Now showing items 1-10 of 10

 • "Eg hadde ikkje lyst å høre mer". Stengsler ved det teoretiske kunnskapsidealet. Vilkår for tilpassing, læring og danning. 

  Hestholm, Grethe Nina (The University of Bergen, 2008)
  Med bakgrunn i eigen, og kunnskap om andre elevars ineffektive læring i det obligatoriske utdanningsløpet, spør eg korvidt dei såkalla "allmennfaga" greier å imøtekome evnene og føresetnadene til elevane, utdanne dei til ...
  Master thesis
 • Innsatte i Bergen fengsel: Delrapport 2: Lesevaner, leseerfaringer og leseferdigheter 

  Asbjørnsen, Arve Egil; Jones, Lise Øen; Manger, Terje (Fylkesmannen i Hordaland, 2007)
  Denne rapporten presenterer resultater fra undersøkelsen ”Lesevaner og leseferdigheter blant innsatte”, som ble gjennomført i Bergen fengsel høsten 2006. Resultatene som legges fram er hentet fra den delen av ...
  Research report
 • Innsatte i Bergen fengsel: Delrapport 3: Leseferdigheter og grunnleggende kognitive ferdigheter 

  Asbjørnsen, Arve Egil; Jones, Lise Øen; Manger, Terje (Fylkesmannen i Hordaland, 2008)
  Retten til opplæring er fastslått i Opplæringslova, og tidligere undersøkelser har vist at en betydelig del av de innsatte i Norge ikke har fått nyttet denne retten, med resultat at utdanningsnivået er klart lavere blant ...
  Research report
 • Innsatte i Bergen fengsel: Leseferdigheter og lesevansker 

  Asbjørnsen, Arve Egil; Manger, Terje; Jones, Lise Øen (Fylkesmannen i Hordaland, 2007)
  Denne rapporten presenterer noen delresultater fra en pilotstudie om innsattes vaner og ferdigheter i lesing, skriving og matematikk. Nittifire innsatte i Bergen fengsel deltok i en spørreskjemaundersøkelse med fokus på ...
  Research report
 • Innsatte i nordiske fengsler: Utdanning, utdanningsønske og -motivasjon 

  Diseth, Åge Røssing; Gunnlaugsson, Helgi; Gustavsson, Anna-Lena Eriksson; Koski, Leena; Koudahl, Peter; Ragnarsson, Bogi; Samuelsson, Stefan (Nordisk Ministerråd, 2008)
  Undersøkelsene Innsatte i fengsel har rett til utdanning og opplæring. Rettighetene er regulerte av internasjonale konvensjoner og anbefalinger. Medlemsstatene i FN og Europarådet har forpliktet seg til å følge opp de ...
  Research report
 • Innsatte i norske fengsel: Utdanningskvalitet, læringsstrategier og motivasjon 

  Diseth, Åge Røssing; Eikeland, Ole-Johan; Manger, Terje (Fylkesmannen i Hordaland, 2006)
  Denne rapporten bygger på en undersøkelse blant alle innsatte over 18 år i norske fengsel. Hvordan opplever innsatte som tar utdanning i fengsel ulike sider ved utdanningen, undervisningen og egen læring? Undersøkelsen tar ...
  Research report
 • Innsette i norske fengsel: Motiv for utdanning 

  Manger, Terje; Eikeland, Ole-Johan; Diseth, Åge Røssing; Hetland, Hilde (Fylkesmannen i Hordaland, 2006)
  Denne rapporten byggjer på ei undersøking blant alle innsette over 18 år i norske fengsel. To tusen to hundre og femti innsette svarde på eit spørjeskjema. Dette gjev ein svarprosent på 71,1 av dei som fekk skjemaet i ...
  Research report
 • Kompetanse og mestring i barneverntjenesten. En kartleggingsundersøkelse blant kommunale barnevernsarbeidere på Vestlandet 

  Nikolaisen, Suzanne Madeleine (The University of Bergen, 2013-05-20)
  Bakgrunn: Nyere undersøkelser viser mangelfull kompetanse i flere kommunale barneverntjenester, samt betydelig avstand mellom kompetansen som etableres gjennom barnevernfaglig grunnutdanning og kompetansebehovet i barnevernets ...
  Master thesis
 • Nordmenn i fengsel: Motiv for utdanning 

  Manger, Terje; Eikeland, Ole-Johan; Roth, Beate Buanes; Asbjørnsen, Arve Egil (Fylkesmannen i Hordaland, 2013)
  Training and education for those in prison constitutes an important but often neglected aspect of adult learning. A fundamental principle of Norwegian prison policy states that prisoners should have the same access to ...
  Research report
 • Nordmenn i fengsel: Utdanning, arbeid og kompetanse 

  Eikeland, Ole-Johan; Manger, Terje; Asbjørnsen, Arve Egil (Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga, 2013)
  Training and education for those in prison constitute an important but often neglected aspect of adult learning. A fundamental principle of Norwegian prison policy states that prisoners should have the same access to ...
  Research report