Results Per Page:

Now showing items 1-100 of 1388

  change - centered leadership (1)
  employee wellbeing (1)
  endringsorientert lederstil (1)
  Humaniora: 000 (1)
  Humaniora: 000::Filosofiske fag: 160 (1)
  Humaniora: 000::Filosofiske fag: 160::Filosofi: 161 (1)
  Humanities: 000 (2)
  Humanities: 000::Philosophical disciplines: 160 (1)
  Humanities: 000::Philosophical disciplines: 160::Philosophy: 161 (1)
  longitudinal (1)
  longitudinelt (1)
  Matematikk og Naturvitenskap: 400 (2)
  Matematikk og Naturvitenskap: 400::Fysikk: 430 (1)
  Matematikk og Naturvitenskap: 400::Geofag: 450 (1)
  Mathematics and natural science: 400 (8)
  Mathematics and natural science: 400::Mathematics: 410 (8)
  Mathematics and natural science: 400::Mathematics: 410::Statistics: 412 (8)
  Medical disciplines: 700 (33)
  Medical disciplines: 700::Basic medical, dental and veterinary science disciplines: 710 (1)
  Medical disciplines: 700::Basic medical, dental and veterinary science disciplines: 710::Pharmacology: 728 (1)
  Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750 (5)
  Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Neurology: 752 (2)
  Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Otolaryngology: 755 (1)
  Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Psychiatry, child psychiatry: 757 (1)
  Medical disciplines: 700::Health sciences: 800 (28)
  Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Community medicine, Social medicine: 801 (4)
  Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Epidemiology medical and dental statistics: 803 (1)
  Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Health service and health administration research: 806 (3)
  Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nutrition: 811 (1)
  Medical sciences: 700 (15)
  Medical sciences: 700::Basic medical, dental and veterinary sciences: 710 (3)
  Medical sciences: 700::Basic medical, dental and veterinary sciences: 710::Clinical pharmacology: 739 (1)
  Medical sciences: 700::Basic medical, dental and veterinary sciences: 710::Human and veterinary science physiology: 718 (2)
  Medical sciences: 700::Basic medical, dental and veterinary sciences: 710::Toxicology: 730 (1)
  Medical sciences: 700::Clinical medical sciences: 750 (3)
  Medical sciences: 700::Clinical medical sciences: 750::Neurology: 752 (1)
  Medical sciences: 700::Clinical medical sciences: 750::Psychiatry, child psychiatry: 757 (2)
  Medical sciences: 700::Health sciences: 800 (10)
  Medical sciences: 700::Health sciences: 800::Community medicine, social medicine: 801 (5)
  Medical sciences: 700::Health sciences: 800::Epidemiology, medical and dental statistics: 803 (2)
  Medical sciences: 700::Health sciences: 800::Nutrition: 811 (1)
  Medical sciences: 700::Health sciences: 800::Occupational health: 809 (1)
  Medical sciences: 700::Health sciences: 800::Preventive medicine: 804 (1)
  Medisinske Fag: 700 (34)
  Medisinske fag: 700 (35)
  Medisinske fag: 700::Basale medisinske, odontologiske og veterinærmedisinske fag: 710 (4)
  Medisinske fag: 700::Basale medisinske, odontologiske og veterinærmedisinske fag: 710::Human og veterinærmedisinsk fysiologi: 718 (2)
  Medisinske fag: 700::Basale medisinske, odontologiske og veterinærmedisinske fag: 710::Klinisk farmakologi: 739 (1)
  Medisinske fag: 700::Basale medisinske, odontologiske og veterinærmedisinske fag: 710::Medisinsk immunologi: 716 (1)
  Medisinske fag: 700::Basale medisinske, odontologiske og veterinærmedisinske fag: 710::Toksikologi: 730 (1)
  Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800 (29)
  Medisinske fag: 700::Helsefag: 800 (21)
  Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Andre helsefag: 829 (1)
  Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Epidemiologi medisinsk og odontologisk statistikk: 803 (1)
  Medisinske fag: 700::Helsefag: 800::Epidemiologi medisinsk og odontologisk statistikk: 803 (6)
  Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Ernæring: 811 (1)
  Medisinske fag: 700::Helsefag: 800::Ernæring: 811 (1)
  Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Forebyggende medisin: 804 (1)
  Medisinske fag: 700::Helsefag: 800::Forebyggende medisin: 804 (3)
  Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806 (2)
  Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Samfunnsmedisin, sosialmedisin: 801 (2)
  Medisinske fag: 700::Helsefag: 800::Samfunnsmedisin, sosialmedisin: 801 (11)
  Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808 (1)
  Medisinske fag: 700::Helsefag: 800::Yrkesmedisin: 809 (1)
  Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750 (2)
  Medisinske fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750 (11)
  Medisinske fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Dermatologi og venerologi: 753 (1)
  Medisinske fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Fysikalsk medisin og rehabilitering: 764 (2)
  Medisinske fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Nevrologi: 752 (4)
  Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Psykiatri, barnepsykiatri: 757 (1)
  Medisinske fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Psykiatri, barnepsykiatri: 757 (5)
  Medisinske fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Traumatologi: 783 (1)
  Medisinske fag: 700::Klinisk odontologiske fag: 830 (1)
  Medisinske fag: 700::Klinisk odontologiske fag: 830::Periodonti: 837 (1)
  mental helse (1)
  Midical sciences: 700 (20)
  Midical sciences: 700::Basic medical, dental and veterinary sciences: 710 (1)
  Midical sciences: 700::Basic medical, dental and veterinary sciences: 710::Medical immunology: 716 (1)
  Midical sciences: 700::Clinical dentistry sciences: 830 (1)
  Midical sciences: 700::Clinical dentistry sciences: 830::Periodontics: 837 (1)
  Midical sciences: 700::Clinical medical sciences: 750 (8)
  Midical sciences: 700::Clinical medical sciences: 750::Dermatology and venereology: 753 (1)
  Midical sciences: 700::Clinical medical sciences: 750::Neurology: 752 (3)
  Midical sciences: 700::Clinical medical sciences: 750::Physical medicine and rehabilitation: 764 (2)
  Midical sciences: 700::Clinical medical sciences: 750::Psychiatry, child psychiatry: 757 (3)
  Midical sciences: 700::Clinical medical sciences: 750::Traumatology: 783 (1)
  Midical sciences: 700::Health sciences: 800 (11)
  Midical sciences: 700::Health sciences: 800::Community medicine, social medicine: 801 (6)
  Midical sciences: 700::Health sciences: 800::Epidemiology, medical and dental statistics: 803 (4)
  Midical sciences: 700::Health sciences: 800::Preventive medicine: 804 (2)
  moderatorer (1)
  moderators (1)
  organisasjonsendringer (1)
  Samfunnsvitenskap: 200 (309)
  Samfunnsvitenskap: 200::Kriminologi: 350 (1)
  Samfunnsvitenskap: 200::Kvinne- og kjønnsstudier: 370 (7)
  Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280 (104)
  Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Allmennpedagogikk: 281 (3)
  Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Andre pedagogiske fag: 289 (6)
  Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283 (2)