Now showing items 1-1 of 1

  • Barnevernets erfaringer med det forebyggende arbeidet i SLT 

   Kaldheim, Kristi (The University of Bergen, 2013-05-21)
   Samordning av Lokale rus- og kriminalitetsforebyggende Tiltak (SLT) er en samordningsmodell som tar sikte på å koordinere innsatsen for det forebyggende arbeidet i nærmiljøet. Barnevernet har en sentral plass i det ...
   Master thesis