Now showing items 1-192 of 192

   Subject
   Adoptive mother [1]
   Alcohol policy [1]
   Arbeidsliv [1]
   Arbeidsrelatert alkoholbruk [1]
   Attachment disorder [1]
   Bangladesh [1]
   Barn [1]
   Bay, Jens [1]
   Bergen social relationships scale [1]
   Biseksualitet [1]
   Bivariat statistikk [1]
   Breast cancer [1]
   Child stunting [1]
   Children with physical disabilities [1]
   Chronotope [1]
   Chronotopical thinking [1]
   Collaborative functioning [1]
   Collins [1]
   Community health promotion [1]
   Crosscultural [1]
   Danning [1]
   Demand-control-support model [1]
   Depression [1]
   Dialektikk [1]
   Dialog [2]
   Digital intervensjon [1]
   Digitale praksisfellesskap|Helsearbeidere [1]
   Dreier [1]
   Elev [1]
   Elever [1]
   Embodiment [1]
   Empowerment [4]
   Enthusiasm [1]
   Erfaringer [1]
   Etnografisk undersøkelse [1]
   Evaluering [2]
   Evner [1]
   Familier [1]
   Folkehelse [1]
   Forebygging [1]
   Foreldre [1]
   Forpleiningsansatte [1]
   Four quadrant model [1]
   Fysisk aktivitet [1]
   Fysisk funksjonshemmede [1]
   Føresetnader [1]
   Førskolelærer [1]
   Geographically weighted regression (GWR) [1]
   GIS [1]
   Habitus [1]
   HBSC [1]
   Health [1]
   Health promoting school [1]
   Health Promotion [1]
   Health promotion [1]
   Health promotion nongovernmental organisations [1]
   Health surveys [1]
   Health-promoting school [1]
   Health-promoting working places [1]
   Helsefremmende arbeid [1]
   Helsefremmende arbeidsplasser [1]
   Homo [1]
   Homofil [1]
   Homofobi [2]
   Homoseksualitet [1]
   Hot-spot analysis [1]
   Human relations [1]
   HUNT 2 study [1]
   Høyere utdanning [1]
   Identitet [1]
   IKT-basert læring [1]
   Inclusion [1]
   Inclusive working life [1]
   Inkludering [1]
   Instrumental Mastery Oriented Coping (IMOC) [1]
   Integration [1]
   Integrering [1]
   Interaksjon [1]
   Interpersonal interaction [1]
   Job Satisfaction [1]
   Job satisfaction [1]
   Job-demand model [1]
   Jobbengasjement [1]
   Kirkens Bymisjon [1]
   Kjønn [1]
   Konsekvenspedagogikk [1]
   Kontroll [1]
   Krav [1]
   Kunnskap i handling [1]
   Kunnskapsideal [1]
   Kunnskapsrasjonalitetar [1]
   Kvinner [1]
   Labour [1]
   Langtidsfrisk [1]
   Langtidsnærvær [1]
   Lave & Wenger [1]
   Leadership [1]
   Legitim perifer deltakelse [1]
   Lesbisk [1]
   Litteraturstudie [1]
   Local Getis-Ord Gi statistic [1]
   Long-term health [1]
   Longterm clients of social security [1]
   Lærarrettleiing [1]
   Lærer [1]
   Læring på arbeidsplassen [1]
   Malaria control [1]
   Malaria treatment [1]
   Measurement [1]
   Mesterlære [1]
   metabolic syndrome [1]
   Metoder [1]
   Mobbing [2]
   Motivation [1]
   Muntlig kommunikasjon [1]
   Narrativity [1]
   Network [1]
   Nærmiljø [1]
   Offshore [1]
   Organisatorisk rettferdighet [1]
   Overgrep [1]
   Parforhold [2]
   Partnership functioning [1]
   patient participation [1]
   Physical activity [1]
   Poor ruralities [1]
   Poverty [1]
   Praksis [1]
   Praksisfelleskap [1]
   Praksissjokk [1]
   Praksisutplassering [1]
   Prinsipal komponentanalyse [1]
   Professional discretion [1]
   Professional learning [1]
   Qualification programme [1]
   Rasisme [1]
   Regresjonsanalyse [1]
   Romania [1]
   Rus [1]
   Rusavhengighet [1]
   Ruskultur [1]
   Russia [1]
   Samliv [2]
   Samlivskurs [2]
   Sårbarhet [1]
   Seksuell trakassering [2]
   Self-efficacy [1]
   Self-report [1]
   Sick leave [1]
   Sjanger [1]
   Skjellsord [1]
   Skole [2]
   Skolen [1]
   Social determinants of health [1]
   Social networks [1]
   Social security system [1]
   Social stress [1]
   Social support [2]
   Socioeconomic status [1]
   Sosial handlingskompetanse [1]
   Sosial læring [1]
   Sosial støtte [1]
   Spatial regression [1]
   Språk [1]
   Spørreskjemaundersøkelse [1]
   Statistikk [1]
   Stress [3]
   Subjective health complaints [1]
   Subjektive helseplager [1]
   Supportive culture [1]
   Survey-metoden [1]
   Sustainability [1]
   Svik [1]
   Sykefravær [1]
   Sykepleierutdanning [1]
   Taus kunnskap [1]
   Teacher participation [1]
   Teaching Experience [1]
   Teori [1]
   Thailand [1]
   Tiltak [1]
   Umbrella organisation [1]
   Undervisning [1]
   Unge [1]
   Univariat statistikk [1]
   Utdanning [1]
   Variansanalyse [1]
   Vekselverknad [1]
   Virtuelle fagnettverk [1]
   Well-being [1]
   Working environment [1]
   Youth [1]