Now showing items 1-2 of 2

  • "En må få hodet inn i soningen" Mestring og motstand i Bergen fengsel 

   Olsen, Silje Hjelmeland (The University of Bergen, 2011-12-19)
   Denne avhandlingen omhandler menneskers relasjon til makt. Under et 6 måneders langt feltarbeid i Bergen fengsel undersøkte jeg informantenes hverdag ved å benytte meg av en kombinasjon av deltakende observasjon og intervjuer. ...
   Master thesis
  • Producing Desire: South Korea's Neoliberal Economy 

   Stensen, Amund (The University of Bergen, 2015-11-27)
   This thesis is an ethnographic exploration of contemporary processes of individualization and subjectification in relationship to how the South Korean economy is lived in social and cultural terms. The ethnographic ...
   Master thesis