Now showing items 1-1 of 1

  • Gjensidighet. Grunnlaget for det gode veiledningsmøtet 

   Bye, Bjørg Sørfonden (The University of BergenHøgskolen i Bergen, 2005)
   Veiledning i grupper i høyere utdanning er et tema som er aktualisert av Kvalitetsreformens krav om mer aktive læringsformer. Stortingsmelding nr. 27 (2001-2002) har ført til at høyere utdanningsinstitusjoner har måttet ...
   Master thesis