Results Per Page:

Now showing items 1-89 of 68

  Adoptive mother (1)
  Arbeidsliv (1)
  Attachment disorder (1)
  Bay, Jens (1)
  Children with physical disabilities (1)
  Chronotope (1)
  Chronotopical thinking (1)
  Collins (1)
  Crosscultural (1)
  Danning (1)
  Dialektikk (1)
  Dialog (2)
  Digitale praksisfellesskap|Helsearbeidere (1)
  Dreier (1)
  Elever (1)
  Embodiment (1)
  Enthusiasm (1)
  Erfaringer (1)
  Etnografisk undersøkelse (1)
  Evner (1)
  Fysisk aktivitet (1)
  Fysisk funksjonshemmede (1)
  Føresetnader (1)
  Førskolelærer (1)
  Habitus (1)
  HBSC (1)
  Health Promotion (1)
  Health-promoting school (1)
  Human relations (1)
  HUNT 2 study (1)
  Høyere utdanning (1)
  Identitet (1)
  IKT-basert læring (1)
  Inclusion (1)
  Inkludering (1)
  Integration (1)
  Integrering (1)
  Interaksjon (1)
  Job Satisfaction (1)
  Job-demand model (1)
  Konsekvenspedagogikk (1)
  Kunnskap i handling (1)
  Kunnskapsideal (1)
  Kunnskapsrasjonalitetar (1)
  Kvinner (1)
  Lave & Wenger (1)
  Leadership (1)
  Legitim perifer deltakelse (1)
  Long-term health (1)
  Læring på arbeidsplassen (1)
  Measurement (1)
  Mesterlære (1)
  metabolic syndrome (1)
  Metoder (1)
  Motivation (1)
  Muntlig kommunikasjon (1)
  Narrativity (1)
  Overgrep (1)
  Physical activity (1)
  Praksis (1)
  Praksisfelleskap (1)
  Praksissjokk (1)
  Praksisutplassering (1)
  Rus (1)
  Rusavhengighet (1)
  Self-report (1)
  Sick leave (1)
  Sjanger (1)
  Skole (2)
  Social support (1)
  Sosial handlingskompetanse (1)
  Sosial læring (1)
  Språk (1)
  Subjective health complaints (1)
  Subjektive helseplager (1)
  Sustainability (1)
  Svik (1)
  Sykefravær (1)
  Sykepleierutdanning (1)
  Sårbarhet (1)
  Taus kunnskap (1)
  Teaching Experience (1)
  Teori (1)
  Undervisning (1)
  Utdanning (1)
  Vekselverknad (1)
  Virtuelle fagnettverk (1)
  Well-being (1)
  ||| (1)