Now showing items 1-1 of 1

  • "Fleire Fusingar?" En studie av til- og fraflyttingspolitikken i Fusa kommune 

   Birkeland, Kristine (The University of Bergen, 2014-06-02)
   Stadig flere distriktskommuner, utkantregioner og lokalsamfunn har siden årtusenskiftet engasjert seg i arbeid med økt tilflytting som mål. Dette er en studie av offentlig politikk på lokalt nivå med fokus på å bidra med ...
   Master thesis