Now showing items 1-1 of 1

  • Empirisk testing av ein evolusjonær porteføljestrategi 

    Langeland, Asgeir (The University of Bergen, 2011-05-31)
    Denne oppgåva skal med utgangspunkt i "Portfolio managment without probability or statistics" (Flåm 2008) testa ut ein evolusjonær porteføljestrategi empirisk. Kan ein matematisk formel som ikkje blir oppdatert på bakgrunn ...
    Master thesis