Now showing items 3947-4200 of 4200

   Subject
   Ubevisst [1]
   Udir [1]
   Uganda [5]
   ultra high field [1]
   Ulvsnesøy [1]
   Umbrella organisation [1]
   Unaccompanied refugee minors [1]
   Uncertainty [1]
   Unconscious knowledge [1]
   UNCRC [1]
   Undernutrition [1]
   undernutrition [1]
   Underveisvurdering [2]
   underveisvurdering [4]
   Undervisning [1]
   undervisning [2]
   undervisningsmetoder [1]
   Underweight [2]
   unethical behaviour [1]
   unethical decision making in narcissism [1]
   ung voksen [1]
   ung voksen. [1]
   Ungdom [14]
   ungdom [7]
   Ungdom i risiko [1]
   Ungdommer [1]
   ungdommer [10]
   Ungdomsalder [1]
   ungdomsforskning [1]
   ungdomsskolen [9]
   Unge [1]
   unge [2]
   unge menn [1]
   Unge voksne [1]
   unge voksne [3]
   unintended side-effects [1]
   unipolar depresjon [1]
   Univariat statistikk [1]
   Universitetspedagogikk [112]
   universitetspedagogikk [1]
   university students [2]
   Unnvikende personlighetsforstyrrelse [1]
   unsupervised learning [1]
   Upper secondary school [2]
   upper secondary school [5]
   urban-rural [1]
   USA [1]
   uses and gratifications [1]
   Uspesifisert gjennomgripende utviklingsforstyrrelse [1]
   Utbrenthet [1]
   Utdannelse [1]
   Utdanning [10]
   utdanning [4]
   Utdanningsdirektoratet [1]
   Utdanningspersonell [1]
   utdanningsvalg [1]
   Utekontakten i Bergen [1]
   Utenlandsoppdrag [1]
   utfall [2]
   Utfallsforventninger [1]
   utfordrende krav [2]
   utfordringer [2]
   utmattelse [4]
   utrygg-unnvikende tilknytning [1]
   utrygge handlinger [2]
   Utsatt imitasjon [1]
   utvikling [2]
   utvikling og boforhold [1]
   utvikling- og traumepsykologi. [1]
   Utviklingsprosesser [1]
   utviklingspsykologi [1]
   utviklingsstøtte [2]
   Utøya [1]
   Vacationing [1]
   val [1]
   valfrie former [1]
   Validering [1]
   value orientation [1]
   Values [1]
   values [2]
   vaner [1]
   vann [1]
   Vanntilgang [1]
   Variansanalyse [1]
   variation in coverage [1]
   varsling [1]
   Varslingsplikt [1]
   vascular dementia [1]
   Vedvarende symptomer [1]
   Vegetables [1]
   Vekselverknad [1]
   vektendring [1]
   vektstigma [1]
   Velofaryngeal innsuffisiens [1]
   velvære [1]
   Venner [1]
   venner [1]
   vennskap [1]
   ventral striatum [1]
   verbal abilities [1]
   Verbal fluency [1]
   verbal hukommelse [1]
   Verbal learning [1]
   verbal learning [1]
   verbal læring [1]
   verbal memory [1]
   veterans [1]
   VG [1]
   VG3 [1]
   victim blame [1]
   Victimization [1]
   video [1]
   Video game [1]
   Video Game Addiction [2]
   Video game addiction [1]
   Video lottery terminal [1]
   Videregående opplæring [1]
   videregående opplæring [1]
   videregående skole [3]
   videreutdanning [1]
   videreutdanning og veiledning [1]
   Vietnamese migrant women [1]
   Violence [2]
   violence [2]
   Violence against women [3]
   Virkelighetsorganisering [1]
   Virkningsmekanismer [1]
   Virtuelle fagnettverk [1]
   virtues [2]
   visual [1]
   Visual Analogue Scale [1]
   visual imagery [1]
   Visuo-spatial skills [1]
   visuo-spatial skills [1]
   Vitamin B12 [1]
   Vitamin D [2]
   vitenskapelig personale [1]
   VO2max [1]
   Vocational education [1]
   vocational education [2]
   Vocational rehabilitation [2]
   vocationalization [1]
   Voice Handicap Index [1]
   Voice Related Quality of Life [1]
   Voksen i år 2000 (VITT) [1]
   voksenopplæring [1]
   voksenpedagogikk [1]
   voksne [2]
   voksnes læring [1]
   Vold [2]
   vold [4]
   Vold i familien [1]
   vold i hjemmet [1]
   vold i nære relasjoner [1]
   vold i parforhold [1]
   vold og overgrep [1]
   Voldtekt [1]
   voldtekt [1]
   voldtektsoffer [1]
   voluntary medical male circumcision [1]
   VOT [1]
   Voxel-based morphometry [1]
   Vulnerability [1]
   vulnerability [1]
   Vulnerability vs. rights [1]
   vulnerable children [1]
   vulnerable narcissism [1]
   Vurdering [2]
   vurdering [3]
   Vurdering for læring [1]
   vurdering for læring [1]
   Vurderinger om sikkerhet [1]
   vurderingskriterier [1]
   wagering [1]
   Waking life [1]
   war [1]
   warmth ratings [1]
   Wasting [1]
   wasting [1]
   Water [1]
   Water quality [1]
   Water Resources [1]
   web-based [1]
   Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence [1]
   Weight Control [1]
   Well Being [1]
   well being [1]
   Well-being [8]
   well-being [3]
   well-being. [1]
   Wernicke's aphasia [1]
   white noise [2]
   White noise paradigm [1]
   whole-crew vaccination [1]
   window of tolerance [1]
   withdrawal [1]
   Women [4]
   women [2]
   Women offenders [1]
   Women's access to justice [1]
   Women's movement [1]
   Women's movements [1]
   women-initiated divorce [1]
   Women-who-prostitute [1]
   Womens mobilization [1]
   Work disability [1]
   Work Engagement [1]
   work engagement [3]
   work environment [1]
   work incapacity [1]
   Work pace [1]
   work pressure [1]
   work-family balance [1]
   Work-family conflict [1]
   work-life balance [1]
   Work-related disability [1]
   workaholism [1]
   working alliance [1]
   Working children [1]
   Working conditions [2]
   working conditions [1]
   Working environment [1]
   Working memory [1]
   working memory [2]
   working together [1]
   workplace bullying [1]
   Workplace exercise [1]
   Workplace learning [1]
   Workplace physical activity [1]
   World of Warcraft [1]
   worry [2]
   Writing [1]
   Young adult cancer patients [1]
   young adult cancer survivors [1]
   Young adults [2]
   young children [1]
   Young men [2]
   Young people [1]
   Youth [4]
   youth [2]
   youth access [1]
   yrkesfaglig utdanning [1]
   yrkesliv [1]
   Yrkesmessig selvopplevd mestringsevne [1]
   yrkesmessig selvopplevd mestringsevne [1]
   yrkesretting [1]
   Zen buddhisme [1]
   Zimbabwe [6]
   «øke personlige ressurser» [1]
   «øke utfordrende jobbkrav» [1]
   øke personlige krav [1]
   øke personlige ressurser [1]
   økologisk beslutningsmodell [1]
   “home is safer than abroad” bias [1]