Now showing items 1-1 of 1

  • En kvalitativ studie av motivasjoner hos raidspillere 

   Myklebust, Kamilla Hedvig Halvorsen (The University of Bergen, 2009-10-05)
   Oppgaven undersøker motivasjonene hos en mindre gruppe spillere i World of Warcraft. En kvalitativ undersøkelse av spillerne danner grunnlaget for oppgaven, og resultatene er analysert og sammenlignet med tidligere ...
   Master thesis