Now showing items 1-1 of 1

  • Prosjektsamarbeid i tilbodskonkurransar 

    Lavik, Kathrine Tvedt (The University of Bergen, 2012-06-01)
    Ein tilbodskonkurranse blir gjennomført med den målsettinga å oppnå den beste prisen i marknaden. Når styresmaktene lyser ut prosjekt dei ønskjer å få utført, krev desse ofte stor kapasitet og teknologi. Dette er, mellom ...
    Master thesis