   Reflexivity [2]
   reform [1]
   refugee [1]
   Refugee minors [1]
   Refugees [3]
   refugees [1]
   Regard [1]
   Register data [1]
   Registry data [1]
   Regresjonsanalyse [1]
   regulatory strategies [1]
   regulering [1]
   reguleringer [1]
   rehabilitation [2]
   Rehabilitation—Vocational [1]
   Rehabilitering [2]
   rehabilitering [2]
   Reintegration [2]
   Relapse [1]
   Relasjon [1]
   relasjon [2]
   relasjon. [1]
   Relasjoner [1]
   Relational [1]
   relational perspective [1]
   Relationship [1]
   Relationship satisfaction [2]
   relative FoR variants [1]
   relative risk [1]
   relaxation [1]
   Reliability [1]
   Religion [2]
   religion [2]
   Religious beliefs [1]
   religiøsitet [1]
   remittances [1]
   renhold [1]
   Reparasjon av brudd [1]
   Reparasjonsmodell for alliansebrudd [1]
   replikasjon [1]
   Report to the CWA [1]
   Representasjonsteori [1]
   Reproductive health [1]
   Research Domain Criteria project [1]
   residivisme [1]
   Resilience [2]
   Resilience (Psychological) [1]
   resilience work [1]
   Resiliency [1]
   Resiliens [1]
   resiliens [3]
   resiliensfremmende arbeid [1]
   Resistance Resources [1]
   resource [1]
   Resources [2]
   resources [2]
   respect [1]
   respirasjon [1]
   respirasjonsrate [1]
   respiration rate [1]
   responsibility [1]
   ressursar [1]
   ressurser [1]
   resting state fMRI [2]
   resting-state fMRI [1]
   resting-state functional connectivity [1]
   restitusjonsopplevelser [1]
   restriction [1]
   Results-based financing [1]
   Results-based financing (RBF) [2]
   Results-based payment [1]
   retningslinjer [1]
   Rettigheter [1]
   rettigheter [1]
   Retting [1]
   rettskriving [1]
   Retur til jobb [1]
   Return to work [6]
   return to work [1]
   Return to work (RTW) [1]
   returnere til behandling. Keywords: Drop-out [1]
   reverie [1]
   review [1]
   Reward characteristics [1]
   reward system [1]
   réttritun [1]
   rhythm [1]
   RI-5 [1]
   Rights-based approach [1]
   risiko [2]
   Risikofaktor [1]
   Risk factor [1]
   Risk factors [4]
   Risk of dyslexia [4]
   Risk perception [1]
   risk perception [1]
   Risk perceptions [1]
   Rites of passage [1]
   Road traffic noise [1]
   road traffic noise [1]
   Robusthet [1]
   rodent [1]
   Role ambiguity [1]
   role ambiguity [1]
   Role conflict [1]
   role models. [1]
   role models. Fysisk aktivitet [1]
   Rolleambiguitet [1]
   rolleambiguitet [1]
   rollemodeller. [1]
   rollemodeller. Physical activity [1]
   ROM [1]
   Romania [1]
   romantic relationships [1]
   routine outcome measures [1]
   RSA [1]
   Rumination [1]
   rumination [1]
   Rumination (Cognitive Process) [1]
   ruminering [1]
   Rupture repair [1]
   Rupture resolution model [1]
   Rural health services [1]
   Rus [1]
   rus [1]
   Rusavhengighet [1]
   Rusbehandling [1]
   rusbehandling [1]
   Ruskultur [1]
   rusmisbruk [1]
   Rusreformen [1]
   Russia [1]
   Rutinemessig måling av prosess og utfall [1]
   RVTS-vest [1]
   Saami [1]
   SAC [1]
   SAD [1]
   sadness [1]
   Safe male circumcision [1]
   Safety [2]
   safety [4]
   Safety climate [3]
   safety climate [1]
   Safety critical organizations [2]
   Safety Culture [1]
   Safety culture [1]
   safety culture [1]
   Safety education [1]
   Sakkyndige [1]
   saksbehandlere [2]
   sales restriction [1]
   Salutogenese [5]
   salutogenese [1]
   Salutogenesis [13]
   Salutogenesis theory of health [3]
   salutogenic [1]
   Salutogenic theory [1]
   Samarbeid [1]
   samarbeid [5]
   samarbeidskompetanse [1]
   Same-sex marriage [1]
   samer [1]
   Samhandling [1]
   samhandling [1]
   Samliv [2]
   samliv [1]
   Samlivskurs [2]
   Samspelsrettferd [1]
   Samtale i skolen [1]
   sanger [1]
   Sangvanskeproblematikk [1]
   Sangvansker [1]
   Sanitary [1]
   sanitation [1]
   saumlaus barseloppfølging [1]
   Sårbarhet [1]
   sårbarhet [1]
   scaffolding [1]
   scale development [1]
   scaling-up [1]
   Schema [1]
   schema therapy [1]
   Schizofreni [1]
   schizofreni [1]
   Schizophrenia [2]
   schizophrenia [4]
   School [3]
   school [1]
   School absence [1]
   school attendance [1]
   school engagement [1]
   school leaders [1]
   School leadership [1]
   School owners [1]
   School psychology [1]
   school-aged children [1]
   school-related problems [1]
   Schools [1]
   Schoolwork [1]
   Screen [1]
   screening health care [1]
   SCS [1]
   SDQ [2]
   seafarer [1]
   seafaring [1]
   seamless follow - up [1]
   Seasonal Variations [1]
   Seasons [1]
   second Language [1]
   Secondary school [1]
   Seine barneår [1]
   Seksualitet [1]
   Seksualundervisning [1]
   seksuell helse [1]
   seksuell objektivisering [1]
   seksuell orientering [1]
   Seksuell trakassering [2]
   seksuelle minoriteter [1]
   Seksuelle overgrep [1]
   seksuelle overgrep [2]
   seksuelt overgrep [1]
   Sekundærtraumatisering [1]
   selected fact [1]
   selection [1]
   Seleksjon [1]
   seleksjon [1]
   self compassion [1]
   Self dependency [1]
   self disclosure [1]
   Self identity [1]
   Self Injurious Behavior [1]
   Self Perception [1]
   Self perception [2]
   Self Regulation [1]
   Self stigma [1]
   Self-actualization [1]
   Self-care [2]
   Self-Compassion [1]
   Self-compassion [1]
   self-compassion [1]
   self-concept [1]
   self-criticism [1]
   Self-determination theory [2]
   self-determination theory [3]
   Self-efficacy [3]
   self-efficacy [8]
   Self-esteem [3]
   self-esteem [1]
   self-goal-setting [1]
   Self-help [1]
   self-other agreement [1]
   Self-perception [1]
   self-perception [1]
   self-perception of health [1]
   self-presentation and selfie behavior [1]
   Self-Regulation [1]
   Self-regulation [1]
   self-regulation [2]
   Self-report [3]
   self-report [1]
   self-report scales [1]
   Self-reports [1]
   Self-supervised [1]
   Self-tuning [1]
   Self-worth [1]
   selv [1]
   selv-målsetting [1]
   selv-nivå [1]
   selv-perspektiv [1]
   Selvaktualisering [1]
   Selvbebreidelse [1]
   Selvbestemmelsesteori [2]
   selvbestemmelsesteori [1]
   Selvbestemmelsesteorien [1]
   selvet [1]
   Selvfølelse [2]
   selvkonsept [1]
   selvmedfølelse [1]
   Selvoppfatning [1]
   selvoppfattelse [1]
   selvopplevd psykisk helse [1]
   selvopplevelse [1]
   selvpresentasjoner [1]
   Selvrapportering [1]
   selvrapportering [1]
   selvregulerende atferd [1]
   Selvregulering [2]
   selvregulering [1]
   selvreguleringsnivå [1]
   selvskading [1]
   Semantic and phonetic features [1]
   semantic expectation [1]
   semantic fluency [1]
   semantisk forventning [1]
   semistrukturert intervju [1]
   Senge [1]
   Senmodernitet [1]
   Sense of Coherence [1]
   Sense of coherence [1]
   sensitivitet [1]
   Sensitivity [1]
   senskader [1]
   sentence processing [1]
   Sequence learning [1]
   Serial reaction time task [1]
   serial reaction time task [1]
   Service abroad [1]
   service user involvement [2]
   SES [4]
   SES ladder [1]
   sesongvariasjon [1]
   set-shifting [1]
   Sex [1]
   Sex differences [1]
   sex differences [1]
   Sex education [1]
   sex work [1]
   sexarbeid [1]
   Sexual abstinence [1]
   Sexual Abuse [1]
   Sexual abuse [1]
   sexual assault [1]
   sexual education [1]
   Sexual exploitation [1]
   sexual health [2]
   sexual minorities [1]
   sexual objectification [1]
   sexual orientation [1]
   Sexual reproductive health [1]
   Sexual risk behavior [1]
   sexuality [1]
   SF-12 and SF-36 [1]
   Shame [1]
   shame [2]
   shame and guilt proneness in narcissism [1]
   shape [1]
   Shared mental models [1]
   shared mental models [3]
   shared situation awareness [1]
   Shift work [1]
   shift work [1]
   ships [1]
   shopping addiction [1]
   short term memory [1]
   Short-term memory [1]
   SHUTi [1]
   Sick leave [7]
   sick-listing [1]
   Sickness absence [2]
   sickness certifi cation [1]
   side effects [1]
   Sidr [1]
   Siegel [1]
   Signal detection task [1]
   signal detection theory [1]
   signaldeteksjonsoppgave [1]
   signaldeteksjonsteori [1]
   Sikkerhet [1]
   sikkerhet [1]
   Sikkerhetsklima [1]
   sikkerhetskultur [1]
   Simulated driving [1]
   simulator [1]
   Single minor asylum seekers [1]
   Single minor rights [1]
   Single-case design [1]
   Single-trial variability [1]
   Situasjonsbevissthet [1]
   situasjonsbevissthet [3]
   Situation awareness [2]
   situation awareness [3]
   Situert læring [2]
   Sjanger [1]
   sjekklister [1]
   Sjukefråvær [1]
   sjølvbestemmingsteori [1]
   sjølvhypnose [1]
   sjølvmedkjensle [1]
   sjølvoppfatning [1]
   Skam [1]
   skam [1]
   skiftarbeid [2]
   Skjellsord [1]
   Skjema [2]
   skjematerapi [1]
   skjønnhet [1]
   Skole [5]
   skole [2]
   Skole-foreldre-relasjoner [1]
   Skole-hjem-relasjoner [1]
   Skolearbeid [1]
   skolegang [1]
   skolehjem [1]
   Skolehverdag [1]
   skoleledelse [1]
   Skoleleiing [1]
   Skolemiljøutvalg [1]
   Skolen [1]
   skolen [2]
   Skoleprestasjoner [1]
   skoler [1]
   Skolerådgiver [1]
   skoleutvikling [1]
   skriftlig [2]
   Skriftlig vurdering [1]
   skript [1]
   skriveferdigheiter [1]
   Skriveferdigheter [1]
   skriveferdigheter [1]
   Skrivevansker [1]
   skrivevansker [1]
   skriving [1]
   Skuletilfredsheit [1]
   Skyld [2]
   Slag [1]
   Sleep [6]
   sleep [4]
   Sleep apnea syndromes [1]
   sleep deprivation [1]
   Sleep disordered breathing [1]
   Sleep Disorders [1]
   Sleep duration [2]
   sleep duration [1]
   Sleep medication [1]
   sleep problems [1]
   sleep scoring [1]
   sleep sufficiency [1]
   SLI [1]
   slot machines [1]
   SLT [1]
   Small-scale trade [1]
   smartphone [1]
   Smartphone application [1]
   Smartphone Withdrawal Scale (SWS) [1]
   Smarttelefon [1]
   Smell [1]
   smerte [1]
   Smerter [1]
   Smoking [1]
   smoking [1]
   Smoking Intentions [1]
   soccer [1]
   Social [1]
   Social Anxiety [1]
   social anxiety [1]
   Social anxiety disorder [2]
   social attribution [1]
   Social capital [3]
   social changes [1]
   social cognition [1]
   social comparison [4]
   social constructionism [1]
   social democracy [1]
   Social determinants of health [4]
   social determinants of health [1]
   Social ecology [1]
   Social inequalities in health [1]
   Social inequality [3]
   Social Inequities in Health [1]
   social influence [1]
   Social integration [1]
   Social Interaction [1]
   social media [4]
   Social network [1]
   Social network analysis [1]
   social networking sites [1]
   Social networks [1]
   Social order [1]
   Social position [1]
   Social protection [1]
   Social relations [1]
   Social roles [1]
   Social security system [1]
   social spaces [1]
   Social stratification [1]
   Social stress [1]
   Social Support [1]
   Social support [5]
   social support [3]
   social support processes [1]
   Social welfare [2]
   Social well-being [1]
   sociality [1]
   Socialization [1]
   socialization [1]
   Socio-demographic factors [2]
   Socio-economic inequality [1]
   socio-economic status [1]
   Socioeconomic gradient in health [1]
   Socioeconomic inequalities [1]
   Socioeconomic Status [1]
   Socioeconomic status [5]
   socioeconomic status [3]
   Socio–Economic Determinants [1]
   Soft drink [1]
   Sogn og Fjordane [1]
   Somali Immigrants [1]
   Sosial [1]
   sosial angst [1]
   sosial angstlidelse [1]
   sosial fobi [1]
   Sosial handlingskompetanse [1]
   sosial innovasjon [1]
   Sosial kapital [1]
   sosial kapital [1]
   Sosial læring [1]
   Sosial nettverksanalyse [1]
   Sosial støtte [3]
   sosial støtte [2]
   sosial tilbaketrekning [1]
   Sosial ulikhet [1]
   sosial ulikhet [1]
   sosial økologi [1]
   sosiale medier [2]
   sosiale nettverk [1]
   sosiale roller [1]
   Sosialisering [3]
   sosialkonstruksjonisme [1]
   Sosialt arbeid [1]
   sosialt arbeid [1]
   Sosialt velvære [1]
   sosionom [1]
   Sosioøkonomisk status [4]
   sosioøkonomisk status [2]
   South Africa [2]
   Sox1 [1]
   Spatial coding [1]
   spatial cognition [1]
   spatial imagery [1]
   Spatial regression [1]
   Specificity [1]
   spectral features [1]
   Spedbarn [2]
   spedbarn [2]
   Spedbarnsmassasje [1]
   speech [1]
   speech dysfluency [1]
   Speech perception [2]
   Speech production [1]
   spenningssøkende atferd [1]
   spesifikke språkvansker [1]
   Spillavhengighet [1]
   spirituality [1]
   Spiseforstyrrelser [1]
   Sport [1]
   sport education [1]
   Sport Education Model [1]
   sport psychology [1]
   Sports [3]
   Sports Coaching [1]
   Språk [4]
   språk [3]
   Språkforståelse [1]
   Språkkompetanse [1]
   Språklateralisering [1]
   Språkopplæring [1]
   Språkprosessering [1]
   Språkutvikling [3]
   språkutvikling [1]
   Språkvansker [2]
   språkvansker [2]
   spørreskjema [1]
   Spørreskjemaundersøkelse [1]
   SRP-III [1]
   stabilisering [1]
   staff [1]
   Staffing [1]
   Stalking [2]
   Stamming [3]
   State anxiety [1]
   Statens Helsetilsyn [1]
   Statistical interaction [1]
   Statistical learning [2]
   statistical learning [1]
   Statistics [1]
   Statistikk [1]
   stå frem med [1]
   stemmevansker [1]
   stemningslidelser [1]
   Stereotype content model [1]
   Stereotype threat [1]
   stereotyper [1]
   Stereotypes [1]
   stereotypes [1]
   Stigma [4]
   Stigmatization [1]
   stipendiat [1]
   story telling [1]
   Straff [1]
   strange situation [1]
   Strategic control [1]
   strategic control [1]
   strategies [1]
   Strategy [1]
   Street children [1]
   Stress [6]
   stress [3]
   Stress Management [2]
   Stressors [1]
   stressors [1]
   stressreduksjon [1]
   Stroop [1]
   Structural characteristics [1]
   Structure–function [1]
   Struktur [1]
   strukturell ligningsmodellering [1]
   STS [2]
   student [2]
   Student response systems [1]
   Student teachers [1]
   Student's perceptions [1]
   Studentaktiv læring [1]
   studentar [1]
   Studenter [3]
   studenter [1]
   Students [2]
   students [3]
   Students' attitudes [1]
   students’ perspective [1]
   Stunting [1]
   Stuttering [1]
   stuttering [1]
   støtte [1]
   støttende ledelse [1]
   Sub-Saharan Africa [4]
   Subacute low back pain [1]
   Subgranular zone [1]
   subject formation [1]
   subjective general health [1]
   Subjective health complaints [5]
   subjective health complaints [4]
   Subjective well-being [1]
   subjective well-being [1]
   subjektiv risikovurdering [1]
   Subjektiv SØS [1]
   Subjektive helseplager [2]
   subjektive helseplager [2]
   subjektivt velvære [1]
   substance abuse [2]
   Substance use [1]
   substance use [1]
   Substance use disorder [4]
   substance use disorder [1]
   substance use disorders [1]
   substansbruk [1]
   Suicide [1]
   summativ vurdering [1]
   Sundarbans [1]
   Superior temporal sulcus [1]
   supervisor dispositionism [1]
   Supported employment [1]
   Supportive culture [1]
   supportive leadership [1]
   Survey [1]
   Survey-metoden [1]
   Sustainability [2]
   Sustainable consumption [1]
   sustainable consumption [1]
   Sustainable development [1]
   Sustainable livelihoods [1]
   Sustainable livelihoods framework [1]
   Sustainable tourism [2]
   sustainable tourism [2]
   SVANTE-N [1]
   svevende objekt [1]
   Svik [1]
   sviktende sikkerhetsetterlevelse [1]
   Sweden [1]
   Sweets [1]
   Swift Trust [1]
   SWS [1]
   sykdomsoppfatning [1]
   Sykefravær [2]
   sykefravær [2]
   Sykehus [1]
   sykehus/legetjenester [1]
   Sykemeldte [1]
   Sykepleier [1]
   sykepleierstudenter [1]
   Sykepleierutdanning [1]
   symmetry [1]
   Symptom Checklist-90-R [1]
   syn på barn [1]
   synaptic plasticity [1]
   Synergy [5]
   Synesthesia [1]
   synesthesia [1]
   system [1]
   system teori [1]
   systematic literature review [1]
   Systematic review [2]
   systematisk litteratursøk [1]
   systems theory [1]
   Systemteori [1]
   søsken [1]
   Søskenincest [1]
   taekwondo [1]
   Taktil stimuli [1]
   Taleapraksi [1]
   talent [1]
   Talepersepsjon [1]
   Taleproduksjon [1]
   Taleutvikling [1]
   tannhelsetjenesten [1]
   Tanzania [11]
   Target [1]
   task performance [3]
   task switching [1]
   task-performance [1]
   Taus kunnskap [1]
   taus kunnskap [1]
   taus kunnskap i handling [1]
   TBI [1]
   Teacher education [2]
   Teacher participation [1]
   teacher support [1]
   teachers [1]
   teacher–student relationship [3]
   Teaching [1]
   teaching [1]
   Teaching Experience [1]
   Teaching intentions [1]
   Team [1]
   team dynamics [1]
   team performance [1]
   Teamdynamikk [1]
   Teams [1]
   Teamwork [2]
   Teamwork, shared mental model [1]
   Teenagers at risk [1]
   Tematisk analyse [1]
   tematisk analyse [1]
   tematisk innholdsanalyse [1]
   Temperamental and educational problems [1]
   Temperamental goodness-of-fit [1]
   temporary teams [1]
   tenåringer [1]
   teoretiske overveielser [1]
   Teori [2]
   teori [1]
   teori for praksis [1]
   teori og praksis [1]
   teoriens funksjon [1]
   Terapeutisk allianse [1]
   terapeutisk allianse [1]
   terapeutisk arbeid [1]
   terapeutisk kompetanse [1]
   terapeutisk relasjon [1]
   Terapeutisk samhandling [1]
   Terapi [2]
   terapi [4]
   terapi-integrasjon [1]
   terapiintergrasjon [1]
   terror [4]
   terror-rettssak [1]
   Terrordrapene Utøya 2011 [1]
   terrorism [2]
   terrorism risk [1]
   test anxiety [2]
   test feedback [1]
   testangst [1]
   testing [1]
   testing effect [1]
   Texture [1]
   TF-CBT [1]
   Thai [1]
   Thailand [1]
   The Autism Spectrum Screening Questionnaire [1]
   the B-IPQ [1]
   The Biopsychosocial Model of Pain [1]
   The Case of WLAC [1]
   The Children`s Communication Checklist 2 [1]
   The Cognitive Activation Theory of Stress [1]
   The Emotion-centered model of job stress [1]
   the Fear of Missing Out Scale (FoMOs) [1]
   The Hard Problem of Consciousness [1]
   the job demands-resources model [1]
   The Leadership in Diverse Organizations model [1]
   The LIDO model [1]
   the maritime industry [1]
   The National Institutes of Health Stroke Scale [1]
   the Nynorsk effect [1]
   the oil and gas industry [1]
   the Positive and Negative Affect Schedule (PANAS) scale [1]
   the Public Health Act [1]
   the Social Determinants of Health (SDH) [1]
   the Three Bodies Approach [1]
   Theater [1]
   thematic analysis [1]
   thematic network analysis [1]
   theories [1]
   Theory of mind [2]
   Theory of planned behavior [1]
   Theory of Planned Behavior (TPB) [1]
   theory of science [1]
   Therapeutic alliance [2]
   therapeutic alliance [1]
   therapeutic relationship [1]
   therapist competence [1]
   Therapist perspective [2]
   Therapy [1]
   therapy [4]
   Therapy process [1]
   therapy-integration [1]
   THINC-it [1]
   threat [1]
   threat of shock [1]
   Threshold [1]
   Thrive [1]
   Thriving [2]
   Tickertape synesthesia [1]
   tidlig maladaptive skjema [1]
   Tidlig samspill [1]
   tidlig samspill [1]
   Tidsavgrensing [1]
   Tidspress [1]
   tidspress [1]
   Tigray [1]
   Tilbakemelding [1]
   tilbakemelding [1]
   tilbakemeldinger [1]
   Tilfredshet i parforholdet [1]
   tilgang på helsetjenester [1]
   tilgjengelighet [1]
   tilhørighet [3]
   Tilknytning [6]
   tilknytning [1]
   Tilknytningsteori [2]
   tillit [1]
   tilpassa opplæring [1]
   Tilpasset opplæring [1]
   Tilsyn [1]
   Tilsynsansvar [1]
   Tilsynsmyndighet [1]
   Tiltak [1]
   time [1]
   Time in bed [1]
   Time pressure [1]
   tinnitus [1]
   Tobacco [1]
   tobacco control policy [2]
   Tobacco use [1]
   tokjønnsmodell [1]
   toleransevindu [1]
   toleransevinduet [1]
   tolking [1]
   TOMCATS inventory [1]
   Tonal language [1]
   Tonedøvhet [1]
   Toneskeivhet [1]
   Tongan and German [1]
   top-down processing [1]
   top-down prosessering [1]
   Tospråklighet [1]
   Total Fertility Rate (TFR) [1]
   Tourette syndrome [3]
   tourist experience [1]
   traditional initiation [1]
   Traditional lectures [1]
   Traditional medicine [1]
   Trafficking [1]
   Trafficking survivors [1]
   Trafficking victims [1]
   Trail Making Test [1]
   trainee [1]
   traineeprogram [1]
   Training [1]
   Trait anger [1]
   Trait anxiety [1]
   Trajectory [1]
   trakassering [1]
   trans [1]
   transaksjonsmodellen [1]
   Transdisciplinary [1]
   Transformasjonsledelse [1]
   transformasjonsledelse [1]
   Transformational Leadership [2]
   Transformational leadership [1]
   transformational leadership [1]
   Transformerende ledelse [1]
   Transition [1]
   transition from lower to upper secondary school [1]
   Transition to parenthood [1]
   Transperson [1]
   Transpersoner [1]
   Transportation [1]
   TRAS [1]
   Trauma [5]
   trauma [5]
   Trauma exposure [1]
   Trauma team leader [1]
   Traumagenic dynamics [1]
   Traumatic Brain Injury [1]
   traumatic death [1]
   traumatiserte sørgende [1]
   Traumatisk hjerneskade [1]
   traumatisk opplevelse [1]
   Traume [2]
   traume [1]
   Traumefokusert kognitiv atferdsterapi [1]
   traumeopplevelse [1]
   traumer [1]
   travel choices [2]
   travel motivation [2]
   Treatment [1]
   treatment [1]
   treatment compliance [1]
   Treatment dropout [1]
   Treatment Effectiveness Evaluation [1]
   treatment for addiction [1]
   Treatment Outcomes [1]
   Treatment systems [1]
   Trekkangst [1]
   Trekksinne. [1]
   Trends [2]
   trends [1]
   Trenerskapt miljø [1]
   Trening [1]
   trening [1]
   trivsel [2]
   true prospective study [1]
   trusler [1]
   Trust [1]
   Truth [1]
   Trygg base [1]
   turnover intentions [1]
   tvang [1]
   tvangsbehandling [1]
   tvangslidelser [1]
   tverretatlig [1]
   tverretatlig samarbeid [1]
   tverrfaglig [2]
   Tverrfaglig samarbeid [1]
   tverrfaglig samarbeid [1]
   Tverrlingvistikk [1]
   tverrprofesjonelt [1]
   tverrprofesjonelt samarbeid [1]
   Tverrsnittsstudie [1]
   type of kick [1]
   typical tourist [2]
   Tz'utijul [1]
   Ubevisst [1]
   Udir [1]
   Uganda [5]
   ultra high field [1]
   Ulvsnesøy [1]
   Umbrella organisation [1]
   Unaccompanied refugee minors [1]
   Uncertainty [1]
   Unconscious knowledge [1]
   UNCRC [1]
   Undernutrition [1]
   undernutrition [1]
   Underveisvurdering [2]
   underveisvurdering [4]
   Undervisning [1]
   undervisning [2]
   undervisningsmetoder [1]
   Underweight [2]
   unethical behaviour [1]
   unethical decision making in narcissism [1]
   ung voksen [1]
   ung voksen. [1]
   Ungdom [14]
   ungdom [7]
   Ungdom i risiko [1]
   Ungdommer [1]
   ungdommer [10]
   Ungdomsalder [1]
   ungdomsforskning [1]
   ungdomsskolen [9]
   Unge [1]
   unge [2]
   unge menn [1]
   Unge voksne [1]
   unge voksne [3]
   unintended side-effects [1]
   unipolar depresjon [1]
   Univariat statistikk [1]
   Universitetspedagogikk [112]
   universitetspedagogikk [1]
   university students [2]
   Unnvikende personlighetsforstyrrelse [1]
   unsupervised learning [1]
   Upper secondary school [2]
   upper secondary school [5]
   urban-rural [1]
   USA [1]
   uses and gratifications [1]
   Uspesifisert gjennomgripende utviklingsforstyrrelse [1]
   Utbrenthet [1]
   Utdannelse [1]
   Utdanning [10]
   utdanning [4]
   Utdanningsdirektoratet [1]
   Utdanningspersonell [1]
   utdanningsvalg [1]
   Utekontakten i Bergen [1]
   Utenlandsoppdrag [1]
   utfall [2]
   Utfallsforventninger [1]
   utfordrende krav [2]
   utfordringer [2]
   utmattelse [4]
   utrygg-unnvikende tilknytning [1]
   utrygge handlinger [2]
   Utsatt imitasjon [1]
   utvikling [2]
   utvikling og boforhold [1]
   utvikling- og traumepsykologi. [1]
   Utviklingsprosesser [1]
   utviklingspsykologi [1]
   utviklingsstøtte [2]
   Utøya [1]
   Vacationing [1]
   val [1]
   valfrie former [1]
   Validering [1]
   value orientation [1]
   Values [1]
   values [2]
   vaner [1]
   vann [1]
   Vanntilgang [1]
   Variansanalyse [1]
   variation in coverage [1]
   varsling [1]
   Varslingsplikt [1]
   vascular dementia [1]
   Vedvarende symptomer [1]
   Vegetables [1]
   Vekselverknad [1]
   vektendring [1]
   vektstigma [1]
   Velofaryngeal innsuffisiens [1]
   velvære [1]
   Venner [1]
   venner [1]
   vennskap [1]
   ventral striatum [1]
   verbal abilities [1]
   Verbal fluency [1]
   verbal hukommelse [1]
   Verbal learning [1]
   verbal learning [1]
   verbal læring [1]
   verbal memory [1]
   veterans [1]
   VG [1]
   VG3 [1]
   victim blame [1]
   Victimization [1]
   video [1]
   Video game [1]
   Video Game Addiction [2]
   Video game addiction [1]
   Video lottery terminal [1]
   Videregående opplæring [1]
   videregående opplæring [1]
   videregående skole [3]
   videreutdanning [1]
   videreutdanning og veiledning [1]
   Vietnamese migrant women [1]
   Violence [2]
   violence [2]
   Violence against women [3]
   Virkelighetsorganisering [1]
   Virkningsmekanismer [1]
   Virtuelle fagnettverk [1]
   virtues [2]
   visual [1]
   Visual Analogue Scale [1]
   visual imagery [1]
   Visuo-spatial skills [1]
   visuo-spatial skills [1]
   Vitamin B12 [1]
   Vitamin D [2]
   vitenskapelig personale [1]
   VO2max [1]
   Vocational education [1]
   vocational education [2]
   Vocational rehabilitation [2]
   vocationalization [1]
   Voice Handicap Index [1]
   Voice Related Quality of Life [1]
   Voksen i år 2000 (VITT) [1]
   voksenopplæring [1]
   voksenpedagogikk [1]
   voksne [2]
   voksnes læring [1]
   Vold [2]
   vold [4]
   Vold i familien [1]
   vold i hjemmet [1]
   vold i nære relasjoner [1]
   vold i parforhold [1]
   vold og overgrep [1]
   Voldtekt [1]
   voldtekt [1]
   voldtektsoffer [1]
   voluntary medical male circumcision [1]
   VOT [1]
   Voxel-based morphometry [1]
   Vulnerability [1]
   vulnerability [1]
   Vulnerability vs. rights [1]
   vulnerable children [1]
   vulnerable narcissism [1]
   Vurdering [2]
   vurdering [3]
   Vurdering for læring [1]
   vurdering for læring [1]
   Vurderinger om sikkerhet [1]
   vurderingskriterier [1]
   wagering [1]
   Waking life [1]
   war [1]
   warmth ratings [1]
   Wasting [1]
   wasting [1]
   Water [1]
   Water quality [1]
   Water Resources [1]
   web-based [1]
   Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence [1]
   Weight Control [1]
   Well Being [1]
   well being [1]
   Well-being [8]
   well-being [3]
   well-being. [1]
   Wernicke's aphasia [1]
   white noise [2]
   White noise paradigm [1]
   whole-crew vaccination [1]
   window of tolerance [1]
   withdrawal [1]
   Women [4]
   women [2]
   Women offenders [1]
   Women's access to justice [1]
   Women's movement [1]
   Women's movements [1]
   women-initiated divorce [1]
   Women-who-prostitute [1]
   Womens mobilization [1]
   Work disability [1]
   Work Engagement [1]
   work engagement [3]
   work environment [1]
   work incapacity [1]
   Work pace [1]
   work pressure [1]
   work-family balance [1]
   Work-family conflict [1]
   work-life balance [1]
   Work-related disability [1]
   workaholism [1]
   working alliance [1]
   Working children [1]
   Working conditions [2]
   working conditions [1]
   Working environment [1]
   Working memory [1]
   working memory [2]
   working together [1]
   workplace bullying [1]
   Workplace exercise [1]
   Workplace learning [1]
   Workplace physical activity [1]
   World of Warcraft [1]
   worry [2]
   Writing [1]
   Young adult cancer patients [1]
   young adult cancer survivors [1]
   Young adults [2]
   young children [1]
   Young men [2]
   Young people [1]
   Youth [4]
   youth [2]
   youth access [1]
   yrkesfaglig utdanning [1]
   yrkesliv [1]
   Yrkesmessig selvopplevd mestringsevne [1]
   yrkesmessig selvopplevd mestringsevne [1]
   yrkesretting [1]
   Zen buddhisme [1]
   Zimbabwe [6]
   «øke personlige ressurser» [1]
   «øke utfordrende jobbkrav» [1]
   øke personlige krav [1]
   øke personlige ressurser [1]
   økologisk beslutningsmodell [1]
   “home is safer than abroad” bias [1]