Now showing items 1-2 of 2

 • Behandlingsforsikring og etterspørsel etter helsetjenester 

  Veberg, Jens Thomas (The University of Bergen, 2009-10-22)
  Denne masteroppgaven innledes med å presentere den norske helsetjenesten, dens organisering og hvilke rettigheter pasienter har i tilknytning til bruk av helsetjenesten. Videre gjøres det rede for det private markedet for ...
  Master thesis
 • Privat behandlingsforsikring og bruk av helsetjenester 

  Urkegjerde, Ingeborg (The University of Bergen, 2010-05-31)
  Formålet med denne oppgaven er å undersøke om det eksisterer en sammenheng mellom privat behandlingsforsikring og bruk av helsetjenester i Norge. Nærmere 200 000 nordmenn har i dag en slik privat helseforsikring, som sikrer ...
  Master thesis