Now showing items 1-3 of 3

  • Opplevelse av omsorg i mottak for enslige mindreårige asylsøkere 

   Kittang, Rebekka Book (The University of Bergen, 2018-06-14)
   Formålet med denne oppgaven er å belyse temaet: omsorg i asylmottak for enslige mindreårige asylsøkere. Masteroppgaven baserer seg på opplevelsen av omsorg, og hvilken livssituasjon barna opplever å befinne seg i. Oppgavens ...
   Master thesis
  • Samarbeid om fosterbarns skolegang 

   Liljegren, Marie Blænes (The University of Bergen, 2015-06-24)
   This thesis Cooperation around foster children's schooling" is about how caregivers facilitates for foster children's learning in interprofessional cooperation. Foster children master school at a lower level than other ...
   Master thesis
  • Tilgjengelighet og omsorg - to mulige suksessfaktorer i pedagogisk ledelse 

   Lundhaug, Mirjam (The University of Bergen, 2017)
   This master's thesis is about pedagogical management, interaction and knowledge management in high school. The main investigation has been around headmasters. The investigation topic is: How do headmasters who have been ...
   Master thesis