Now showing items 1-1 of 1

  • Evalueringsrapport III. Fysisk aktivitet og måltider i videregående opplæring 

   Samdal, Oddrun; Haug, Ellen; Manger, Mari Skar; Fredbo, Rebecca; Hasnes, Åshild; Slåtten, Hilde (Research Centre for Health Promotion, The University of Bergen, 2009)
   Våren 2004 fikk Utdanningsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet i oppdrag fra Utdannings- og forskningsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet å kartlegge og initiere utvikling av gode modeller som ...
   Report