Now showing items 1-1 of 1

  • Utgått på dato? Arbeidsplassen som læringsarena for eldre arbeidstakere 

   Johannessen, Olga (The University of Bergen, 2002)
   Hensikten med undersøkelsen er å få en forståelse av arbeidsplassen som læringsarena for arbeidstakere i senyrkesfasen. Læring i arbeidslivet er satt på den politiske dagsorden og er behandlet i flere offentlige utredninger ...
   Master thesis