Now showing items 1-2 of 2

  • Digital assessment – how does it challenge local practices and national law? A Norwegian case study 

   Raaheim, Arild; Mathiassen, Ketil; Moen, Vegard; Lona, Irene; Gynnild, Vidar; Bunæs, Bente Ringlund; Hasle, Emil Trygve (Taylor & Francis, 2018)
   The traditional exam has a strong holding within Norwegian higher education and is very often the preferred way of assessing students. Digital technology opens up for alternatives to the traditional exam, but so far focus ...
   Journal article
  • Multimedia discrepancies - plenary lectures as perceived by students 

   Skaar, Øystein Olav; Krumsvik, Rune Johan (Universitetsforlaget, 2015)
   Artikkelen ynskjer å skildre studentar i høgare utdanning sine haldningar til og oppfatningar av førelesing, og særskilt bruk av multimodale presentasjonsprogram (t.d. PowerPoint) og tradisjonell tavleundervising. Det vart ...
   Journal article