Now showing items 1-13 of 13

  • Aid and Entrepreneurship in Tanzania 

   Gran, Thorvald (Dar es Salaam University Press, 1993)
   Book
  • Angels of Mercy or Development Diplomats? NGOs & Foreign Aid 

   Tvedt, Terje (James Currey Ltd. & Africa World Press, Inc., 1998)
   Book
  • Australia: fra hverdagsland til søndagsland 

   Øyen, Else (Universitetsforlaget, 1987)
   Book
  • Digitaliseringen av fjernsyn og allmennkringkastingens skjebne 

   Moe, Hallvard (Universitetet i Bergen, Institutt for medievitenskap, 2003)
   Rapporten har spådommene om kringkastingens oppløsning som utgangspunkt, og spør: Står vi virkelig midt oppe i en teknologisk revolusjon som bestemmer utviklingen, eller er det mulig å forklare prosessene ved hjelp av andre ...
   Book
  • Forfatterskap i TV-drama. Showrunnermodellen, one vision – og Kampen for tilværelsen 

   Lavik, Erlend (Universitetsforlaget, 2015)
   Boken utforsker forfatterskap i TV-drama gjennom en produksjonsstudie av Kampen for tilværelsen, den første forfatterstyrte serien produsert av NRK Drama. Den amerikanske og den danske TV-bransjens organisering av ...
   Book
  • The polyscopic landscape of povert research. "State of the art" in International Poverty Research. An overview and 6 in-depth studies. 

   Øyen, Else; Andreassen, Bård Anders; Eide, Asbjørn; Ivo, Anete Brito Leal; Kildal, Nanna; Kulindwa, Kassim; Lomelí, Enrique Valencia; Moeshart, Jarichje; Solano, Carlos Barba; Sælen, Kirsti Thesen; Williams, Lucy; Wilson, Francis; Ziccardi, Alicia (Comparative Research Programme on Poverty (CROP), 2005)
   In August 2004 the Research Council of Norway announced tenders for a “State-of-the-art” report within international poverty research, with special focus on institutions and rights. The Research Council wanted the report ...
   BookReport
  • Sosialomsorgen og dens forvaltere 

   Øyen, Else (Universitetsforlaget, 1974)
   Ved hjelp av folkevalgte sosialstyrer og sosialkontorer skulle kommunene settes i stand til å avhjelpe sosiale problemer mer i overensstemmelse med nyere idéer om sosial behandling. Menneskere på livets skyggesider skulle ...
   Book
  • Sosialpolitikk eller sosialpornografi? 

   Puijk, Roel; Østbye, Helge; Øyen, Else (Universitetsforlaget, 1984)
   Kjendisrapporter og sosialpornografi - som det sosialpolitiske stoffet ofte kalles - er vokst frem side om side i de senere år. Både for uke- og dagspressen er det blitt populært og profitabelt å skrive om vanskelige ...
   Book
  • The State in the Modernization Process. The case of Norway 1850 - 1970 

   Gran, Thorvald (Ad Notam Gyldendal, Oslo, 1994)
   Book
  • Trygd i Norge 

   Gundersen, Håkon; Øyen, Else (Universitetsforlaget, 1980)
   Trygd i Norge tar sikte på å samle de systematiske kunnskaper som i dag foreligger om det norske trygdesystemet. Det har vært nødvendig å foreta et utvalg, og hovedmålet har vært å få med den litteraturen som inneholder ...
   Book
  • TWEED Code Book 

   Engene, Jan Oskar (The University of Bergen, 2006)
   The data set Terrorism in Western Europe: Events Data, TWEED, contains information on events related to internal (or domestic) terrorism in 18 West European countries (Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, ...
   Book
  • Ugifte mødre 

   Øyen, Else (Universitetsforlaget, 1966)
   I 1962 ble det satt i verk en undersøkelse av den ugifte mors stilling i det norske samfunn. Else Øyen hadde ansvaret for undersøkelsen, og i denne boka legger hun fram resultatene. Disse viser at det ikke er en liten ...
   Book
  • Violent Becomings. State Formation, Sociality, and Power in Mozambique 

   Bertelsen, Bjørn Enge (Berghahn, 2016)
   Book