Now showing items 1-8 of 8

  • Innsatte i nordiske fengsler: Utdanning, utdanningsønske og -motivasjon 

   Diseth, Åge Røssing; Gunnlaugsson, Helgi; Gustavsson, Anna-Lena Eriksson; Koski, Leena; Koudahl, Peter; Ragnarsson, Bogi; Samuelsson, Stefan (Nordisk Ministerråd, 2008)
   Undersøkelsene Innsatte i fengsel har rett til utdanning og opplæring. Rettighetene er regulerte av internasjonale konvensjoner og anbefalinger. Medlemsstatene i FN og Europarådet har forpliktet seg til å følge opp de ...
   Research report
  • Innsatte i norske fengsel: Utdanningskvalitet, læringsstrategier og motivasjon 

   Diseth, Åge Røssing; Eikeland, Ole-Johan; Manger, Terje (Fylkesmannen i Hordaland, 2006)
   Denne rapporten bygger på en undersøkelse blant alle innsatte over 18 år i norske fengsel. Hvordan opplever innsatte som tar utdanning i fengsel ulike sider ved utdanningen, undervisningen og egen læring? Undersøkelsen tar ...
   Research report
  • Innsette i norske fengsel: Kompetanse gjennom utdanning og arbeid 

   Eikeland, Ole-Johan; Manger, Terje; Asbjørnsen, Arve Egil (Fylkesmannen i Hordaland, 2010)
   The right of education during incarceration is regulated by international conventions and recommendations. Membership nations of the UN and the Council of Europe are committed to implement the agreements and ...
   Research report
  • Innsette i norske fengsel: Motiv for utdanning 

   Manger, Terje; Eikeland, Ole-Johan; Diseth, Åge Røssing; Hetland, Hilde (Fylkesmannen i Hordaland, 2006)
   Denne rapporten byggjer på ei undersøking blant alle innsette over 18 år i norske fengsel. To tusen to hundre og femti innsette svarde på eit spørjeskjema. Dette gjev ein svarprosent på 71,1 av dei som fekk skjemaet i ...
   Research report
  • Innsette i norske fengsel: Motiv for utdanning under soning 

   Manger, Terje; Eikeland, Ole-Johan; Asbjørnsen, Arve Egil (Fylkesmannen i Hordaland, 2010)
   The right of education during incarceration is regulated by international conventions and recommendations. Membership nations of the UN and the Council of Europe are committed to implement the agreements and recommendations ...
   Research report
  • Innsette i norske fengsel: Utdanning, utdanningsønske og rett til opplæring 

   Eikeland, Ole-Johan; Manger, Terje; Diseth, Åge Røssing (Fylkesmannen i Hordaland, 2006)
   Research report
  • Nordmenn i fengsel: Motiv for utdanning 

   Manger, Terje; Eikeland, Ole-Johan; Roth, Beate Buanes; Asbjørnsen, Arve Egil (Fylkesmannen i Hordaland, 2013)
   Training and education for those in prison constitutes an important but often neglected aspect of adult learning. A fundamental principle of Norwegian prison policy states that prisoners should have the same access to ...
   Research report
  • Nordmenn i fengsel: Utdanning, arbeid og kompetanse 

   Eikeland, Ole-Johan; Manger, Terje; Asbjørnsen, Arve Egil (Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga, 2013)
   Training and education for those in prison constitute an important but often neglected aspect of adult learning. A fundamental principle of Norwegian prison policy states that prisoners should have the same access to ...
   Research report