Now showing items 1-1 of 1

  • Kompromisset om barnemat - Mellom helse, handel, rett og politikk 

   Halvorsen, Grethe (The University of Bergen, 2008-05-16)
   Avhandlingen er en analyse av den norske debatten som pågikk fra 1995 til 2002 om hvorvidt Norge skulle implementere EUs barnematdirektiv i EØS-avtalen og med det i den norske lovgivningen. Analysen viser hensyn, ideal ...
   Doctoral thesis