Now showing items 1-1 of 1

  • Fra hjemmehjelp til vaskehjelp? Om taylorisering av hjemmehjelpsarbeid 

   Andersen, Mona (The University of Bergen, 2008-11-12)
   De organisatoriske omstillingene i forbindelse med konkurranseutsettingen av hjemmehjelpstjenesten i Bergen Kommune har forårsaket betydelig endringer i forhold til hjemmehjelpsarbeidets organisering og arbeidsdagens ...
   Master thesis