Now showing items 1-1 of 1

  • Sosiale indikatorer er våre øyne inn i det komplekse 

   Øyen, Else (Kommunenes Sentralforbund. Program for storbyrettet forskning, 1993-07)
   Drømmen om å forstå det komplekse menneske og det komplekse samfunn som omgir det, er ikke av ny dato. Til alle tider har det vært gjort forsøk på å utvikle indikatorer som på en enkel måte skal gi en innsikt som ellers ...
   Report