Now showing items 5206-5429 of 5429

   Subject
   utviklingssamarbeid [1]
   utviklingsøkonomi [1]
   Vacancies [1]
   Vagrancy [1]
   vaksinedebatten [1]
   vaksineskeskepsis [1]
   Vald [2]
   valence issue [1]
   valg [3]
   valg av partner [1]
   Valgkamp [1]
   valgkamp [3]
   valglover [1]
   valgoppslutningsfall [1]
   valgordning [1]
   valgsystem [1]
   Validation [1]
   Value [1]
   Value Chain [1]
   Value conflicts [1]
   vampyrer [1]
   vannkraft [1]
   Vanntilgang [1]
   variabelsentrert strategi [1]
   varieties of capitalism [1]
   varslingskriterier [1]
   Vatican [1]
   Vågå-saken [1]
   våpenpolitikk [1]
   veiledningsjournalistikk [1]
   vekst [1]
   vekstkurveanalyse [1]
   velferd [2]
   velferdsinnvandring [1]
   velferdsmodell [1]
   Velferdspolitikk [1]
   Velferdsstaten [2]
   velferdsstaten [3]
   Velferdstjeneste [1]
   velferdstjenester [1]
   Vennskap [1]
   vennskap [1]
   vennskapsantropologi [1]
   Verdens Gang [1]
   verdi [1]
   verdier [1]
   verdikjede for mat [1]
   verdikonflikter [1]
   verdimestringshierarki [1]
   Verdiorden [1]
   vernet arbeid [1]
   vertikal samordning [1]
   vertikale relasjoner [1]
   vesleofsen [1]
   Vest-Norge [1]
   Vestlandet [1]
   vestlig [1]
   VET [1]
   veterinary profession [1]
   veterinærprofesjonen [1]
   VG [5]
   vg [1]
   Viafree [1]
   Viaplay [1]
   video [1]
   videregående [1]
   Videregående opplæring [2]
   Videregående skole [1]
   Videreutdanning [1]
   Vietnam [2]
   viewers [1]
   vignettes [1]
   Vik [1]
   vikarpool [1]
   viking [1]
   Vindenergi [1]
   Vindkraft [2]
   vindkraft [1]
   Vindpark [1]
   Vingersjøen [1]
   Violence [1]
   violence [1]
   virkemidler [1]
   Virtual worlds [1]
   visjoner [1]
   Visual Modality [1]
   Visual Queries [1]
   Visualisering [1]
   Vitskap og samfunn [1]
   vitskapen si samfunnsrolle [1]
   VIZUM [1]
   Vocational rehabilitation [1]
   Volatilitet [1]
   Vold [2]
   voldelig ekstremisme [1]
   Voldsmonopol [1]
   Voldtekt [1]
   Voluntary associations [1]
   voluntary organizations [2]
   Voracity [1]
   Voss [1]
   voting patterns [1]
   Vox Publica [1]
   Vulnerability [1]
   vulnerability [1]
   vurderinger [1]
   wage compression [1]
   waithood [1]
   Waiting times [1]
   Wales [2]
   war [2]
   Waste and Wastewater [1]
   waste identification [1]
   Wasteland [1]
   Water [1]
   water resource management [1]
   Water resources management [1]
   water rights [1]
   Water system [1]
   WBGT [1]
   We Need to Talk About Kevin [1]
   Weaknesses [1]
   weapons of the weak [1]
   Weather [2]
   Web [1]
   Web 2.0 [2]
   web mining [1]
   web retrieval [1]
   web scraping [1]
   web technologies [1]
   web-applikasjon [1]
   Weber [1]
   Websites [1]
   Weichselian till stratigarphy [1]
   Welfare [1]
   welfare [1]
   welfare state [1]
   Welfare adminsitration reform [1]
   Welfare function [1]
   welfare policies [1]
   Welfare politics [1]
   welfare programs [1]
   welfare regimes [1]
   Welfare state [3]
   welfare state [2]
   welfare state complaints system [1]
   Welfare-state [1]
   Well-being [1]
   Werner Herzog [1]
   West Africa. [1]
   West africans [1]
   Western Sahara [1]
   whistle blowing [1]
   whiteness [1]
   Whole-of-Government [1]
   Wicked problems [1]
   wicked problems [1]
   Wigan [1]
   Wiki [1]
   Wikipedia [1]
   Wikivis [1]
   Will Atkinson [1]
   Williams [1]
   Willoch-doktrinen [1]
   WIMP [1]
   wind farm projects [1]
   Windows Messenger [1]
   Windows Phone [1]
   within- and between-analysis [1]
   woman [1]
   Women [1]
   women empowerment [1]
   women’s movement [1]
   word cloud [1]
   WordNet [2]
   Wordnet [1]
   work ethics [1]
   Worker absenteeism [1]
   Worker experiences [1]
   worker participation [1]
   Workers [1]
   Workflow models [1]
   Workflow simulation [1]
   Workflow synchronizer event log [1]
   Workforce demand [1]
   works councils [1]
   World Capital of Culture [1]
   World of Warcraft [1]
   worship [1]
   Worst-case scenario [1]
   WSD [1]
   xenofobia [1]
   Xhosa [1]
   yngre dyras [1]
   yngre-eldre substitusjon [1]
   Youth [3]
   youth culture [1]
   youth influence in the society [1]
   YouTube [2]
   yrkesaktive kvinner [1]
   yrkesdeltakelse [1]
   Yrkesfag [1]
   yrkesinntekt [1]
   yrkesutdanning [1]
   Yrkesvalg [1]
   ytringsbegrensninger [1]
   Ytringsfrihet [1]
   ytringsfrihet [2]
   Yunus, Grameen [1]
   Zambia [4]
   Zanzibar [2]
   ZDF [2]
   Zoella [1]
   § 4-6 annet ledd [1]
   økologi [2]
   økonometrisk metode [1]
   økonomi [1]
   Økonomisk organiseringfellesskap [1]
   økonomisk overklasse [1]
   økonomisk utvikling [1]
   økonomisk vekst [2]
   økosentrisme [1]
   øyeblikkelig tid [1]
   Øyenstikker [1]