Now showing items 1-8 of 8

  • Den nye journalistrollen: å arbeide i et felt av horisontale nettverk 

   Frøyland, Rolf (The University of Bergen, 2011-11-14)
   Oppgaven er en kvalitativ studie av journalistens virke i det journalistiske felt, som er i stadig endring. Idealtypisk sett kan vi si at journalistrollen har gått fra å kommunisere enveisbeskjeder med klare politisk ...
   Master thesis
  • Forskningsjournalistikk eller forskningsformidling?Om pressens selvbedrag og forskernes forvirring 

   Skrede, Sindre (The University of Bergen, 2014-12-01)
   Denne oppgaven ser nærmere på forholdet mellom forskere og journalister hvordan forskningsjournalistikken i Norge i dag (2014) fungerer, og hvordan den ikke fungerer. Oppgaven undersøker først eksisterende oppfatninger ...
   Master thesis
  • Hyllet etter "vielse" : En studie av homofile i populærjournalistikken 

   Johnsen, Jørgen Thune (The University of Bergen, 2011-06-01)
   Siden siste verdenskrig har det vokst frem en stor norsk populærjournalistisk presse i Norge. Innenfor henholdsvis uke- og dagspressen er det Se & Hør og VG som er de fremste representantene for denne retningen. I samme ...
   Master thesis
  • Kritikertoppen - En kvantitativ studie 

   Helgheim, Matias (The University of Bergen, 2011-05-31)
   Denne oppgaven tar utgangspunkt i Kritikertoppen-listene for å studere norske musikkanmelderes smak og preferanser. Gjennom statistiske undersøkelser av listene i et tiår presenteres fordelingen av utgivelser i kategorier ...
   Master thesis
  • Omskolering av portvakter 

   Øvrebø, Olav Anders (Scandinavian Academic Press, 2009)
   Med utgangspunkt i tre eksempler drøftes hvordan Internetts sjangrer og normer påvirker journalistikken og hvordan vi tenker om den.
   Chapter
  • Utviklingen & evalueringen av LokaNytt CMS - et informasjonssystem for lokasjonssensitive journalistiske tekster for mobiltelefon 

   Stavelin, Eirik (The University of Bergen, 2009-06-01)
   Denne oppgaven beskriver utviklingen og evalueringen av LokaNytt CMS, et innholdshåndteringssystem for lokasjonssensitiv journalistikk. Målet for prosjektet har vært å foreslå en modell som realiserer konseptet ...
   Master thesis
  • Vakthundarna biter på journalisterna 

   Øvrebø, Olav Anders (Axess, 2004)
   Det bästa sättet på vilket medierna kan hantera demokratiseringen av möjligheterna att publicera är troligen att spela med mycket me öppna kort än tidigare.
   Chapter
  • Verdsleg og heilag: Ei skisse av den norske journalistikkens felt og kosmologi 

   Hovden, Jan Fredrik (Novus, 2011)
   Using survey data on 1203 members of the Norwegian Union of Journalists and the Union of Editors, in this article a model of the basic structure of the Norwegian journalistic field in 2005 is sketched by correspondence ...
   Journal article